Na tomto webe používame súbory cookie, aby sme vám umožnili funkciu objednávania (funkčné cookies) a na analýzu návštěvnosti Google analytics (analytické cookies).

 
Prebierka plodov
 

Pestovanie ovocných drevín

Prebierka plodov

Kvalita plodov je jeden z najvýznamnejších ukazovateľov predajnosti dopestovaného ovocia. Určuje ju STN a tlak zo strany trhu a samotných zákazníkov núti pestovateľov ovocia ju veľmi precízne dodržiavať. Pretože len kvalitné ovocie si nájde miesto na trhu, udrží cenu a zabezpečí ďalší chod firmy. Kvalita plodov nie je však iba záležitosťou veľkovýroby. Je vizitkou každého záhradkára, ukážkou a dôkazom jeho šikovnosti a schopností. Kvalitne dopestované ovocie je lepš…
celý článok
 
Ako sadiť štíhle vreteno
 

Pestovanie ovocných drevín

Ako sadiť štíhle vreteno

Aj keď je tvar štíhle vreteno v súčasnosti najperspektívnejším a najviac rozširovaným tvarom jadrovín, stále sa ešte nájdu záhradkári, ktorí už pri samotnej výsadbe urobia chybu, ktorá sa im v priebehu ďalšieho pestovania vypomstí a narobí im kopec problémov.Pred samotnou výsadbou je treba zvážiť základné fakty. Prvým je potreba ovocia na priamu konzumáciu a na samozásobenie, respektíve dopredu si zvážiť koľko ovocia chceme aby nám stromčeky priniesli. Jabloň v …
celý článok
 
Jarná výsadba ovocných drevín
 

Pestovanie ovocných drevín

Jarná výsadba ovocných drevín

S koncom zimy nastalo vhodné obdobie na výsadbu ovocných drevín. Vhodným termínom pre túto činnosť sú mesiace marec a apríl. Pri samotnej výsadbe treba dodržiavať základné pravidlá.V prvom rade je najdôležitejšia kvalita výsadbového materiálu. Výpestky by mali byť s kvalitným koreňovým systémom, dostatočnej výšky, bez mechanického poškodenia a príznakov chorôb a škodcov. Preto kupujeme výpestky iba z oficiálnych ovocných škôlok, kde máme garantovanú kvalitu, pravosť odrody, a…
celý článok
 
Krajinotvorný význam ovocných drevín
 

Pestovanie ovocných drevín

Krajinotvorný význam ovocných drevín

        Pestovanie ovocných drevín má u nás dlhoročnú tradíciu. Pestujú sa na našom území od nepamäti. Spĺňajú množstvo funkcií - zásobenie ovocím, plody sú základom pre množstvo sekundárnych produktov, ich peľ slúži ako potrava pre včely, ovocné sady dotvárajú ráz krajiny, pestovanie ovocia prináša mnohým ľuďom prácu a podobne. Počas stáročí prešli vývojom spojeným s mnohými zmenami a špecifikami pre danú dobu. V súčasnosti sa s nástupom trhovej ekonomiky…
celý článok
 
Najviac predávané druhy a odrody ovocnín
 

Pestovanie ovocných drevín

Najviac predávané druhy a odrody ovocnín

        Ovocie je významným článkom vo výžive ľudstva. Človek si ním nielen spestruje jedálny lístok, ale tiež dodáva telu množstvo potrebných nutričných látok. Pestovanie ovocných drevín v záhradkách nemá iba charakter koníčka. Ľudia, predovšetkým na vidieku, si ním zabezpečujú zásoby ovocia pre zimné mesiace, dorábajú množstvo druhotných produktov. Záhradkári vedia, že investícia do ovocného stromu či kra sa im mnohonásobne vráti. Preto si i napriek neľa…
celý článok
 
