Tvarovanie a rez malín, černíc a malinočerníc

Tvarovanie a rez malín, černíc a malinočerníc

Maliny, černice, malinočernice 

Charakteristický je dvojročný cyklus rastu a rodivosti - prvý rok tvorba vegetatívnych výhonkov z bázy rastliny, v druhom roku rodivosť na nich, s výnimkou dvakrát rodiacich odrôd malín, kde sa rodivosť dostavuje už v prvom roku v hornej časti nových výhonkov a na druhý rok rodivosť zabezpečujú tie isté výhonky v nižšej časti. Maliny a niektoré odrody černíc majú vzpriamený rast a výhonky dorastajú do 1,5 až 1,9 m, malinočernice a mnohé odrody černíc majú plazivý, silný rast (výhonky dosahujú dĺžku 3 až 4 m) a potrebujú oporu. Niektoré odrody černíc a malinočerníc majú ostne, čo sťažuje manipuláciu s nimi.

Pestovateľské tvary:
 
Pásový systém výsadby malín
 

a) Systém s oporou prípadne bez opory v prípade jedenkrát rodiacich odrôd a odrôd dvakrát rodiacich pestovaných pre dve úrody
Spon výsadby - 2,5-3,0 x 0,4-0,6 m
Bez drôtenky možno pestovať odrody s pevnými výhonkami, použitie drôtenky uľahčuje oberanie a ošetrovanie porastu. Drôtenka má mať výšku 1,2 až 1,4 m s jedným alebo dvoma dvojdrôtiami vo výške 1,2 resp. 1,4 m a 0,7 m, s drôtmi v dvojdrôtí vzdialenými 0,3 m. Možné je použitie drôtenky typu =V= umožňujúcej lepšie rozloženie výhonkov a ich osvetlenie. 

Rez pozostáva zo skrátenia výhonka po výsadbe vo výške 0,4 m, v ďalších rokoch sa vyberajú 1 ročné výhonky a podľa kondície porastu pri jarnom reze necháva sa 10 až 12 silných výhonkov na 1 meter pásu (prerieďujú sa na 0,1 až 0,15 m od seba), odstraňujú sa tenké, poškodené výhonky v páse a výhonky vyrastajúce mimo pása do medziradí (šírka pása sa obmedzuje na 0,4 až 0,7 m). Ponechané výhonky sa skrátia odstránením koncovej časti tenšej ako 6 až 8 mm. V prípade dvakrát rodiacich odrôd sa odstraňuje koncová časť, ktorá priniesla úrodu v prvom roku života výhonka nad dobre vyvinutým bočným púčikom. Výhonky, ktoré priniesli úrodu a následne odumierajú odstraňujeme najlepšie po zbere úrody odrezaním tesne and povrchom pôdy. 

Podobný systém možno použiť i pri pestovaní vzpriamene rastúcich odrôd černíc. V niektorých krajinách odporúčajú mierne skrátenie (o 0,1 až 0,15 m) mladých výhonkov vzpriamene rastúcich odrôd černíc pri dosiahnutí výšky 0,9 až 1,0 m. Bočné výhonky sa potom pri jarnom reze skrátia na 0,3 až 0,4 m. 

b) Systém s oporou alebo bez opory pri pestovaní dvakrát rodiacich odrôd malín na jednu úrodu zberanú z mladých výhonkov
Spon výsadby - 2,5-3,0 x 0,4-0,6 m
Pri tomto systéme pestovania drôtenka nie je nutná, pokiaľ sa používa, tak len jednoduché dvojdrôtie, ktorého drôty sa dajú pred kosením odstrániť.
Po výsadbe sa výhonky skrátia na 0,4 m. V ďalších rokoch sa výhonky, ktoré priniesli úrodu odstránia pokosením tesne nad povrchom pôdy po zbere v jeseni. Šírka pása sa obmedzuje na 0,6 až 0,7 m obrábaním pôdy. Na rastline sa ponechávajú 3 až 4 najsilnejšie zdravé výhonky. 

Pestovanie jednotlivých rastlín malín pri opore 

V malovýrobných podmienkach je možné pestovanie jednotlivých rastlín pri kolíkoch vysokých cca. 1,6 m v spone 2,5 x 0,8 m s ponechaním 3 výhonkov v prvom roku a 4 až 6 výhonkov v ďalších rokoch. Rez je rovnaký ako v predchádzajúcom prípade. 

Systém pestovania černíc s plazivým charakterom rastu a malinočerníc 

Odrody s plazivým charakterom rastu majú menej pevné, dlhé výhonky vyžadujúce oporu.
Spon výsadby - 3,0 - 4,0 x 2,0-2,5 m
Používa sa drôtenka vysoká vysoká 1,8 m zložená z jednodnotlivých drôtov vo výške 0,9, 1,2, 1,5 a 1,8 m., možné je použitie drôtenky typu =V= umožňujúcej rozloženie rodiacich a mladých výhonkoch na rôznych stranách opory a zjednodušenie rezu. Na dospelých rastlinách sa ponecháva 6 až 8 silných jednoročných výhonkov. 

