Na tomto webe používame súbory cookie, aby sme vám umožnili funkciu objednávania (funkčné cookies) a na analýzu návštěvnosti Google analytics (analytické cookies).

Ovocniny v kontajneroch

Ovocniny v kontajneroch

S nástupom trhovej ekonomiky a následným rozvíjaním sa trhu, mení sa aj forma predaja ovocných výpestkov. Kým niekedy stačilo mať v ponuke základné ovocné druhy v úzkom sortimente odrôd, dnes zákazníci vyžadujú ďaleko viac. Sortiment ponúkaných ovocnín musí byť dostatočne široký, zahŕňajúci odrody s rôznou dobou dozrievania, rozličnej veľkosti a farby plodov, odolnosťou proti chorobám, v ponuke nesmie chýbať každoročne množstvo noviniek. K dispozícii musí byť množstvo vedľajších, tzv. doplnkových ovocných druhov, doplnkový tovar (hnojivá, postreky,...), samozrejmosťou sú kvalitné služby ako obsluha, balenie, obalový materiál a pod. U každého výpestku je dôležitá kvalita, ktorá ho robí predajným a udržuje jeho cenu.

ovociny_v_kont_01 ovociny_v_kont_02

V poslednom čase sa dostáva ku nám z okolitých štátov nová módna vlna v predaji ovocných výpestkov - kontajnerové sadenice. V štátoch ako je Nemecko alebo Poľsko sú už samozrejmou súčasťou každého gardencentra, nie je zriedkavosťou nájsť ich tiež v českých predajniach. Množstvo zahraničných firiem zameralo svoje pole pôsobnosti práve na tieto produkty, ktoré dorábajú vo veľkých sériach.

ovociny_v_kont_04 ovociny_v_kont_05

Kontajnerovanie a používaný materiál
Na kontajnerovanie používame kvalitný substrát. Mal by byť ľahký, výživný a vzdušný. Takýto substrát rastlina rýchlo a bez ťažkostí prerastie koreňmi a vytvorí si množstvo koreňových vlásočníc. Je vhodné pridať kvalitné hnojivo s dlhodobejším účinkom (Osmocote, Cererit), ktoré zaistí pravidelný prísun živín. Dôležitá je tiež závlaha. Rastlina v kontajneri je odkázaná výlučne na vodu, ktorú jej dodáme. Kontajnery, ktoré na kontajnerovanie použijeme, musia byť predovšetkým ľahké, preto uprednostňujeme plastické hmoty. Kvôli využitiu priestoru používame kontajnery štvorcového tvaru. Veľkosť je závislá od ovocného druhu, ktorý ideme kontajnerovať. Pohybuje sa v rozmedzí 4 - 50 cm, najčastejšie je to však 9 cm kontajner, ktorý vyhovuje v podstate všetkých základným druhom využívaným pre kontajnerovanie.

Čo sa týka samotných rastlín, používajú sa dve varianty. V prvom prípade sa rastlina dopestuje od začiatku v kontajneri, v ktorom sa aj predá. Využíva sa zväčša pri rastlinách rozmnožovaných in vitro alebo odrezkami. Druhou variantou je kontajnerovanie už dopestovaných sadeníc. Na tento účel sa v praxi často využívajú sadenice, ktoré v prvom roku nedorástli do prvej akostnej triedy. Tieto sa preškôlkujú priamo do kontajnera a po úprave v ňom dorastú do predajnej a kvalitatívne vyhovujúcej veľkosti.

ovociny_v_kont_06 ovociny_v_kont_07


Výhody
I napriek vyššej cene kontajnerovaných sadeníc oproti voľnokorenným majú tieto nesporne množstvo výhod. Hlavným dôvodom je eliminácia šoku z presadenia. Korene kontajnerovaných rastlín prerastú rýchlo všetok substrát v kontajneri. Pri výsadbe sa rastliny vyklopia z kontajnera aj so substrátom a opatrne vysadia štandardným spôsobom. Riziko šoku a tým i zabrzdenie rastu je minimálne, nakoľko korene nie sú porušené násilným vytrhnutím zo zeme. Rýchlejšia je tiež adaptácia rastliny na nové prostredie.

