Tvarovanie a rez liesky

Tvarovanie a rez liesky

Zvláštnosti rastu a rodivosti
- bazitonické rozkonárovanie a sklon k zahusťovaniu
- rodivosť v periférnych častiach koruny
- dlhovekosť kríka
- možnosť použitia liesky tureckej ako podpníka pri pestovaní stromových tvarov

Lieska sa pestuje vo forme voľne rastúceho kríka s približne 10 kostrovými konárikmi. Spon výsadby 3,0-4,0 x 3,0 m.
Krík po vysadení upravíme skrátením výhonkov 60 - 80 mm nad pôdou, aby sme podporili tvorbu silných výhonkov, slabšie kríky nemusíme rezať, aby sme neobmedzovali listovú plochu a hlbší rez urobíme až o rok, po ich dobrom zakorenení. V druhom až treťom roku vyberieme vhodné silné výhonky ako základ nadzemnej časti, ostatné odstránime od základu (konečný počet je 10 až 12 konárikov). V ďalších rokoch rez pozostáva z odstraňovania nepotrebných výhonkov vyrastajúcich z bázy kríka, ďalej poškodených a križujúcich sa výhonkov. Skracovanie nie je potrebné robiť. Odstraňovanie výhonkov možno robiť už na začiatku vegetácie, aby sa ker zbytočne nevysiľoval (i opakovane v niekoľkých termínoch podľa potreby).
V neskoršom veku je nevyhnutné kríky zmladiť. Volí sa buď postupné zmladenie, pri ktorom počnúc od 12. až 15. roku odstraňujeme postupne 2 konáre ročne a nahradíme ich novými výhonkami, alebo radikálne zmladenie v 15. až 20. ročných kríkov odrezaním celej nadzemnej časti, a znovuvypestovaním 10 až 12 kostrových konárov, čím sa rodivosť preruší na 3 až 4 roky, preto sa ho odporúča na plantážach robiť len na 15 až 25 % kríkov. Zmladzovanie sa robí na jar.

(Ing. Oleg Paulen, PhD., KOVaV SPU Nitra)