Po výsadbe sa výhonky skrátia vo výške približne 0,4 m. V druhom roku sa vyberú 3 silné výhonky, z ktorých sa odstráni koncová časť tenšia ako 6 až 8 mm a vyviažu sa k drôtenke. Ostatné sa odstránia tesne nad povrchom pôdy. V priebehu vegetácie sa nechávajú mladé výhonky rásť voľne, prípadne sa nasmerujú tak, aby neprekážali ošetrovaniu pôdy. Výhonky, ktoré priniesli úrodu sa odstránia najlepšie bezprostredne po ukončení zberu. Pri jarnom reze sa vyberie potrebný počet silných výhonkov, ktoré sa skrátia a bočné výhonky na nich sa skrátia na 0,1 až 0,4 m. 

Pri inom systéme pestovania, ktorý odporúčajú americkí pestovatelia sa nahradia ich nové základné výhonky vyrastajúce z koreňovej časti. Vyrodené výhonky sa môžu odstrániť kedykoľvek po zbere. Odrezávajú sa čo najnižšie nad zemou, odstraňujú sa z porastu a spalia alebo inak zlikvidujú. Odporúča sa to urobiť hneď po zbere z hľadiska zdravotného stavu porastu. Použiteľný je však i rez počas dormancie. 

Rez počas dormancie sa obvykle vykonáva až keď pominie nebezpečie silných mrazov a končí pred začiatkom pučania. Pozostáva z odstraňovania všetkých dumretých, poškodených výhonkov a tenkých výhonkov a z výberu a rezu rodivých výhonkov pre nasledujúcu vegetáciu. Ak je to možné, vyberajú sa výhonky s hrúbkou aspoň 12 mm. 

Remontantné maliny pestované na jeden zber sa režú tesne nad úrovňou pôdy po zbere úrody na jeseň. Šírka pásu sa ohraničuje na 0,6 - 0,7 m za použitia kyprenia pôdy na jeseň.
Ďalšie odporúčania ohľadom rezu malín sa nodporúča aplikovať pri odrode Heritage. Táto a iné remontantné odrody sa môžu kosiť, pričom prídeme o prvú úrodu. 

Maliny by sa nemali ošetrovať skracovaním mladých výhonkov v lete. Pri predjarnom reze, v prípade, že sa používa kopčekový systém, ponecháva sa na rastline iba 7 alebo 8 najsilnejších výhonkov.
Ak sa používa pásový systém, pásy sa udržiavajú široké maximálne 0,7 m a rastliny vyrastajúce do medziradí sa odstraňujú. Podobne sa odstraňujú i tenké výhonky v páse a na rastline sa ponechávajú 3 až 4 najsilnejšie zdravé výhonky. 

Malinočernice ošetrujú skrátením výhonkov počas vegetácie, keď mladé výhonky dosiahnu dĺžku približne 0,75 m, a to odstránením 70 až 100 mm dlhej vrcholovej časti rukou alebo nožnicami, prípadne nožom. Najlepšie je robiť skrátenie tesne nad púčikom, aby na výhonku zostalo minimum odumretého dreva. Ak sa používa opora, skrátenie sa robí až po dosiahnutí výšky 0,9 až 1,0 m.
Pri predjarnom reze sa na každej rastline necháva iba 4 až 5 najsilnejších zdravých výhonkov a bočné výhonky sa skrátia v prípade čiernych malín na 0,25 až 0,3 m, v prípade malinočerníc na dĺžku 0,3 až 0,4m. 

Nové výhonky vzpriamených odrôd černíc sa odporúča skrátiť v lete, keď dosiahnu dĺžku 0,75 až 0,9 m. Aby sa predišlo prílišnému zahusteniu výsadby, je možné odstrániť čo najskôr prebytočné výmladky. Dá sa to robiť ručne vytrhnutím alebo za pomoci motyky. Pri pásovom pestovaní sa nechávajú na 1 m dĺžky pása 12 až 16 výhonkov. Pri pestovaní jednotlivých rastlín nechávame každej rastline 4 až 5 výhonkov.
Pri predjarnom reze, v prípade, že používame oporu, skracujú sa výhonky vo výške 1,2 až 1,5 m, rastliny pestované bez opory sa skracujú vo výške 0,9 m. Bočné výhonky sa skracujú na dĺžku 0,35 až 0,45 m.
Plazivé odrody černíc vyžadujú jednoduchší rez - odstraňujú sa všetky odumreté a slabé výhonky po zbere alebo pri predjarnom reze. Na rastline by sa malo nechať maximálne 7 - 8 najsilnejších zdravých výhonkov, ktoré sa skrátia na dĺžku 1,5 m a vyviažu sa ku kolíkom alebo k drôtenke.

(Ing. Oleg Paulen, PhD., KOVaV SPU Nitra)