Na tomto webe používame súbory cookie, aby sme vám umožnili funkciu objednávania (funkčné cookies) a na analýzu návštěvnosti Google analytics (analytické cookies).

Keď stromčeky nepučia

Keď stromčeky nepučia

Niekedy sa stane, že vysadené stromčeky na jar nevypučia aj keď sme im venovali patričnú starostlivosť pri výsadbe. Pritom stromček nie je zaschnutý, prípadne poškodený mrazom. Veľa záhradkárov pripisuje automaticky vinu predajcovi, od ktorého stromček zakúpili, zvyčajne to však nebýva pravda. Už pri prebratí výpestkov preberá záhradkár zodpovednosť za ich kvalitu. Nakoľko je osobne pri kúpe /určitou výnimkou v tomto smere je kúpa formou dobierky/, je si vedomý stavu, v akom sú zakúpené výpestky a ak by niektorý výpestok nebol kvalitný alebo ujatia schopný, môže ho reklamovať hneď, priamo pri kúpe. Nakoľko výpestky nevypučia až po výsadbe, chybu treba hľadať niekde inde. Príčin nevypučania býva viacero, medzi hlavné však patrí:
  • strata vody pri preprave stromčekov
  • nesprávny postup pri vysádzaní
  • zanedbané zavlažovanie v období sucha
  • slabá redukcia odparovacieho povrchu rastlín, t.j. nedostatočný povýsadbový rez
Z vonkajších príčin, ktoré negatívne vplývajú na ujatie výpestkov, sú najdôležitejšie silné zimné mrazy, priebeh jarných teplôt, nízka vlhkosť vzduchu v jarnom období a mechanické poškodenie /napr. ohryzom/.

Proces zakoreňovania trvá niekedy dlhšiu dobu, ktorá je u jednotlivých ovocných druhoch rozdielna. Keď nám stromčeky nevypučia ani v priebehu mája, je čas, aby sme začali konať. V opačnom prípade sa môže stať, že nám vysadené stromčeky uhynú vlastnou chybou. Postup pri záchrane stromčekov je nasledovný:
  • vykopeme ich z pôdy a opätovne zrežeme koreňovú sústavu ostrým nožom alebo nožnicami
  • stromčeky namočíme na 24 – 48 hodín do nádoby s vodou, aby získali odparenú vodu.
  • opätovne ich zasadíme do pôdy, zalejeme a dôkladne zrežeme.
  • pokračujeme v dôkladnom zalievaní.
Vo väčšine prípadov po takomto zásahu za krátky čas začnú stromčeky pučať. Zlé ujatie sa v jarnom období prejavuje najmä u broskýň, ktoré majú veľký vyparovací povrch a na ich zakorenenie je potrebná dlhšia doba. Nezávisle od toho, či boli broskyne vysadené v jarnom alebo jesennom období, je potrebné ich na jar /po uplynutí silných zimných mrazov, v období kedy už nehrozí ich namrznutie/ hlboko zrezať. Na vytvorenie silnej kotlovitej koruny je postačujúce ponechanie 3 – 4 základných kostrových konárov, ktoré zrežeme na 2 – 3 púčiky. Všetky ostatné konáre je potrebné odstrániť.

Pokiaľ sú stromčeky viditeľne poškodené mrazmi neraz stačí odstrániť rezom poškodenú časť až po zdravé drevo a zvýšiť zalievanie. Miesto rezu zatrieme štepárskym voskom, prípadne zmesou Kuprikolu a latexu.

Na dobré ujatie stromov má priaznivý vplyv aj nastielanie pôdy (mulčovanie), čo je vlastne prikrytie pôdy okolo kmeňa organickou hmotou. Môže to byť slama, rašelina, piliny, kompost, lístie a podobne. Vrstva organickej hmoty chráni korene pred poškodením mrazom, zabraňuje nadmernému vyparovaniu vody z pôdy a počas vegetácie udržiava dobrý štruktúrny stav pôdy, zabraňuje rastu burín a podporuje pôdnu mikrobiálnu činnosť.

Vysadené stromčeky je potrebné ochrániť hneď po výsadbe pred poškodením hryzcom vodným, hrabošmi a zajacmi. Podceňovať toto opatrenie sa nevypláca najmä v oblastiach s pravidelným výskytom týchto škodcov.

Ak sa napriek všetkej starostlivosti nepodarí výpestky prebrať, pomocou nožíka zistíme, či sú ešte živé. Ak sú, môžeme postup opakovať. Výhodnejšie je však veľmi hlboké zrezanie výpestku. Pokiaľ ani toto opatrenie nepomôže a stromček uhynie, je možné neujaté výpestky reklamovať. Reklamačný postup sa riadi určitými pravidlami, ktoré je potrebné dodržať. Ovocné výpestky sú tovar ako každý iný, preto je potrebné ho pri reklamácii predložiť, spolu s dokladom o zaplatení. Stromčeky uhynuté vplyvom mrazu, sucha, nedostatočne ošetrené, zle zasadené, ako aj mechanicky poškodené nespadajú pod reklamáciu, preto ich nie je možné vyreklamovať. Takisto nie je možné uznať reklamáciu na základe iba časti uhynutej rastliny. Vždy je potrebné doniesť celú rastlinu, aj s koreňmi. Malá rada na záver: neujaté výpestky je vždy potrebné reklamovať u predajcu, od ktorého boli zakúpené. Nie u výrobcu! Preto si už pri kúpe zaznamenajte presnú adresu a kontakt predajcu.


Ing. Marián Komžík, Ing. Jozef Chudý