Na tomto webe používame súbory cookie, aby sme vám umožnili funkciu objednávania (funkčné cookies) a na analýzu návštěvnosti Google analytics (analytické cookies).

Pestovanie ovocných drevín hrobčekovým systémom

Pestovanie ovocných drevín hrobčekovým systémom

Pri cestovaní svetom si človek všíma všetko okolo seba, ale najviac ho zaujímajú postrehy súvisiace s jeho profesiou. Častokrát sa stretne s novými skúsenosťami, s ktorými sa oplatí podeliť.

Firma Fleuren je jednou z najvyspelejších holandských ovocných škôlok. Jej ročná produkcia predstavuje 1 až 3 milióny ovocných výpestkov prvotriednej kvality. Jej majiteľ je v poradí treťou generáciou ovocinárov. Jeho vedomosti a dlhoročné skúsenosti vidno nielen v celkovom fungovaní firmy, ale i v úrovni ovocného sadu, ktorý je akousi vizitkou firmy. Jeho plocha je 20 ha a ošetrovanie počas roka, s výnimkou zberu, zabezpečuje iba jeden pracovník. Asi 60% plochy sadu zberajú jablone, zvyšok tvoria hrušky a čerešne. Nechýba tu vybudovaný systém ciest, kvapková závlaha, bezchybné trávne medziradia, ochranné kryty pre čerešne z netkanej textílie, či v Holandsku všadeprítomné vysoké vetrolamy z jelší, hrabov či bukov. Čo nás však najviac zaujalo bol použitý pestovateľský systém. Celý sad pestovaný v tvare superštíhleho vretena je založený na jednoduchých „hrobčekoch“.

Výhody superštíhleho vretena pozná snáď každý skúsenejší záhradkár – nenáročný rez, jednoduché ošetrovanie a zber, skorý vstup do rodivosti a úrody presahujúce 40 t/ha ho robia atraktívnym nielen pre intenzívnu veľkovýrobu, ale i do záhrad. Pestovanie na hrobčekoch robí tento systém ešte jednoduchším a efektívnejším.

Tvorba hrobčekov predchádza samotnej výsadbe stromov. Robíme ich v smere sever-juh, prípadne juhovýchod-severozápad. Ich výška by mala byť cca 30 – 40 cm, šírka približne 80 cm. Veľmi dobré je, keď ich vytvoríme vrstvovaním pôdy a dobre vyzretého záhradného kompostu, prípadne maštaľného hnoja. Pre lepšie uľahnutie a „odležanie“ hrobčekov ich robíme v jesennom období. Zároveň môžeme osadiť podporné koly pre drôtenku a napnúť drôty. Na jar pristupujeme k výsadbe stromov, ktoré sadíme priamo do vytvorených hrobčekov. Spon u superštíhleho vretena je v závislosti od sily rastu použitej odrody v rozpätí 0,25 – 0,6 m. Nezabúdame na vyviazanie vysadených stromkov k drôtenke, aby nedošlo k ich vyvaleniu vplyvom vetra. Ošetrovanie v priebehu roka i v ďaľších rokoch je štandardné pre superštíhle vreteno.

Jedným z efektov použitia hrobčekového systému je oslabenie rastu. Nakoľko slaborastúce (až veľmi slaborastúce) podpníky používané pre superštíhle vreteno majú 90% objemu koreňovej sústavy vo vrchných 30 – 40 cm profilu pôdy, dochádza k prerasteniu hrobčekov koreňmi vysadených stromov. Je tu sústredená hlavná masa koreňov stromov. Pozitívny vplyv na rýchle a kvalitné prerastenie hrobčeka má kvalitná pôda (čím je ťažšia pôda, tým je horší rozvoj koreňov), vyrovnaná výživa a celková dobrá kondícia stromov. V súčinnosti s hustým sponom výsadby nastáva následkom tohto efektu k silnej konkurencii koreňov, ktorá sa odrazí v oslabení rastu nadzemnej časti stromu. Stromy zbytočne nezbujnievajú a skôr vstupujú do rodivosti, ich rez a ošetrovanie sa stávajú jednoduchšími. To umožňuje pestovať tento tvar i menej skúseným záhradkárom.

Ďaľšou výhodou je lepšie hospodárenie s vodou a hospodárnejší vodný režim. Vysokopreukazný efekt doplnkovej kvapkovej závlahy v intenzívnych výsadbách je známy už dlhú dobu. Pri hrobčekovom systéme sa závlahové hadice ťahajú po „hrebeni“ hrobčekov. Pri spustení závlahy sa voda po kvapkách dostáva do pôdy, kde sa šíri v profile hrobčeka. Tak sa dostáva priamo ku koreňom a nedochádza k zvýšeným stratám spôsobených odtokom do koreňmi neprerastenej vrstvy pôdy. Opäť je výhodou, keď je v objeme hrobčeka vysoké zastúpenie organických látok. Naopak, v prípade nadmerných zrážok nastáva po nasýtení hrobčeka vodou odtok (stekanie) vody po svahoch hrobčeka do zatrávnených medziradí a nedochádza k premokreniu pôdy, ktoré podporuje vznik hniloby koreňov a má celkový negatívny vplyv na rast stromov.

Vyššie umiestnenie stromov od povrchu pôdy umožňuje tiež zapestovanie prvých konárikov v nižšej výške, t.j. zmenšiť výšku kmienika. Tým sa predlžuje zóna rodivosti a zvyšujú sa úrody ovocia.
Pestovanie na hrobčekoch má množstvo výhod, zefektívňuje a zjednodušuje pestovanie intenzívnych tvarov. Pestovať týmto spôsobom je možné najmä jablone a hrušky, ale tiež čerešne, višne, slivky, prípadne ďaľšie ovocniny. Je na samotnom pestovateľovi, ktorý ovocný druh sa rozhodne vyskúšať a sám zhodnotí výhody hrobčekového systému.

Ing. Marián Komžík