Na tomto webe používame súbory cookie, aby sme vám umožnili funkciu objednávania (funkčné cookies) a na analýzu návštěvnosti Google analytics (analytické cookies).

Opora štíhleho vretena

Opora štíhleho vretena

        Aby štíhle vreteno prinášalo radosť a úžitok a nie sklamanie, je potrebné dodržiavať všetky potrebné agrotechnické opatrenia. Jedným zo špecifík je aj nevyhnutnosť opory počas celého života stromu v tomto tvare.

opora_stihleho_vretena_05

        Nevyhnutnosť opory súvisí so skutočnosťou, že slabo rastúce podpníky /M9, J-TE-E, J-OH-A, J-TE-F a pod./ na ktorých sa pestujú štíhle vretená, majú až 80% koreňovej sústavy umiestnenej do hĺbky 30 až 40 cm. Ich stabilita v pôde je preto pomerne slabá, čo sa prejavuje najmä u stromov v plnej rodivosti. Tieto sa pod váhou úrody často vyvracajú a dochádza k ich poškodeniu, prípadne až uhynutiu. Riziko vyvrátenia je väčšie najmä vo veterných polohách s častým a silným pôsobením vetra.
        Stabilita v pôde však nie je jediným dôvodom budovania oporných konštrukcií. Ďalšou dôležitou úlohou, ktorú opora spĺňa je jej funkcia pri vyväzovaní konárov. Príliš vertikálne rastúce konáre je vhodné pre oslabenie ich rastu a skoršiu rodivosť ohnúť do vodorovnejšej polohy. Vyväzujú sa zvyčajne špagátmi, pomocou ktorých sa upevňujú o opornú konštrukciu. Priviazať ich možno aj o stredník, kolíky v pôde alebo nižšie položené konáre, každý z uvedených spôsobov má však aj svoje nevýhody.

opora_stihleho_vretena_07 opora_stihleho_vretena_02

        O opornú konštrukciu sa vyväzujú tiež konáre a stredníky so silnou násadou úrody. U týchto by bez vyviazania došlo k vylomeniu pod vplyvom nadmernej váhy. Týmto jednoduchým zásahom preto nielenže zabránime vylomeniu konára, ale zachránime aj bohatú úrodu. Pri všetkých vyväzovacích prácach musíme dbať na zásadu, že po splnení účelu musíme čím skôr špagáty odstrániť, aby sa nestihli zarezať do dreva a tým poškodiť strom.
Ďalšou výhodou opornej konštrukcie, konkrétne drôtenky, je možnosť umiestnenie hadíc kvapkovej závlahy na spodný drôt opory. Využíva sa najmä vo výsadbách, kde sa nepoužíva pásová herbicídna ochrana a hrozí tu preto riziko mechanického poškodenia hadíc /napríklad pri okopávke/.

opora_stihleho_vretena_03 opora_stihleho_vretena_04

        Jedným zo spôsobov oslabenia rastu stredníka pri presiahnutí jeho želanej výšky je jeho ohnutie pod uhlom 90°. Na jeho vyviazanie je takisto najlepšia drôtenka, nakoľko vyviazanie vrchola k jej najvrchnejšiemu drôtu je pre tento účel najrýchlejším a najjednoduchším riešením.
Drôtenka je vhodným miestom i na upevnenie najrôznejších pomôcok využívaných v ovocinárstve. Vešajú sa na ňu plašiče vtákov, signalizačné lapače hmyzu, farebné lepiace dosky na hmyz, feromónové kapsule využívané v biologickej ochrane proti obaľovačom, plste s násadou dravých roztočov, upevňujú sa o ňu vyvýšené bidlá pre dravcov, vtáčie búdky pre užitočné vtáctvo a pod.

        Stĺpy opornej konštrukcie môžu byť z rôzneho materiálu. Najčastejšie sa používajú agátové alebo dubové drevené koly. Ich výhodou je dostupnosť, jednoduchá montáž, pomerne nízka cena, dostatočná životnosť a prirodzená adaptácia do prostredia. Často používané sú tiež betónové stĺpiky. Ich nevýhodou je vyššia cena a potreba zabetónovania. Alternatívou sú tiež kovové rúry a tyče, prípadne použité podvaly. Výška konštrukcie je 1,8 m, osadenie stĺpov v zemi je do hĺbky 50 – 60 cm. Preto treba pri príprave opornej konštrukcie rátať s dĺžkou kolov 2,4 až 2,5 m.
        Na drôtenky používane pozinkované drôty hrúbky 2,5 až 3,5 mm. Pri jej plánovaní musíme počítať okrem potreby drôtov na konštrukciu tiež s rezervou potrebnou na ukončenie radu, šponovanie a podobne.

opora_stihleho_vretena_06 opora_stihleho_vretena_01

        Základné typy oporných konštrukcií:

- Využitie oporných kolov – spočíva v umiestnení dostatočne vysokých a pevných kolov zvlášť ku každému stromu. Výhodou je dobrá priechodnosť medzi jednotlivými radmi, odpadá tiež potreba drôtov. Nevýhodou je prácnosť, slabá stabilita a vysoká potreba kolov. Využíva sa najmä u kôstkovín, alebo u jadrovín pestovaných na stredne silno rastúcich podpníkoch a so širším sponom.

- Jednodrôtová drôtenka – využíva efekt stabilizujúceho drôtu, ktorý drží rady v celosti a robí ich pevnejšími a stabilnejšími. Skladá sa zo štandardne zabudovaných kolov /zapustené napevno do zeme do hĺbky 50 – 60 cm, vzdialenosť od seba v rade je 6 – 8 m/ a z vrchného drôtu, umiestneného vo výške 180 – 200 cm. Ku každému stromu je potrebné umiestniť dostatočne vysoký kolík, ktorého vrchná časť je upevnená o drôt. Na tento účel sa najčastejšie využívajú hrubšie, pevné bambusy. Výhodou drôtenky je dobrá priechodnosť medzi radmi, stabilita, nízka potreba drôtov. Nevýhodou je vysoká potreba kolíkov /resp. bambusov/, možnosť narušenia stability v rokoch nadúrody a o niečo zložitejšie tvarovanie v porovnaní s klasickým spôsobom.

- Klasická drôtenka – spočíva vo vybudovaní drôtenky zloženej z oporných kolov /postup ako v predchádzajúcom prípade/ a z troch radov drôtov. Tieto sú umiestnené vo výškach 60, 120 a 180 cm od zeme. Nevýhodou je prácnosť pri založení, obmedzená priechodnosť medzi radmi a vyššia potreba drôtov. Výhodou je najmä vysoká stabilita a možnosť využitia drôtenky na najrozličnejšie doplnkové využitie. Pri tomto spôsobe vedenia sa používajú na uchytenie stredníka rôzne typy úchytiek, najčastejšie drôtené háčky alebo plastové alternatívy.


Ing. Marián Komžík