Na tomto webe používame súbory cookie, aby sme vám umožnili funkciu objednávania (funkčné cookies) a na analýzu návštěvnosti Google analytics (analytické cookies).

 
Tvarovanie a rez bazy čiernej
 

Tvarovanie a rez ovocných drevín

Tvarovanie a rez bazy čiernej

Špecifiká rastu a rodivosti - bazitonický charakter rastu s tendenciou tvorby malého stromčeka, možnosť pestovať v tvare pravokorenného stromčeka. Rodivosť zabezpečujú jednoročné výhonky vyrastajúce zo staršieho dreva i na obraste, pre dosiahnutie vyššej kvality plodov a pravidelnej úrody sa rodivosť orientuje na silné výhonky vyrastajúce po hlbokom reze každoročne zo staršieho dreva.  Stromček:  Spon - 6,0 x 4,0-4,5 m Výsadbový materiál - dvojročný stromček so základmi 4 až …
celý článok
 
Tvarovanie a rez arónie
 

Tvarovanie a rez ovocných drevín

Tvarovanie a rez arónie

Špecifiká rastu a rodivosti - menej výrazný charakter rastu s tendenciou tvorby malého stromčeka, možnosť pestovať v tvare stromčeka s naštepením na vhodný podpník (napr. jarabina vtáčia) vo výške korunky. Rodivosť zabezpečujú zmiešané púčiky nachádzajúce sa vo vrcholových a bočných pozíciách na jednoročnom dreve a obrastových konárikoch.  Krík: Spon - 3,0 - 4,0 x 2,0 m Výsadbový materiál - dvojročný krík so 4 - 5 konárikmi (kontajnerovaný) Architektúra tvaru - krík s 8 - 10 koná…
celý článok
 
Tvarovanie a rez čučoriedky
 

Tvarovanie a rez ovocných drevín

Tvarovanie a rez čučoriedky

Špecifiká rastu a rodivosti - bazitonický charakter rozkonárovania, rodivosť spravidla v koncovej časti výhonkov v závislosti od odrody na starom dreve alebo i základných výhonkoch vyrastajúcich z bázy rastliny, najcennejšie je vitálne 2 až 3 ročné drevo. Krík: Spon - 3,0-3,5 x 1,0-1,5 Výsadbový materiál - jednoročný alebo dvojročný krík s 2 až 3 výhonkami (kontajnerovaný) Architektúra tvaru - krík s 10 až 20 konárikmi, postupne budovaný, s každoročnou obnovou 1/4 až 1/5 počtu konárik…
celý článok
 
Pestovateľské tvary menej rozšírených ovocných druhov
 

Tvarovanie a rez ovocných drevín

Pestovateľské tvary menej rozšírených ovocných druhov

Dula, mišpuľa - zákrpok alebo štvrťkmeň s voľne rastúcou korunou so 4 kostrovými konármi v poschodí.   Moruša - polokmeň s voľne rastúcou korunou so stredníkom a 3 až 4 konármi v poschodí, s druhým poschodím voľnejšie utváraným.   Ruža jabĺčkatá - krík so 6 až 8 kostrovými konármi, pravidelne obnovovanými.   Jarabina - polokmeň s voľne rastúcou poschodovitou korunou.   Arónia, drieň - krík so 6 až 8 konármi alebo stromček s nízkym kmienikom až zákrpok. Čučoriedka -…
celý článok
 
Tvarovanie a rez mandle
 

Tvarovanie a rez ovocných drevín

Tvarovanie a rez mandle

Zvláštnosti rastu a rodivosti - rýchly rast a vývoj po výsadbe - tvorba letorastov vo viacerých rastových vlnách v mladom veku - náročnosť na svetlo - citlivosť na mrazy a moniliózu - rez počas vegetácie Pestovateľským tvarom mandle je polokmeň alebo štvrťkmeň s voľne rastúcou poloprirodzenou alebo prirodzenou korunou. Pri odrodách s pyramidálnym rastom možno uplatniť kotlovitú korunu, pri ostatných sa stredník odstraňuje nad najvyšším kostrovým konárom. Pri korune so stredníkom sa…
celý článok
 