Nestačil som zasadiť stromček /Ako ho uchovať cez zimu/
 

Pestovanie ovocných drevín

Nestačil som zasadiť stromček /Ako ho uchovať cez zimu/

        Slovensko patrí medzi pomerne malé, zato však značne členité krajiny. Rozmanitosť terénu, zemepisná šírka a globálne otepľovanie spôsobujúce teplotné extrémy hrajú hlavnú úlohu na nerovnomernom priebehu ročných teplôt v jednotlivých regiónoch Slovenska.        Tieto diferencie sa prejavujú hlavne v jarných a jesenných mesiacoch, ktoré sú pre ovocinára obdobím výsadby ovocných stromov a krov. Kým v j…
celý článok
 
Opora štíhleho vretena
 

Pestovanie ovocných drevín

Opora štíhleho vretena

        Aby štíhle vreteno prinášalo radosť a úžitok a nie sklamanie, je potrebné dodržiavať všetky potrebné agrotechnické opatrenia. Jedným zo špecifík je aj nevyhnutnosť opory počas celého života stromu v tomto tvare.        Nevyhnutnosť opory súvisí so skutočnosťou, že slabo rastúce podpníky /M9, J-TE-E, J-OH-A, J-TE-F a pod./ na ktorých sa pestujú štíhle vretená, majú až 80% koreňovej sústavy umiestnenej do hĺbky…
celý článok
 
Ovocniny v kontajneroch
 

Pestovanie ovocných drevín

Ovocniny v kontajneroch

S nástupom trhovej ekonomiky a následným rozvíjaním sa trhu, mení sa aj forma predaja ovocných výpestkov. Kým niekedy stačilo mať v ponuke základné ovocné druhy v úzkom sortimente odrôd, dnes zákazníci vyžadujú ďaleko viac. Sortiment ponúkaných ovocnín musí byť dostatočne široký, zahŕňajúci odrody s rôznou dobou dozrievania, rozličnej veľkosti a farby plodov, odolnosťou proti chorobám, v ponuke nesmie chýbať každoročne množstvo noviniek. K dispozícii musí byť množstvo ve…
celý článok
 
Pestovanie ovocných drevín hrobčekovým systémom
 

Pestovanie ovocných drevín

Pestovanie ovocných drevín hrobčekovým systémom

Pri cestovaní svetom si človek všíma všetko okolo seba, ale najviac ho zaujímajú postrehy súvisiace s jeho profesiou. Častokrát sa stretne s novými skúsenosťami, s ktorými sa oplatí podeliť.Firma Fleuren je jednou z najvyspelejších holandských ovocných škôlok. Jej ročná produkcia predstavuje 1 až 3 milióny ovocných výpestkov prvotriednej kvality. Jej majiteľ je v poradí treťou generáciou ovocinárov. Jeho vedomosti a dlhoročné skúsenosti vidno nielen v celkovom fungovaní firmy…
celý článok
 
Záhradka pre oddych
 

Pestovanie ovocných drevín

Záhradka pre oddych

Po roku 1989 sa diametrálne zmenili pomery a podmienky v SR. Táto zmena sa dotkla všetkých oblastí života a svoj dopad si našla samozrejme aj u záhradkárov. Zmena nastala najmä v dĺžke ich pracovnej doby, voľného času majú preto čoraz menej. Doba, kedy bol bežný človek o pol tretej doma zo zamestnania a mohol sa plne venovať svojim záľubám a záhrade je nenávratne preč a rebríček priorít zaznamenal značný posun. Ľudia majú pre záhrady menej času, dopyt po z…
celý článok
 
Záhradkár v júni
 

Pestovanie ovocných drevín

Záhradkár v júni

Jún je pre záhradkárov mesiacom, kedy začínajú dozrievať prvé plody a fáza pestovania začína prechádzať do fázy spracovania.Jedným z najviac obľúbených ovocných druhov sú jahody. Ich zber začína začiatkom júna a trvá približne 3 až 4 týždne. Záhradkári by však nemali zanedbávať ani pozberové ošetrovanie jahodoviska. Hneď po zbere je potrebné rastliny okopať, odstrániť choré a poškodené listy a pokračovať vo výžive a ošetrovaní. Sadenice sú po zbere vyčerpané, preto …
celý článok
 