Ďalšou výhodou je predĺženie doby výsadby. Voľnokorenné rastliny vysádzame v dvoch termínoch. Prvý je v mesiacoch október - november, druhý na jar v rozmedzí mesiacov marec - apríl. Obdobie apríl - október nie je na výsadbu vhodné, nakoľko rastlina už je olistená, takže má veľké množstvo asimilačnej plochy. Pri presadení by sa popretŕhali vlásočnicové korene, ktoré sú cestou príjmu vody do rastliny. Výdaj vody asimilačnou plochou listov by bol väščí ako príjem koreňmi, následkom čoho by bolo rýchle uvednutie a následný úhyn rastliny. Pri výsadbe rastlín z kontajnera nedochádza k porušeniu vlásočníc, takže je možné tieto vysádzať od marca až do mrazov. Pri výsadbe v lete je však potrebné vyhnúť sa najväčším horúčavám a zabezpečiť dostatočnú závlahu pri výsadbe a v prvých dňoch po nej.

ovociny_v_kont_08 ovociny_v_kont_10


  Ďalšími výhodami sú predajné vlastnosti kontajnerovaných sadeníc. Ich preprava či manipulácia s nimi sú veľmi jednoduché. Starostlivosť o ne v predajni je minimálna, nesporná je estetická príťažlivosť a atraktívnosť týchto rastlín na predajných pultoch. Ľahšie je tiež udržanie čistého prostredia v predajni, čo pri rastlinách s voľnými koreňmi nie je také jednoduché. Jedným z najväčších pozitív však určite je, že odpadá starosť o nepredané sadenice. Obdobie ich predaja sa rozširuje od jari do neskorých mrazov, takže keď sa nepredajú v čase jarnej špičky, predajú sa v letných mesiacoch, prípadne na jeseň.

Druhy ovocnín používané na kontajnerovanie
Najviac rozšírenou kontajnerovanou ovocninou sú jahody. Dorábajú sa buď v samostatných kontajneroch veľkosti 6 - 9 cm, alebo v tzv. multiplatoch (veľkosti 4 - 6 cm), zväčša po 10 kusov. Táto forma predaja jahodových sadeníc je i na Slovensku známa niekoľko rokov. Dorábajú ich aj slovenské firmy a u zákazníkov sú veľmi obľúbené pre svoju praktičnosť. Sadenice musia byť pri nákupe zdravé, bez mechanického poškodenia, či napadnutia chorobou alebo škodcom, mali by mať zdravé srdiečko a vyvinuté minimálne 3 - 4 listy. Pozoruhodné je, že napríklad v Poľsku spĺňa kritéria prvej triedy sadenica s už vyvinutými kvetmi a s aspoň jedným plodom. Treba však opäť pripomenúť, že Poľsko je krajina, ktorá má v tomto smere dlhoročnú tradíciu, rozvinutý trh a sadenice sa dorábajú v miliónových množstvách.

Druhou veľkou skupinou ovocných drevín vhodných na kontajnerovanie je drobné ovocie. Ríbezle a egreše v kríčkovom či stromkovom tvare, maliny, josta - všetko sú to druhy, ktorých kontajnerovanie je praktické a nenáročné. Druhy ako černice a malinočernice si prakticky bez kontajnera vieme len ťažko predstaviť. Taktiež veľká časť menej rozšírených druhov ovocia sa dopestováva a predáva takmer výlučne v kontajneroch. Spomeňme zemolez, čučoriedky, brusnice, rakytník, plodovú ružu, kľukvu a pod.

ovociny_v_kont_09

Prakticky sa dajú kontajnerovať takmer všetky ovocné druhy. V obchodoch vidno i kontajnerované veľké ovocie (jablone, hrušky, či dokonca čerešne či orechy) a vinič. Tu je však potrebný trochu špecifickejší prístup, nakoľko tieto druhy majú mohutnejší koreňový systém. Je preto potrebný predovšetkým väčší (nepraktickejší) kontajner, kvalitný substrát, hnojivo a pravidelnú závlahu. Pri nedodržaní týchto zásad rastliny degenerujú, spomaľujú rast, ich prírastky sú minimálne a stávajú sa nepredajné. Najviac je s nimi obtiažna manipulácia, drahý transport a potrebná je tiež väčšia predajná plocha. Vďaka tomu je kontajnerovanie zatiaľ stále doménou najmä jahôd a drobných druhov ovocia.

Kontajnerované výpestky ovocných drevín si už našli svoje miesto aj na našom trhu. Ich atraktívnosť i množstvo výhod ich robí zaujímavé nielen pre záhradkárov. Pevne verím, že sa s nimi budeme na predajných pultoch stretávať v blízkej budúcnosti čoraz častejšie.


Ing. Marián Komžík