Tvarovanie a rez liesky
 

Tvarovanie a rez ovocných drevín

Tvarovanie a rez liesky

Zvláštnosti rastu a rodivosti - bazitonické rozkonárovanie a sklon k zahusťovaniu - rodivosť v periférnych častiach koruny - dlhovekosť kríka - možnosť použitia liesky tureckej ako podpníka pri pestovaní stromových tvarov Lieska sa pestuje vo forme voľne rastúceho kríka s približne 10 kostrovými konárikmi. Spon výsadby 3,0-4,0 x 3,0 m. Krík po vysadení upravíme skrátením výhonkov 60 - 80 mm nad pôdou, aby sme podporili tvorbu silných výhonkov, slabšie kríky nemusíme rezať, aby sme …
celý článok
 
Tvarovanie a rez orecha kráľovského
 

Tvarovanie a rez ovocných drevín

Tvarovanie a rez orecha kráľovského

Zvláštnosti rastu a rodivosti - pomalší rast v prvom roku po výsadbe a neskôr zosilnenie rastu - neskorší nástup rodivosti - nižšia tolerancia k rezu počas obdobia pokoja a hlbšiemu rezu všeobecne - samovoľná tvorba svetlých korún, hypotonický charakter rozkonárovania bočných konárov Orech sa pestuje spravidla ako vysokokmeň vo forme voľne rastúcej koruny so 4 - 5 kostrovými konármi a stredníkom. Spon výsadby 10,0 x 8,0-10,0 m, pri stromčekoch získaných vegetatívne je možný i hustejš…
celý článok
 
Tvarovanie a rez slivkovín
 

Tvarovanie a rez ovocných drevín

Tvarovanie a rez slivkovín

Slivkoviny sa vyznačujú prevažne silným rastom a vývinom po výsadbe, sklonom k tvorne malých uhlov odklonu a vidlicovitých rozkonárení. Drevo je krehké a nevhodne postavené konáre sa ľahko vylamujú. Vzhľadom na to, že plody sú často napádané moniliózou, pri reze je potrebné odstraňovať konáriky s mumifikovanými plodmi.  Ďalšou charakteristickou vlastnosťou je rýchle zahusťovanie koruny, ktoré spôsobuje, že obrast vo vnútri koruny zasychá a môže sa vyskytovať glejotok. Prehusťovanie korun…
celý článok
 
Tvarovanie a rez višní
 

Tvarovanie a rez ovocných drevín

Tvarovanie a rez višní

Pestovateľské tvary  Višne majú podstatne väčšiu potrebu udržovacieho rezu v porovnaní s čerešňami. Vytvárajú väčší počet slabších polokostrových konárov a výhonkov zahusťujúcich korunu. Vzhľadom na to, že je pre necharakteristické zakladanie generatívnych púčikov v dolnej časti výhonkov, najmä v prípade slabšieho rastu dochádza často k vyhoľovaniu konárov a pre niektoré odrody je charakteristický previslý rast v staršom veku. Vhodným opatrením na zamedzenie vyhoľovania je rez zameraný n…
celý článok
 
Tvarovanie štíhleho vretena čerešní
 

Tvarovanie a rez ovocných drevín

Tvarovanie štíhleho vretena čerešní

Systém štíhleho vretena je všeobecne používaný pri tvarovaní jabloní, ale je iba málo dokladov o úspešnom použití tohoto tvaru v prípade čerešní. Silný rast odrôd čerešní a podpníkov, akrotonický charakter rastu čerešní spôsobujú, že použitie tohoto tvaru pri čerešniach je komplikované. Existujú početné experimenty vo svete smerujúce k získaniu zakrpatených stromov čerešní vhodných pre intenzívne ovocné výsadby. Jeden z najsľubnejších systémov tvarovania je popísaný G.F. Zahnom, ktorý predpokl…
celý článok
 
Tvarovanie a rez čerešní
 

Tvarovanie a rez ovocných drevín

Tvarovanie a rez čerešní

Čerešne sa tvarujú ako štvrťkmene alebo zákrpky s pyramidálnou alebo pyramidálno dutou korunou v spone 6,0-8,0 x 3,5-6,0 m. Pre stromy pestované vo forme ovocných stien sa používajú slabo rastúce podpníky - Colt, P-HL-A a tie sa vysádzajú v spone 5,0-6,0 x 3,0-4,5 m a používa sa tvar voľne rastúcej palmety. Čerešne neznášajú prísne tvarovanie ani príliš hlboký rez, najmä nie ak ho robíme v nevhodnom termíne. Základné konáre majú mať uhol odklonu aspoň 45 o a majú byť v dostatočnom odstupe od seb…
celý článok
 
Tvarovanie a rez broskýň
 

Tvarovanie a rez ovocných drevín

Tvarovanie a rez broskýň

Zvláštnosti rastu broskýň - rýchly vývin a bujný rast po vysadení, skorý nástup plodnosti, rýchla tvorba konárov a rýchle vyčerpávanie a starnutie stromov - náročnosť na svetlo - tvorba letorastov vo viacerých rastových vlnách - pomerne veľká regeneračná schopnosť - rodivosť na jednoročnom derve, najcennejšie sú tzv. zmiešané výhonky, hrubé 7 - 9 mm, na ktorých sú kvetné púčiky v skupinách s rastovými. Málo hodnotné sú bočné, tenké výhonky na staršom dreve - majú veľa jednotlivo uložen…
celý článok
 
Tvarovanie a rez marhúľ
 

Tvarovanie a rez ovocných drevín

Tvarovanie a rez marhúľ

Osobitosti rastu a rodivosti marhúľ Pre marhule je charakteristický rýchly vývoj po výsadbe, vyhoľovanie konárov v dôsledku intenzívneho rastu a nedostatku svetla vo vnútorných partiách koruny, sklon k tvorbe konkurenčných výhonkov a vidlicovitých rozkonárení, tvorba viacerých generácií letorastov v priebehu vegetácie, citlivosť na napadnutie dreva patogénnymi mikroorganizmami, najmä cez rany urobené v období mimo vegetácie a predčasné odumieranie konárov i celých stromov v dôsledku nedostatoč…
celý článok
 
Tvarovanie a rez malín, černíc a malinočerníc
 

Tvarovanie a rez ovocných drevín

Tvarovanie a rez malín, černíc a malinočerníc

Maliny, černice, malinočernice  Charakteristický je dvojročný cyklus rastu a rodivosti - prvý rok tvorba vegetatívnych výhonkov z bázy rastliny, v druhom roku rodivosť na nich, s výnimkou dvakrát rodiacich odrôd malín, kde sa rodivosť dostavuje už v prvom roku v hornej časti nových výhonkov a na druhý rok rodivosť zabezpečujú tie isté výhonky v nižšej časti. Maliny a niektoré odrody černíc majú vzpriamený rast a výhonky dorastajú do 1,5 až 1,9 m, malinočernice a mnohé odrody černíc majú …
celý článok
 
Tvarovanie a rez egrešov
 

Tvarovanie a rez ovocných drevín

Tvarovanie a rez egrešov

Egreše sa pestujú v tvare kríka alebo stromčeka, v porovnaní s ríbezľami sa však stromček považuje za lepší tvar, umožňujúci ľahší zber a ošetrovanie.  Krík  Spon výsadby 2 - 2,5 x 1,0 m, krík s 8 až 12 konárikmi. Kríky sadíme o niečo hlbšie ako boli v škôlke. Po výsadbe skrátime výhonky na 2 až 3 púčiky, v lete necháme krík voľne rásť a na jar ďalšieho roka vyberieme 4 až 6 vhodne rozmiestnených silných výhonkov ako základ budúcich konárikov, ostatné výhonky odrežeme od bázy. …
celý článok
 
Tvarovanie a rez ríbezlí
 

Tvarovanie a rez ovocných drevín

Tvarovanie a rez ríbezlí

Ríbezle sa u nás tradične pestujú v tvare voľne rastúceho kríka s pravidelným obnovovaním kostrových konárov alebo vo forme stromčeka, v Západnej Európe sa vyskytujú stenové výsadby ríbezlí.  Krík  Pestuje sa v spone 2,5 - 3 x 1,25 - 1,5 m (záhradky) alebo 3 x 0, 6 - 0,7 m (intenzívne výsadby s mechanizovaným zberom) Krík sa sadí priblžne o 50 mm hlbšie ako rástol v škôlke, lebo to zabezpečuje lepšiu regeneráciu. Všetky konáriky pri vysádzaní skrátime na 2 - 3 púčiky, choré a poš…
celý článok
 
