Augustový rez ovocných drevín

Augustový rez ovocných drevín

Jedným z komplexu letných rezov ovocných drevín, ktorý ostáva trocha v úzadí je aj augustový rez. Je relatívne málo používaný, pričom môže takmer úplne nahradiť potrebu zimného rezu. Augustový rez by si zaslúžil väčšiu pozornosť, pretože jeho výhody sú nesporné.

Letný rez ovocných drevín je možné podľa obdobia kedy ho prevádzame rozdeliť do troch období – kategórií, z ktorých každá má svoj význam. Pri letnom reze v mesiacoch jún-júl ošetrujeme ešte nezdrevnatené jednoročné výhony – letorasty. Tento úkon neodporúčame robiť nožnicami, ale rukami. Pri vylamovaní letorastov sa sústreďujeme na silné, dohora rastúce letorasty – vlky, vzniknuvšie ako reakcia na hlbší zimný rez a na letorasty, ktoré v budúcnosti nebudú potrebné na tvorbu koruny. Rovnako odstraňujeme aj letorasty rastúca dovnútra koruny. Vylamovanie robíme predovšetkým v hornej časti koruny, kde potrebujeme dosiahnuť ukľudnenie rastu. Ak by sme tieto práce robili nožnicami, z ostávajúceho konárového krúžku a spiacich očiek začnú opäť vyrastať silné kolmo rastúce letorasty. Pri vylamovaní letorastov toto nehrozí. 


Optimálne vydiferencované kvetné puky po komplexe letných rezov.Čo odstraňujeme?
Počas augustového rezu odstraňujeme silné, kolmé do hora a do vnútra koruny rastúce jednoročné výhony – letorasty rezom na konárový krúžok, čo možno najbližšie k materskému konáru. Pri zahusťujúcich letorastoch, ktoré nevykazujú až tak silný rast je možné tieto skrátiť na jednu tretinu, alebo polovicu, rovnako ako pri komplexoch Gaucherovho, Pekrunovho a Lorettovho rezu.
Zároveň je aj veľmi efektívnym nástrojom na zníženie celkovej výšky stromu bez obavy z následného silného rastu. Ak by sme korunu znížili v zimnom období, nastane silný regeneračný rast. Pri augustovom reze až tak silný rast v nasledujúcej vegetácií nenastane. Slúži na ukľudnenie rastu. Samozrejme sa môže stať to, že pri znižovaní výšky koruny, kedy odstraňujeme aj silnejšie a hrubšie konáre, prídeme aj o plody, ktoré sú na týchto konároch.
Súčasne je možné týmto rezom aj presvetľovať vnútro korún ovocných drevín, ako pri jadrovinách, tak isto aj pri kôstkovinách. Pri kôstkovinách je odporúčané robiť tieto zásahy po zbere úrody.
Pri znižovaní výšky stromu, resp. pri reze silnejších konárov režeme vždy rezom na prevod, teda na slabší bočný konárik.
Pri broskyniach a čerešniach odporúčame odstraňovať odrodené drevo spätným rezom na najbližší silný jednoročný výhon so správnym smerom rastu. 


Po zbere marhúľ je vhodné niektoré konáre skrátitť o tretinu až polovicu.

Termín augustového rezu
Ako už aj názov napovedá pôjde o rez v mesiaci august. Všeobecne odporúčame termín augustového rezu robiť okolo 15.—20. augusta. Ak ho spravíme príliš skoro, riskujeme vznik regeneračného rastu. Najskôr režeme čerešne, potom slivkoviny, marhule, broskyne, hrušky a jablone. Pri kôstkovinách režeme hneď po zbere úrody.
Pri broskyniach a marhuliach odporúčame odstraňovať predovšetkým príliš silné letorasty na hornej (vnútornej) strane materského konára a príliš slabé letorasty na spodnej (vonkajšej) strane konára.
Pri čerešniach odporúčame uplatňovať tzv. Zahnovo pravidlo, ktoré hovorí, že ak dosiahne priemer kostrového konára polovicu priemeru stredníka, je potrebné ho odstrániť. Pri čerešniach sa osvedčilo neodstraňovanie konára na konárový krúžok, ale ponechávame čapík dlhý 150-200mm, na ktorom sa vytvorí na budúci rok obrast. 

 
Prejav slnečného úpalu.


    Ako prevencia proti slnečnému úpalu je vhodné ponechať 
pred dozrievajúcim plodom niekoľko listov.


Princíp augustového rezu

Princíp augustového rezu v spočíva v tom, že v tomto období už v ovocnej drevine neprebieha tak masívne prúdenie asimilátov, ako v prvej polovici vegetácie a teda ani po silnejšom zásahu vo forme hlbšieho rezu nenastane silné prebudenie spiacich pukov a nedôjde ani k silnej tvorbe nových letorastov. Samozrejme, ak spravíme rez príliš skoro, môže ešte dôjsť k aktivizovaniu spiacich pukov a tým pádom aj k tvorbe silných letorastov, ktorí ale neponesú kvetné puky. Často sa stane že takého letorasty nestihnú do príchodu zimy dostatočne vyzrieť a počas zimného obdobia vymrznú.
Koruny v zimnom období po augustovom reze nebudú vyzerať ako metly, ale budú pekne obrastené krátkym rodivým obrastom. Na strome sa nebude vyskytovať mnoho neproduktívnych letorastov so sporadickým výskytom plodov, ale bude prítomný bohatý krátky rodivý obrast v spojení so slabším rastom. Rast nejde v tomto prípade na úkor rodivosti. 


Silné jednoročné letorasty ošetrujeme rezom na konárový krúžok.

Rez krátko pred zberom
Slúži hlavne na ideálne vyfarbenie plodov lepším presvetlením korún. Je potrebné ale v určitých oblastiach dávať pozor, pretože pri odstránení väčšieho množstva letorastov a listov sa odkryje veľká časť plodu, ktorá môže byť poškodená silným slnkom, môže dôjsť k slnečnému úpalu. Termín tohto rezu je stanovený do obdobia cca 14 dní pred zberom.
Na zabránenie slnečného úpalu je ponechať 3-5 listov pred jedným plodom. Tento rez sa týka predovšetkým jabloní a zimných odrôd hrušiek. 


Príliš skorý augustový rez má za následok relatívne silný rast bočných letorastov.


Jeden z viacerých spôsobov prevedia rezu, ktorým sa sleduje dokonalé 
vyzretie diferencovaných kvetných pukov.


Augustový rez v skratke
- úplná, alebo čiastočná náhrada zimného rezu
- rez od polovice augusta, v období zastavenia predlžovacieho rastu
- odstraňujú sa jednoročné výhony – letorasty
- pri kôstkovinách odporúčame rez hneď po zbere úrody
- slúži aj na zníženie celkovej výšky stromu – možné odstrániť aj silnejšie konáre
- pozor na riziko slnečného úpalu
- vplyv na optimálne vyzretie diferencovaných kvetných pukov 


Strom ošetrený augustovým rezom v porovnaní so stromami bez 
augustového rezu a so zimným rezom nasledujúci rok po reze.


Ing. Mezey Ján, PhD., 
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva 
FZKI-SPU Nitra