Ochrana stromčekov proti hlodavcom
 

Pestovanie ovocných drevín

Ochrana stromčekov proti hlodavcom

            Zimné obdobie je pre ovocné dreviny obdobím vegetačného pokoja. Rast je zastavený, rovnako ako takmer všetky práce v sade. Vytvára to domnienku imaginárneho kľudu a presvedčenia, že do jari sa nič výrazné nemôže stať. Opak je však trpkou pravdou. Popri možnom poškodení zimnými mrazmi existuje ďalší, oveľa zákernejší nepriateľ. Zimné obdobie je totiž najrizikovejším z hľadiska poškodenia ovocných stromov ohryzom hlodavcami.Vý…
celý článok
 
Možnosti energetického zhodnocovania rastlinných odpadov zo sadov, vinohradov a záhrad
 

Pestovanie ovocných drevín

Možnosti energetického zhodnocovania rastlinných odpadov zo sadov, vinohradov a záhrad

Ako všetci veľmi dobre vieme, „odpad“ je všade okolo nás. A nevyhneme sa mu ani v sadoch, vinohradoch a záhradkách. Treba však povedať, že odpadom nenazývame len niečo, čo sa nám už zdá nepotrebné, nechcené. Môže to byť aj hodnotný zdroj, ktorého opätovným využívaním môžeme šetriť prírodné zdroje, energiu, znečistenie a v neposlednom rade i naše peniaze. Každý rok zostávajú po zimnom či letnom reze, ako aj po zelených prácach v našich sadoch a viniciach veľké kopy…
celý článok
 
Súčasné trendy v odrodovej skladbe ovocných drevín v SR (2007)
 

Pestovanie ovocných drevín

Súčasné trendy v odrodovej skladbe ovocných drevín v SR (2007)

            Keď chce niekto hovoriť o trendoch v odrodovom zastúpení, musí dôrazne rozlišovať medzi veľkovýrobou a záhradkárskou verejnosťou. Veľkovýrobné pestovanie je, na rozdiel od záhradkárov, vyslovene ekonomickou činnosťou. Jej výsledkom sú plody ovocia dopestované za účelom predaja. Aby sa predali bez problémov a za výhodnú realizačnú cenu, musia spĺňať silné kritéria kvality. Aby bolo ich pestovanie efektívne, musia pestov…
celý článok
 
Poškodenie krupobitím
 

Pestovanie ovocných drevín

Poškodenie krupobitím

          Príchod krupobitia je jednou z najdesivejších predstáv každého ovocinára. Globálne zmeny podnebia posledných rokov sú jednou z príčin, že sa krupobitie u nás objavuje čoraz častejšie. Ukážkovým príkladom bol minulý rok, kedy sa krupobitie vyskytlo postupne takmer na celom území republiky, na niektorých lokalitách dokonca aj niekoľko krát. Záhradkári, ale najmä veľkovýroba utrpeli za veľmi krátky čas miliónové škody. Vysoká bola aj intenzita …
celý článok
 
Keď stromčeky nepučia
 

Pestovanie ovocných drevín

Keď stromčeky nepučia

Niekedy sa stane, že vysadené stromčeky na jar nevypučia aj keď sme im venovali patričnú starostlivosť pri výsadbe. Pritom stromček nie je zaschnutý, prípadne poškodený mrazom. Veľa záhradkárov pripisuje automaticky vinu predajcovi, od ktorého stromček zakúpili, zvyčajne to však nebýva pravda. Už pri prebratí výpestkov preberá záhradkár zodpovednosť za ich kvalitu. Nakoľko je osobne pri kúpe /určitou výnimkou v tomto smere je kúpa formou dobierky/, je si vedomý stavu, v akom sú zakúpené výpest…
celý článok
 
Hĺbka výsadby ovocných stromčekov a dôvody povýsadbového rezu
 

Pestovanie ovocných drevín

Hĺbka výsadby ovocných stromčekov a dôvody povýsadbového rezu

Hĺbka výsadby ovocných stromčekov a dôvody povýsadbového rezu Jeseň je jedným z hlavných období výsadby ovocných drevín. Záhradkári či pestovatelia si obnovujú svoje výsadby a zapĺňajú voľné miesta v záhradách novými či staršími overenými odrodami. Často však hneď na začiatku urobia chybu, vďaka ktorej sa namiesto očakávanej úrody dočkajú sklamania. Vysadené stromy nevyrašia podľa očakávania alebo nevyrašia vôbec. Základom výsadby je samotná kúpa. Aby mal záhradkár istotu, mal by kupov…
celý článok
 