Typy výsadieb a osobitosti rezu hrušiek
 

Tvarovanie a rez ovocných drevín

Typy výsadieb a osobitosti rezu hrušiek

Pásová výsadba zákrpkov  Spon 5 x 3 - 2,5 m, na duli s mierne spološteným pôdorysom, so 4 kostrovými konármi a stredníkom. Klasický typ výsadby vhodný pre menej intenzívne podmienky.  Pásová výsadba vretenovitých zákrpkov  Zakladá sa z jednoročných stromčekov. Spon 3,5 - 4 x 1,2 - 2 m, na slabo rastúcich podpníkoch (rôzne typy dule) s eliptickým pôdorysom a výškou do 2,5 m. Je to tvar bez typických kostrových konárov a bez výraznýzh poschodí. Na jednoročnom stromčeku …
celý článok
 
Typy výsadieb jabloní
 

Tvarovanie a rez ovocných drevín

Typy výsadieb jabloní

Ovocná stena štíhlych vretien Zakladá sa z dvojročných stromčekov alebo z jednoročných stromkov s predčasným obrastom, spon 4 x 0,8-1,5m, výška tvaru 2 - 2,3m, oporou je drôtenka so výškou drôtov 0,6, 1,2 a 1,8m. Požívajú sa stromčeky na slabo rastúcich podpníkoch, na horších pôdach možno použiť i stredne silno rastúce podpníky. Architektúra tvaru - stredník so špirálovite rozmiestnenými, viac-menej vodorovnými konármi charakteru polokostrových s rodivým obrastom, od výšky 0,5 m vytvárajúc…
celý článok
 
Tvarovanie a rez jadrovín
 

Tvarovanie a rez ovocných drevín

Tvarovanie a rez jadrovín

1. Používané tvary  Pri jadrovinách sa používajú tvary prirodzené i umelé, v závislosti od spôsobu a intenzity pestovania. Z prirodzených tvarov sa využívajú rôzne modifikácie poschodovej koruny (so stredníkom), spomedzi umelých tvarov sa uplatňujú voľnejšie rastúce moderné palmety, predovšetkým však modifikácie vretena až štíhleho a superštíhleho vretena (spindel a superspindel), ktoré umožňujú podstatne zvýšiť hustotu výsadby (až do 10 000 ks na hektár i viac). Ich použitie podmienil…
celý článok
 
Nástroje, náradie a materiál používaný pri reze
 

Tvarovanie a rez ovocných drevín

Nástroje, náradie a materiál používaný pri reze

Vzhľadom na to, že súčasťou práce pri reze a tvarovaní je množstvo rôznych zásahov, je potrebné, aby ovocinár mal k dispozícii rôzne nástroje. Najdôležitejšími sú nasledovné:  Záhradnícky nôž (žabka, krivák) - používa sa na orezávanie a odstraňovanie živých konárikov a výhonkov, odrezávanie čapíkov na očkovancoch, odstraňovanie bočného obrastu v škôlke, na odstraňovanie napadnutého alebo inak poškodeného dreva na starších konárikoch ovocného stromu, na zahládzanie rán po pílení, na ryhov…
celý článok
 
Letný rez ovocných stromov
 

Tvarovanie a rez ovocných drevín

Letný rez ovocných stromov

Spôsoby rezu používané na rôznych druhoch ovocných stromov Zaštipovanie  Ide vlastne o modifikáciu skracovania, vykonávanú v priebehu vegetácie. používa sa na regulovanie intezity rastu, zastavenie rastu a podporu drevnatenia letorastov a na premenu silnejších letorastov na útvary, z ktorých vznikne rodivý obrast. Na rôznych druhoch ovocných drevín sa využíva na rôzne účely. Stupeň a termín zaštipovania závisí od vytýčeného cieľa. Zaštipovanie spočíva v odlomení nezdrevnatených častí…
celý článok
 
Doplnkové spôsoby rezu a iné zásahy na reguláciu rodivosti
 

Tvarovanie a rez ovocných drevín

Doplnkové spôsoby rezu a iné zásahy na reguláciu rodivosti

Mnohé z nižšieuvedených zásahov cieľavedome využívajú zákonitosti regulujúce rast a rodivosť ovocných stromov. Využívajú sa pritom poznatky o diferenciácii kvetných púčikov. Tieto sa vo väčšej miere diferencujú na konárikoch, kde sú menej priaznivé podmienky pre rast. Medzi najúčinnejšie zásahy smerujúce k podpore týchto procesov patrí nakláňanie a ohýbanie konárikov, pri ktorom sa upravuje vzťah medzi rastom a rodivosťou. Pritom si treba uvedomiť, že akýkoľvek zásah v tomto smere má význam len …
celý článok
 
