Tvarovanie a rez egrešov

Tvarovanie a rez egrešov

Egreše sa pestujú v tvare kríka alebo stromčeka, v porovnaní s ríbezľami sa však stromček považuje za lepší tvar, umožňujúci ľahší zber a ošetrovanie. 

Krík 

Spon výsadby 2 - 2,5 x 1,0 m, krík s 8 až 12 konárikmi.
Kríky sadíme o niečo hlbšie ako boli v škôlke. Po výsadbe skrátime výhonky na 2 až 3 púčiky, v lete necháme krík voľne rásť a na jar ďalšieho roka vyberieme 4 až 6 vhodne rozmiestnených silných výhonkov ako základ budúcich konárikov, ostatné výhonky odrežeme od bázy. Na jar ďalšieho roka doplníme počet konárikov o 2 až 3 a ďalší rok znova o 2 až 3. Počnúc od 4. až 5. roka začíname s postupnou obmenou konárikov ich nahrádzaním základnými výhonkami. Skracovací rez spravidla nie je nevyhnutný, robíme ho len do takej miery a kombinujeme s prerezávaním, aby sme zabezpečili prístup do kríka pri jeho oberaní bez nebezpečia poranenia rúk. 

Stromček 

Spon výsadby 2,5-3,0 x 1,0-1,2 m, stromčeky na podpníku ríbezľa zlatá, s kmienikom vysokým 0,9 - 1,1m. Po výsadbe skrátime výhonky na 2 - 3 púčiky a slabé výhonky na 1 púčik. V lete necháme stromček rásť voľne bez rezu.
Na jar druhého roku vyberieme 4 až 5 najsilnejších výhonkov, ktoré skrátime o 1/3 až 1/4 na vnútorný púčik do jednej roviny. Tieto budú tvoriť základ korunky.
V treťom roku odstránime od základu zahusťujúce výhonky, ostatné skrátime na 5 až 10 púčikov, predlžujúce výhonky kostrových konárikov skrátime na rovnováhu. S obmenou konárikov začneme v 4. až 6. roku po výsadbe. Pritom možno využiť na odstránenie starých konárikov obdobie zberu, kedy zberáme z odrezaných konárikov a preriedená korunka umožní jednoduchší následný zber ostatných plodov.

(Ing. Oleg Paulen, PhD., KOVaV SPU Nitra)