Tvarovanie a rez čučoriedky

Tvarovanie a rez čučoriedky

Špecifiká rastu a rodivosti
- bazitonický charakter rozkonárovania, rodivosť spravidla v koncovej časti výhonkov v závislosti od odrody na starom dreve alebo i základných výhonkoch vyrastajúcich z bázy rastliny, najcennejšie je vitálne 2 až 3 ročné drevo.

Krík:
Spon
- 3,0-3,5 x 1,0-1,5
Výsadbový materiál - jednoročný alebo dvojročný krík s 2 až 3 výhonkami (kontajnerovaný)
Architektúra tvaru - krík s 10 až 20 konárikmi, postupne budovaný, s každoročnou obnovou 1/4 až 1/5 počtu konárikov výberom vhodných základných výhonkov po dosiahnutí želaného počtu konárikov. Opora spravidla nie je nutná.
Postup tvarovania - po vysadení sa výhonky skrátia o jednu až dve tretiny a odstránia sa slabé konáriky, a konáriky s násadou kvetných pukov. V nasledujúcich rokoch sa pri jarnom reze vyberajú každoročne 2 až 3 základné výhonky, ktoré je vhodné mierne skrátiť na podporu rozkonárovania. V prvých 2 rokoch po vysadení sa odstraňujú časti s kvetnými pukmi, aby sa nespomalil rast a budovanie kríka. V rámci udržiavacieho rezu sa odstraňujú tiež všetky poliehajúce konáriky a slabé rozkonárené drevo, na ktorom sa spravidla tvoria menej kvalitné plody. Po dosiahnutí želaného počtu konárikov sa pri jarnom reze odstránia vždy 2 až 3 najstaršie konáriky od základu a nahradia sa rovnakým počtom silných základných výhonkov. V rokoch s prílišnou násadou kvetných pukov sa odporúča regulácia rodivosti preriedením rodivého dreva.

Rez čučoriedok 

Rez čučoriedok je nevyhnutný na udržanie sily rastu a produktivity, prípadne i na pomoc pri boji proti chorobám a škodcom, ako i na udržanie veľkosti a kvality plodov a vytvorenie vhodného habitusu kra z hľadiska zberu. Pri použití mierneho rezu rastlina býva hustá, slabo rastie, má sklon k tvorbe tenkých konárikov a netvorí silné výhonky, ktoré by boli základom pre budúce úrody. Skúsenosť je najlepším radcom ako rezať.
Najlepší termín na rez je od januára do polovice marca, do začiatku pučania. Rez sa však môže vykonávať kedykoľvek od ukončenia zberu do začiatku pučania. Sú poznatky, podľa ktorých skorý rez v polovici septembra odďaľuje kvitnutie nasledujúcu jar. Pri reze tesne v predjarí však možno identifikovať a odstrániť poškodené drevo. Tento termín rezu je vhodnejší lebo neobmedzuje presun zásobných látok z výhonkov do staršieho dreva a koreňov v jesennom období. 

Po vysadení sa odporúča výhonky skrátiť o jednu až dve tretiny a odstrániť slabé konáriky, na ktorých sa môžu prípadne nachádzať kvetné puky. 
Pri nepravidelnom, občasnom reze v roku po hlbšom reze sa tvorí veľa silných nových výhonkov, ktoré starnú rovnako a stávajú sa neproduktívnymi v rovnakom období. Po niekoľkých rokoch, ak je potrebné odstrániť vyrodené drevo, odstraňuje sa prakticky celý ker, pričom nie je k dispozícii mladé drevo na nahradenie odstránených častí. Nepravidelný rez má za následok striedavú rodivosť, tvorbu veľkého kra s konárikmi, ktoré si konkurujú z hľadiska svetla. Prax ukázala, že pravidelný, nepríliš hlboký rez má za následok dopestovanie kríka s menším počtom konárikov ale prinášajúceho vyššiu úrodu.
Rez sa vykonáva bežným náradím (nožnice, nôž), odstraňovanie kvetov z mladých rastlín a vylamovanie krátkych konárikov možno robiť ručne, za použitia rukavíc.
Pri výsadbe dvojročných rastlín sa rez obmedzuje na odstránenie slabých rozvetvených konárikov pri báze rastlín pričom sa ponechávajú silné výhonky. V prvom alebo druhom roku sa odstraňujú kvety, lebo ak sa umožní tvorba plodov, spomalí to vývoj rastlín. Takýto postup uprednostňuje rozvoj nadzemnej časti a koreňového systému. 

