Na tomto webe používame súbory cookie, aby sme vám umožnili funkciu objednávania (funkčné cookies) a na analýzu návštěvnosti Google analytics (analytické cookies).

Reklamácie

Kupujúci má právo na reklamáciu keď tovar nemá deklarované parametre alebo nespĺňa očakávania zákazníka. Reklamáciu možno podať osobne, listom alebo e-mailom. Reklamácia musí mať vždy písomnú formu a musí obsahovať dôvod reklamácie, popis závady s dokumentáciou (tovar samotný alebo kvalitnú fotodokumentáciu s dobrým rozlíšením), meno, priezvisko, adresa, telefonický alebo e-mailový kontakt, číslo faktúry, dátum prevzatia a navrhované riešenie. V prípade osobne zakúpeného tovaru je potrebné priložiť k reklamácii navyše doklad o kúpe. 

V prípade reklamácie postupujte podľa nasledovného popisu:

Reklamovaný výrobok zašlite alebo osobne doručte na adresu – Záhradné centrum Kohaplant, Nitrianska cesta, 935 32 Kalná nad Hronom. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite vhodný obalový materiál, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k poškodeniu tovaru. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť.

Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad dodací list, faktúra a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS.