Tvarovanie a rez arónie

Tvarovanie a rez arónie

Špecifiká rastu a rodivosti
- menej výrazný charakter rastu s tendenciou tvorby malého stromčeka, možnosť pestovať v tvare stromčeka s naštepením na vhodný podpník (napr. jarabina vtáčia) vo výške korunky. Rodivosť zabezpečujú zmiešané púčiky nachádzajúce sa vo vrcholových a bočných pozíciách na jednoročnom dreve a obrastových konárikoch. 

Krík:
Spon - 3,0 - 4,0 x 2,0 m
Výsadbový materiál - dvojročný krík so 4 - 5 konárikmi (kontajnerovaný)
Architektúra tvaru - krík s 8 - 10 konárikmi dosahujúci výšku približne 1,5 m
Postup pri tvarovaní - po vysadení sa výhonky hlboko skrátia (na 4 až 5 púčikov). V ďalšom roku sa predlžujúce výhonky skrátia mierne na rovnováhu a počet konárikov sa doplní na 8 až 10. Odstraňujú sa prebytočné výhonky vyrastajúce z bázy kríka a zahusťujúce výhonky vyrastajúce na konárikoch tvoriacich kostru nadzemnej časti, detailný rez nie je spravidla potrebný, iba v prípade potreby odstránenie poškodených konárikov. Po objavení príznakov starnutia je potrebné zmladenie rezom na prevod na silnejšie výhonky vyrastajúce z bázy rastliny a opätovné zapestovanie konárikov.

(Ing. Oleg Paulen, PhD., KOVaV SPU Nitra)