Tvarovanie a rez višní

Tvarovanie a rez višní

Pestovateľské tvary 

Višne majú podstatne väčšiu potrebu udržovacieho rezu v porovnaní s čerešňami. Vytvárajú väčší počet slabších polokostrových konárov a výhonkov zahusťujúcich korunu. Vzhľadom na to, že je pre necharakteristické zakladanie generatívnych púčikov v dolnej časti výhonkov, najmä v prípade slabšieho rastu dochádza často k vyhoľovaniu konárov a pre niektoré odrody je charakteristický previslý rast v staršom veku. Vhodným opatrením na zamedzenie vyhoľovania je rez zameraný na podporu sily rastu, čím sa dosiahne menší podiel generatívných púčikov na výhonkoch a lepšie rozkonárovanie.
V prípade odrôd s prevahou rodivosti na jednoročnom dreve (´Morela neskorá´) sa odporúča pravidelné odstraňovanie vyrodených konárikov spätným rezom na nahor rastúci konárik. Používa sa tiež Zahnova metóda rezu.  
Voľne rastúca koruna 

Spon 4,0- 4,5 x 2,0-3,0 m, zákrsok alebo štvrťkmeň na podpníku vtáčnica alebo mahalebka. Výsadba sa zakladá spravidla s použitím stromčekov s predčasným obrastom.
Na jar po výsadbe vyberieme 3 - 4 vhodne rozložené výhonky ako základ korunky a zrežeme ich na rovnováhu, čím založíme základ prvého poschodia. V ďalšom roku predlžujúce výhonky skrátime o tretinu až štvrtinu a odstránime konkurenčné výhonky a nahor rastúce konáriky. Podľa charakteru rastu režeme vždy na vonkajší (vzpriamene rastúce odrody) alebo vnútorný púčik.
Po zmohutnení prvého poschodia založíme v dostatočnom odstupe druhé poschodie. Celkove výchovný rez trvá 4 až 5 rokov a vybrané výhonky sa pri ňom skracujú pomerne hlboko, aby sa zabezpečil silný rast a pravidelné rozkonárovanie. Okrem toho sa odstraňujú prebytočné, zahusťujúce výhonky.
Keď začína intenzita rastu klesať, začneme s pravidelným detailným zmladzovaním na pevnejšie rozkonárenia na báze vyhoľujúcich konárikov.

(Ing. Oleg Paulen, PhD., KOVaV SPU Nitra)