Prebierka kvetov jadrovín a kôstkovín
 

Pestovanie ovocných drevín

Prebierka kvetov jadrovín a kôstkovín

            K dôležitejším agrotechnickým opatreniam, ktorým je venovaná menšia pozornosť patrí aj prebierka kvetov a plodov. Existuje viacero príčin prečo ju vykonávame. V súčasnosti sa viac preferuje u jadrovín ako u kôstkovín. Poznáme ručnú a chemickú prebierku. Vo veľkovýrobných podmienkach sa preferuje chemická prebierka, pretože vyžaduje menej ručnej práce. Pre záhradkárov, ak sa rozhodnú robiť prebierku kvetov, či plodov od…
celý článok
 
Ovocné dreviny do nádob
 

Pestovanie ovocných drevín

Ovocné dreviny do nádob

          Pestovanie ovocných drevín má v našich končinách dlhoročnú tradíciu. Pestuje sa prakticky od nepamäti. V posledných desaťročiach sa síce život mnohých ľudí zmenil a veľa z nich zmenilo klasické bývanie za panelákové, vzťah k pestovaniu rastlín však zostal v ich génoch natrvalo zafixovaný. Preto i tu hľadajú spôsoby, ako si dopestovať nejaké to ovocie.            Pestovanie ovocných drevín …
celý článok
 
Návod na výsadbu ovocných drevín
 

Pestovanie ovocných drevín

Návod na výsadbu ovocných drevín

Výpestkom je potrebné pred výsadbou najskôr skrátiť korene, aby sa obnovili čerstvé rany, čím sa zlepší prijímanie vody. Zároveň je potrebné odstrániť mechanicky poškodené, zlomené alebo nahnité korene. Vhodné je takto upravené výpestky vložiť na 12-24 hodín do nádoby s vodou, aby si doplnili deficit vlahy, ktorý získali počas prevozu. Jama by mala byť aspoň 2x taká veľká ako je objem koreňového systému. Na spodok jamy je vhodné prisypať dobre vyzretý kompost alebo ekologické hnojivo, ktoré nesp…
celý článok
 
Ekologické pestovanie ovocných drevín
 

Pestovanie ovocných drevín

Ekologické pestovanie ovocných drevín

Ekologické smery pri veľkovýrobnom pestovaní ovocia majú dnes už výraznú podporu vlád jednotlivých štátov Európy. U nás zatiaľ klopeme na dvere, ale čo je hlavné, ekologické záhradkárčenie už aj realizujeme. Treba len veriť, že sa postupne naučí hospodáriť v súlade s prírodou, teda ekologicky, čo najviac záhradkárov, ale aj farmárov a špecializovaných záhradníckych podnikov. Pod pojmom ekologické pestovanie si ovocinár predstaví ovocný sad z ktorého sú v najväčšej miere eliminované postreky …
celý článok
 
Alternatívne pestovanie ovocných drevín v záhradnej architektúre
 

Pestovanie ovocných drevín

Alternatívne pestovanie ovocných drevín v záhradnej architektúre

Zaujímavé dreviny do okrasných záhonov vo vašej záhrade. Už v dávnej minulosti ľudia upravovali a obklopovali svoje príbytky zeleňou a predovšetkým svoje záhrady. Štýl súčasných záhrad sa líši aj v súvislosti s prostredím, v ktorom sa nachádzajú a životným štýlom majiteľov záhrad. Na vidieku, kde ľudia majú bližší vzťah k pôde ešte často nachádzame na väčšej ploche úžitkovú záhradu zameranú na pestovanie ovocia a zeleniny ako okrasnú záhradu. Len v tesnej blízkosti domu, pred vstupom alebo…
celý článok