Rez kustovnice čínskej

Rez kustovnice čínskej

Pokiaľ vám kustovnica neplodí, je to spôsobené absenciou rezu alebo jeho nesprávnym prevedením.

Tvarovací rez kustovnice je pomerne jednoduchý. Treba ho však vykonávať každoročne a to do konca júna. Pokiaľ ho nevykoníte, plodnosť bude minimálna až nulová a plody budú drobné. Rastliny začínajú rodiť už v druhom roku po výsadben kvalitnú a plnú úrodu dosahujú v treťom roku, čiže ako 4-ročné rastliny.

V prvom kroku je potrebné odstrániť všetky výhony do 2/3 kra, ktoré obrastajú kmienik. Ten tvorí zväčša niekoľko nosných vztýčených a v prvých roku k sebe zviazaných a ku kolíku vyviazaných výhonov. Nakoľko kustovnica kmienik prirodzene netvorí, je nutné ho vytvoriť týmto alebo obdobným spôsobom. Do koruny "stromu" má potom lepší prístup slnečné žiarenie, vďaka čomu plody lepšie vyzrejú a sú väčšie.

Následným krokom je skrátenie všetkých zostávajúcich výhonov o 1/3 až ½, aby sme takto podporili sekundárne rozkonárovanie. Pokiaľ by sme výhony neskrátili, budú ďalej pokračovať v predlžujúcom raste. Kvety, ktoré vykvitnú na týchto mohutne dlhých výhonoch väčšinou opadnú a tých pár čo dozreje sú veľmi malej veľkosti. Rastlina proste vydala viac energie do rastu ako do tvorby plodov. Tiež sa v tomto období odstránia všetky suché konáre z korunky, ktoré zbytočne zahusťujú korunu a bránia prístupu svetla.

Po reze je potrebné kry prihnojiť základným hnojivom, ktoré motykou plytko zapravíme do pôdy aby sa z neho lepšie uvoľňovali živiny. Vhodné sú napríklad hnojivá Osmocote, Cererit, NPK, Basacote, Nutricote či Plantacote.

Na záver kry prihnojíme zálievkou dusíkatým hnojivom, čím podporíme následný rast. Vhodný pre tento účel je napríklad liadok vápenatý v koncentrácii 0,2%. Použiť sa však môže i močovina alebo síran amónny, prípadne Kristalon plod-kvet. S prihnojovaním dusíkom pokračujeme v intervale raz do týždňa až do konca augusta, kedy nám začnú dozrievať prvé plody.