Pestovateľské tvary menej rozšírených ovocných druhov

Pestovateľské tvary menej rozšírených ovocných druhov

Dula, mišpuľa - zákrpok alebo štvrťkmeň s voľne rastúcou korunou so 4 kostrovými konármi v poschodí.
 
Moruša - polokmeň s voľne rastúcou korunou so stredníkom a 3 až 4 konármi v poschodí, s druhým poschodím voľnejšie utváraným.
 
Ruža jabĺčkatá - krík so 6 až 8 kostrovými konármi, pravidelne obnovovanými.
 
Jarabina - polokmeň s voľne rastúcou poschodovitou korunou.
 
Arónia, drieň - krík so 6 až 8 konármi alebo stromček s nízkym kmienikom až zákrpok.

Čučoriedka - krík s 8 až 12 konárikmi v závislosti od charakteru rastu odrody.
 
Baza čierna - krík alebo štvrťkmeň so 6 až 8, ktoré sa po vyrodení odstraňujú a nahrádzajú silnými novými prírastkami.
 
Gaštan, oskoruša - vysokokmeň s voľne rastúcou korunou, rez len na založenie kostrových konárov v 1. až 2. roku po vysadení.
 
Rakytník rešetliakovitý - ker s 10 až 12 kostrovými konármi


(Ing. Oleg Paulen, PhD., KOVaV SPU Nitra)