Nástroje, náradie a materiál používaný pri reze

Nástroje, náradie a materiál používaný pri reze

Vzhľadom na to, že súčasťou práce pri reze a tvarovaní je množstvo rôznych zásahov, je potrebné, aby ovocinár mal k dispozícii rôzne nástroje. Najdôležitejšími sú nasledovné: 

Záhradnícky nôž (žabka, krivák) - používa sa na orezávanie a odstraňovanie živých konárikov a výhonkov, odrezávanie čapíkov na očkovancoch, odstraňovanie bočného obrastu v škôlke, na odstraňovanie napadnutého alebo inak poškodeného dreva na starších konárikoch ovocného stromu, na zahládzanie rán po pílení, na ryhovanie a zárezy do kôry.
Vyrába sa vo viacerých veľkostiach. Pri jeho použití sa vytvárajú kvalitné rezné rany, avšak práca s ním vyžaduje skúsenosť a zručnosť. V súčasnom ovocinárstve sa miesto noža vo veľkej miere používajú nožnice. 

Očkovací nôž a vrúbľovací nôž - používajú sa pri nepriamom vegetatívnom rozmnožovaní (očkovaní a štepení), ale môže v niektorých prípadoch nahradiť záhradnícky nôž. 

Záhradnícke nožnice - slúžia na orezávanie letorastov, výhonkov a tenších konárikov. Vyrábajú sa jednosečné a dvojsečné, prípadne s otočným ostrím a tiež so špeciálne upravenými rukoväťami, ktoré sa prispôsobia polohou ruke, a tým je práca pohodlnejšia. Jednosečné nie sú na rez veľmi vhodné, lebo štiepajú rany. Základnými požiadavkami sú pevnosť a trvácnosť materiálu, kvalitný rez a nízka hmotnosť.
Záhradnícke nožnice s predĺženými rukoväťami - slúžia na prerezávanie prehustených kríkov drobného ovocia. 

Záhradnícke nožnice s dlhými čepeľami - majú uplatnenie pri šablónovom reze po obvode koruny (najmä v okrasnom záhradníctve). 

Nožnice na rez vo vyšších častiach koruny - majú rukoväť, ktorá sa dá nasadiť na dlhú tyč a pomocou páky spojenej s nožnicami pevným drôtom sa vykonáva rez v ťažko dosiahnuteľných partiách korún väčších stromov. Okrem rezu konárov slúžia na odstraňovanie hniezd húseníc, prípadne na odrezávanie vrúbľov. 

Pneumatické nožnice - sú nožnice, pri ktorých je pohyb pracovnej časti zabezpečený stlačeným vzduchom. To umožňuje robiť bez veľkej námahy rez konárov hrubých až 35 a pri niektorých typoch dokonca 55 mm. Pritom sú rezné rany hladké, kvalitné. Vyrábajú sa aj v modifikáciách s predĺženou rukoväťou na prácu vo vyšších častiach koruny. 

Záhradnícka pílka s napínacou skrutkou - slúži na prípravu konárov na rez na konárový krúžok a na odrezávanie ľahko dostupných konárov. 

Záhradnícka pílka s natáčacím listom - slúži na odrezávanie konárov v mieste konárového krúžka, a to i v menej prístupných častiach koruny. 

Záhradnícka prerezávacia pílka - používa sa na odrezávanie tenších konárikov, uplatní sa i v hustejších partiách koruny. Typy so špeciálne upravovaným ostrím možno použiť takmer univerzálne. 

Štepársky vosk - pri vhodnej teplote je vláčny a používa sa na zatieranie väčších rán po reze a pri štepení. Stuhnutý vosk sa zmäkčí namočením nádoby s voskom na určitý čas do horúcej vody.
 
Stromový balzam - slúži na zatieranie rán, pričom je použiteľný aj za nižšej teploty. Náter je niekedy potrebné obnovovať (na väžších, pomalšie sa zaceľujúcich ranách).
 
Viazací materiál - slúži pri ohýbaní a vyväzovaní konárov, prípadne pri práci v škôlke. Používajú sa pásky z plastu, špagáty, prírodné lyko a pod.


(Ing. Oleg Paulen, PhD., KOVaV SPU Nitra)