Špeciálna metodika rezu Dvojstupňový sektorový rez (DSR)
 

Tvarovanie a rez ovocných drevín

Špeciálna metodika rezu Dvojstupňový sektorový rez (DSR)

Táto metodika rezu využíva cieľavedomé usmerňovanie látkových tokov a následnú podporu alebo brzdenie rastu letorastov na rôznych pozíciách na konáriku. Prispieva tiež k zníženiu potreby zásahov pri tvarovaní ovocných stromov.  V našich podmienkach má z hľadiska prístupu k rezu tradíciu rez konárov vyšších rádov ako je stredník na vonkajší (spodný) púčik, čo sa zdôvodňuje potrebou otvárania koruny tvorbou výhonkov smerujúcich šikmo von z koruny. Uvedená požiadavka však nebýva naplnená, p…
celý článok
 
Základné spôsoby rezu
 

Tvarovanie a rez ovocných drevín

Základné spôsoby rezu

Základné spôsoby rezu tvoria podstatu bežného rezu realizovaného pri akomkoľvek druhu OD. Sú súčasťou zimného resp. predjarného rezu ovocných drevín, avšak v niektorých prípadoch sa používajú i počas vegetácie. Zaraďujeme k nim:  - skracovanie - prerezávanie - rez na prevod - a) skracovanie – podstatou je odstránenie časti výhonka alebo konára, čím sa znižuje dĺžka jeho osi. Pri skracovaní sa odstraňuje časť zásobných látok výhonka, zmenšuje sa počet púčikov, medzi ktoré sa na za…
celý článok
 
Druhy rezu podľa veku a kondície ovocného stromu
 

Tvarovanie a rez ovocných drevín

Druhy rezu podľa veku a kondície ovocného stromu

Vzhľadom na to, že ovocný strom prechádza v priebehu svojho života od vysadenia až po zánik rôznymi životnými obdobiami, ktoré sa od seba odlišujú utváranými časťami, intenzitou rastu, vzťahom medzi rastom a rodivosťou, kvalitou produkcie atď., k rezu nemožno počas celého obdobia pestovania pristupovať rovnako.  Podľa životného obdobia, kedy sa rez robí a toho aké poslanie má, hovoríme o nasledovných druhoch rezu: 1. Výchovný (tvarovací) 2. Udržovací (regulujúci rodivosť) 3. Zmladz…
celý článok
 
Zákony rastu a rodivosti
 

Tvarovanie a rez ovocných drevín

Zákony rastu a rodivosti

V organizme ovocných drevín ako trvácich rastlín dlhodobo platia zákony a pravidlá, podľa ktorých sa riadi rast a rodivosť. Tieto pravidlá platia všeobecne, pričom ich prejavy sú rôzne, viac alebo menej výrazné. Ovocinár by ich mal využívať pri reze a tvarovaní tak, aby dosiahol s hľadiska hospodárskeho čo najlepší výsledok. Organizmus ovocných drevín disponuje samoregulačným systémom, ktorý funguje počas celého života rastliny. Dôkazom je tvorba tvaru nadzemnej časti s …
celý článok
 
Rozkonárovanie ovocných drevín a prebúdzanie pukov
 

Tvarovanie a rez ovocných drevín

Rozkonárovanie ovocných drevín a prebúdzanie pukov

Pri ovocných drevinách rozlišujeme rôzne typy rozkonárovania. Jednotlivé skupiny ovocných drevín rozkonárujú rôzne v závislosti od toho, či je vrcholový púčik vždy vegetatívny (napr. pri kôstkovinách) - racemózny typ rozkonárovania, alebo býva predlžovací rast obmedzený premenou vrcholového púčika na zmiešaný (pri jadrovinách) - cymózny typ rozkonárovania (z bočných púčikov). Oba typy patria k monopodiálnemu rozkonárovaniu, pri ktorom primárna os konárika je stála a sekundárne osi majú pôvod v p…
celý článok
 
Triedenie pestovateľských tvarov podľa utvárania nadzemnej časti
 

Tvarovanie a rez ovocných drevín

Triedenie pestovateľských tvarov podľa utvárania nadzemnej časti

Podľa prístupu k rezu a tvarovaniu ovocných stromov sa formujú koruny, ktoré môžeme rozdeliť do 2 skupín:  Prirodzené (voľne rastúce, zlepšené prirodzené) - sú typické tým, že pestovateľ zachováva prirodzený charakter utvárania koruny viac-menej charakteristický pre daný druh a odrodu. Spolieha sa pritom na uplatňovanie prirodzených autoregulačných systémov. Vyžadujú menej precíznu prácu pri reze a tvarovaní, v dôsledku čoho môžu mať sklon k nižšej kvalite ovocia, rodivosť je vysoká, ale…
celý článok
 
