Tvarovanie a rez orecha kráľovského

Tvarovanie a rez orecha kráľovského

Zvláštnosti rastu a rodivosti
- pomalší rast v prvom roku po výsadbe a neskôr zosilnenie rastu
- neskorší nástup rodivosti
- nižšia tolerancia k rezu počas obdobia pokoja a hlbšiemu rezu všeobecne
- samovoľná tvorba svetlých korún, hypotonický charakter rozkonárovania bočných konárov

Orech sa pestuje spravidla ako vysokokmeň vo forme voľne rastúcej koruny so 4 - 5 kostrovými konármi a stredníkom. Spon výsadby 10,0 x 8,0-10,0 m, pri stromčekoch získaných vegetatívne je možný i hustejší spon. Výsadba sa zakladá z hrotiakov (lepšie ujímanie) alebo zo stromčekov s predčasným obrastom.
Po výsadbe sa stredník skráti tak, že nad zvolenou výškou kmeňa sa ponechajú vhodné základy budúcich kostrových konárov a tieto sa skrátia na 2 púčiky, na hrotiakoch sa odpočíta nad výškou kmeňa 10 až 12 púčikov, z ktorých vyberieme vhodne smerujúce ako základ budúcich kostrových konárov (3-4), ostatné môžeme po vypučaní vyslepiť. Hlbší rez je spravidla po výsadbe potrebný z dôvodu slabého rastu v prvých 2 - 3 rokoch po výsadbe. Neskôr stromy netreba rezať, samovoľne tvoria dostatočne riedke koruny. Prirodzená strata dominancie stredníka je v prípade orecha kráľovského prirodzený jav a nevyžaduje špeciálne usmerňovanie rezom. Rez sa obmedzuje iba na odstraňovanie poškodených, zaschnutých, namrznutých alebo nevhodne rastúcich konárikov. 

Rez sa odporúča vykonávať v priebehu vegetácie, po napučaní až vypučaní púčikov, prípadne možno rezať i v auguste, rany treba ošetriť voskom alebo stromovým balzamom.

(Ing. Oleg Paulen, PhD., KOVaV SPU Nitra)