Tvarovanie a rez bazy čiernej

Tvarovanie a rez bazy čiernej

Špecifiká rastu a rodivosti
- bazitonický charakter rastu s tendenciou tvorby malého stromčeka, možnosť pestovať v tvare pravokorenného stromčeka. Rodivosť zabezpečujú jednoročné výhonky vyrastajúce zo staršieho dreva i na obraste, pre dosiahnutie vyššej kvality plodov a pravidelnej úrody sa rodivosť orientuje na silné výhonky vyrastajúce po hlbokom reze každoročne zo staršieho dreva. 

Stromček: 

Spon - 6,0 x 4,0-4,5 m
Výsadbový materiál - dvojročný stromček so základmi 4 až 5 konárikov, možné je i použitie jednoročného výsadbového materiálu (kontajnerovaný)
Architektúra tvaru - štvrťkmeň s 10 - 15 základnými konármi, ktoré sa pravidelne obnovujú
Postup pri tvarovaní - po vysadení sa bočné výhonky skrátia na 2 zdravé púčiky. V nasledujúcom roku sa vyberie 5 až 7 silných výhonkov, ktoré sa mierne skrátia. Každoročne sa pri jarnom reze odstraňujú vyrodené dvojročné konáre a nahrádzajú sa silnými výhonkami vyrastajúcimi z bázy korunky, pričom sa počet ponechaných výhonkov zvyšuje postupne do 10 až 15.

(Ing. Oleg Paulen, PhD., SPU Nitra)