Základné časti ovocného stromu (kra) a ich význam
 

Tvarovanie a rez ovocných drevín

Základné časti ovocného stromu (kra) a ich význam

Nadzemná časť ovocných drevín má v závislosti od vlastností konkrétneho druhu a tvarovania formu stromu alebo kríka. V prípade, že sa jedná o strom, definujeme nasledovné útvary:  Kmeň - spája podzemnú časť a korunu, je nerozkonárenou časťou nadzemnej sústavy, začína koreňovým kŕčikom a končí v mieste rozkonárenia. Podľa jeho výšky rozlišujeme nasledovné typy stromových tvarov: zákrpok (výška kmeňa 0,4 - 0,6m), štvrťkmeň (0,8 - 1,1m), polokmeň (1,3 - 1,5m), vysokokmeň (1,7 - 1, 9m). Výšk…
celý článok
 
Základná charakteristika a ciele rezu
 

Tvarovanie a rez ovocných drevín

Základná charakteristika a ciele rezu

V ovocinárstve sa používajú tri hlavné spôsoby ovplyvňovania tvaru nadzemnej časti ovocných drevín, pri ktorých zasahujeme do ich organizmu, a to: - rez - ohýbanie - chemická regulácia rastu Tieto v podstate spolu súvisia, môžu sa do určitej miery navzájom nahrádzať, nakoľko mechanické zásahy do organizmu pôsobia prostredníctvom zmien v hormonálnom systéme organizmu. Rez  Čo sa týka rezu, možno uviesť niekoľko vzťahov, ktoré odrážajú povahu tohoto zásahu a predpokladané vš…
celý článok
 
Augustový rez ovocných drevín
 

Tvarovanie a rez ovocných drevín

Augustový rez ovocných drevín

Jedným z komplexu letných rezov ovocných drevín, ktorý ostáva trocha v úzadí je aj augustový rez. Je relatívne málo používaný, pričom môže takmer úplne nahradiť potrebu zimného rezu. Augustový rez by si zaslúžil väčšiu pozornosť, pretože jeho výhody sú nesporné. Letný rez ovocných drevín je možné podľa obdobia kedy ho prevádzame rozdeliť do troch období – kategórií, z ktorých každá má svoj význam. Pri letnom reze v mesiacoch jún-júl ošetrujeme ešte nezdrevnatené jednoročné výhony – letorasty…
celý článok
 
Doplnkové spôsoby rezu a tvarovania ovocných drevín
 

Tvarovanie a rez ovocných drevín

Doplnkové spôsoby rezu a tvarovania ovocných drevín

Tvarovanie a rez patrí medzi nevyhnuté faktory, ktoré ovplyvňujú mnohé kvalitatívne, a kvantitatívne ukazovatele ovocných drevín. Patrí medzi ne napr. skorý nástup do rodivosti, rovnováha medzi rastom a rodivosťou, napomáhanie diferenciácie kvetných pukov pre nasledujúce vegetačné obdobie a mnohé iné faktory. Problematika rezu a tvarovania je veľmi široká a dynamicky sa meniaca. Popri základných spôsoboch existujú aj doplnkové spôsoby rezu a tvarovania, ktoré sú mnohokrát dôležitejšie a účinnejš…
celý článok
 
Rez kustovnice čínskej
 

Tvarovanie a rez ovocných drevín

Rez kustovnice čínskej

Pokiaľ vám kustovnica neplodí, je to spôsobené absenciou rezu alebo jeho nesprávnym prevedením. Tvarovací rez kustovnice je pomerne jednoduchý. Treba ho však vykonávať každoročne a to do konca júna. Pokiaľ ho nevykoníte, plodnosť bude minimálna až nulová a plody budú drobné. Rastliny začínajú rodiť už v druhom roku po výsadben kvalitnú a plnú úrodu dosahujú v treťom roku, čiže ako 4-ročné rastliny. V prvom kroku je potrebné odstrániť všetky výhony do 2/3 kra, ktoré obrastajú kmienik. Ten …
celý článok