V ďalších rokoch, kým rastlina nedospeje sa odporúča len mierny rez. Odstraňuje sa poškodené, slabé alebo chorobami napadnuté drevo a deformované alebo nízko rastúce (poliehajúce) výhonky, aby sa podporila tvorba nových silných výhonkov. Ak sa v priebehu predchádzajúcej vegetácie vytvorili viac ako 2 základné výhonky, ponechajú sa dva najsilnejšie a ostatné sa odrežú tesne nad povrchom pôdy. Keď majú rastliny 7 rokov, mali by mať 10 až 20 konárikov rozličného veku.
Pri dospelých rastlinách využívame prerieďovanie konárov alebo spätný rez konárov, ktoré majú slabé prírastky a odstraňovanie slabých konárikov v hornej a obvodovej časti kra. Slabé konáriky majú všeobecne menej kvetných pukov a tvoria sa na nich drobné plody.
Nasledujúca séria krokov môže zjednodušiť a uľahčiť rez. Jednoročné výhonky sú nerozkonárené a počas nasledujúcej vegetácie neprinesú takmer žiadnu úrodu, sú však potrebné pre rodivosť v nasledujúcich rokoch. Dvoj- a trojročné konáriky majú silno rastúci obrast a mnoho kvetných pukov. Sú najcennejším rodivým drevom.
4-ročné a staršie drevo s krátkymi bočnými konárikmi a malým počtom kvetných pukov nie je produktívne. Zatieňuje a oslabuje prírastky mladého dreva a malo by sa odstraňovať. Takéto konáriky sa zrezávajú nízko nad zemou, rezom na prevod na silný mladý výhonok. Ak sa každoročne odstránia 1 až 2 staré konáre a 1 až 2 nové silné prírastky sa ponechajú, žiadny z konárikov nebude starší ako 4 až 6 rokov a tak splní rez svoj cieľ. 

Nasleduje zoznam odporúčaní pre rez: - odstraňujú sa poliehajúce konáriky, ktoré sa pri nasadení plodov dotýkajú pôdy, ďalej krátke nevyzreté prírastky, ktoré sa objavili na báze rastliny koncom vegetácie
- odstraňujú sa výhonky a konáriky poškodené zimnými mrazmi, mechanicky, chorobami a škodcami
- odstraňujú sa slabé konáriky nachádzajúce sa v hornej a obvodových častiach rastliny, prerieďuje sa horná časť rastliny, aby sa zlepšili svetelné podmienky vo vnútri kríka
- v prípade potreby sa odporúča odstrániť časť (1 alebo 2) starších konárikov, a to s najslabšími prírastkami, a to odrezaním tesne nad zemou. Niekedy sa odporúča ich odstránenie rezom na prevod na silný bočný výhonok
- v prípade, že majú mladé rastliny tendenciu priniesť príliš vysokú úrodu, odporúča sa preriediť kvetné puky skrátením rodivých konárikov s veľkou násadou pukov. Kvetné puky sa nachádzajú vo vrcholovej časti minuloročných prírastkov. 

Hĺbka rezu sa určuje s ohľadom na zabezpečenie rovnováhy medzi kvantitou a kvalitou úrody a dostatočnou silou rastu zabezpečujúcou tvorbu rodivého dreva pre budúcoročnú úrodu. Slabé kríky potrebujú hlbší rez ako bujne rastúce. Zvláštnu pozornosť treba venovať odrodám s rozložitým charakterom rastu. Poliehajúce konáriky treba odstraňovať, pričom treba nechať dostatok konárikov pre budúcu úrodu. 

Pri zmladzovaní starých výsadieb sa odstraňuje 1/5 až 1/6 konárikov a v ďalších rokoch sa odstraňuje každoročne až 1/5 konárikov, kým sa nezačnú tvoriť nové výhonky z bázy rastliny. Potom sa vyberajú 2 až 3 nové a pokračuje sa v odstraňovaní 1/5 starých konárikov. Týmto postupom sa zabezpečí produktívnosť kríka.
V starých, zanedbaných výsadbách možno aplikovať totálne zmladenie odstránením celej nadzemnej časti. V takom prípade však prvú úrodu možno očakávať až o 3 roky. Možný je tiež kontúrový rez po zbere a následné odstránenie vybraných starých konárov pri predjarnom reze.
Pri reze rastlín určených na mechanizovaný zber sa režie s ohľadom na vytvorenie vzpriameného habitu kríka s úzkym základom, aby sa umožnil tesný prístup tanierov zachytávajúcich plody a minimalizovali sa tak ich straty. Odstraňujú sa rozkladajúce sa konáriky, klesajúce pod hmotnosťou plodov pod úroveň zberových tanierov stroja. 

Pre ručný zber udržiavame kríky s výškou umožňujúcou pohodlný zber a odstraňujeme nízko rastúce konáre i mladé výhonky. Orezané konáre treba odstrániť z porastu a spáliť alebo inak zlikvidovať, prípadne možno použiť mulčovač.

(Ing. Oleg Paulen, PhD., KOVaV SPU Nitra)