Tvarovanie a rez mandle

Tvarovanie a rez mandle

Zvláštnosti rastu a rodivosti - rýchly rast a vývoj po výsadbe
- tvorba letorastov vo viacerých rastových vlnách v mladom veku
- náročnosť na svetlo
- citlivosť na mrazy a moniliózu
- rez počas vegetácie

Pestovateľským tvarom mandle je polokmeň alebo štvrťkmeň s voľne rastúcou poloprirodzenou alebo prirodzenou korunou. Pri odrodách s pyramidálnym rastom možno uplatniť kotlovitú korunu, pri ostatných sa stredník odstraňuje nad najvyšším kostrovým konárom.
Pri korune so stredníkom sa prvý kostrový konár zakladá 0,6 až 0,8 m nad zemou, ďalšie konáre v počte 3 až 5 sa zakladajú na stredníku špirálovite, vo vzdialenostiach 0,2 až 0,3 m od seba. Po výsadbe sa výhonky vybraté na založenie kostrových konárov zrežú o štvrtinu až polovicu dĺžky, ostatné sa skracujú hlbšie. V priebehu vegetácie má strom tendenciu tvoriť silné nevhodné a konkurenčné prírastky, ktoré treba čo najskôr zaštipnúť alebo vyštipnúť. Príliš bujné predlžujúce letorasty sa tiež odporúča zaštipnúť, aby sme dosiahli ich rozkonárenie už počas vegetácie. 

Ďalší rez spočíva v doplnení počtu kostrových konárov, v reze kostrových konárov na rovnováhu, odstraňovaní nevhodných a poškodených výhonkov. Stredník sa rezom prevedie na najvyšší kostrový konár. Rez sa robí v období napučiavania. V neskorších rokoch sa môžu stromy zmladiť podľa potreby mierne, alebo i rezom na kýpte dlhé 0,3 - 0,5 m, podľa potreby.
Pri dutej korune sa postupuje obdobne ako pri broskyniach, avšak je potrebné menej zaštipovať.

(Ing. Oleg Paulen, PhD., KOVaV SPU Nitra)