Na tomto webe používame súbory cookie, aby sme vám umožnili funkciu objednávania (funkčné cookies) a na analýzu návštěvnosti Google analytics (analytické cookies).

Prebierka plodov

Prebierka plodov

Kvalita plodov je jeden z najvýznamnejších ukazovateľov predajnosti dopestovaného ovocia. Určuje ju STN a tlak zo strany trhu a samotných zákazníkov núti pestovateľov ovocia ju veľmi precízne dodržiavať. Pretože len kvalitné ovocie si nájde miesto na trhu, udrží cenu a zabezpečí ďalší chod firmy. Kvalita plodov nie je však iba záležitosťou veľkovýroby. Je vizitkou každého záhradkára, ukážkou a dôkazom jeho šikovnosti a schopností. Kvalitne dopestované ovocie je lepšie skladovateľné, využiteľné na priamy konzum, pri skladovaní nehnije, je v ňom vysoký podiel plodov prvej akostnej triedy a nie sú zbytočné straty.

prebierka_04

Jedným z prostriedkov na dosiahnutie kvalitnej úrody je aj prebierka plodov. Je to jednoduchý mechanický zásah, pri ktorom sa ručne alebo nožnicami odstraňujú nadbytočné plody. Niektoré odrody najmä veľkého ovocia majú sklony k vysokej násade plodov. Vďaka tomu sa dosahujú nadmerné úrody plodov, čo má však aj negatívne následky. Plodov je veľa, ale ich veľkosť je malá, sú nevyrovnané, slabo vyfarbené, je medzi nimi veľké množstvo deformovaných a poškodených plodov a tiež extrémne malých plodov. Po zbere pestovateľ zistí, že plodov prvej akostnej triedy je minimum a aj tie sú menšej veľkosti a nevyrovnanej chuti. Ďalším rizikom je sklon niektorých odrôd k alternatívnej /striedavej/ rodivosti. V praxi to znamená, že v jednom roku strom prinesie nadmernú úrodu a v ďalšom nezarodí vôbec alebo minimálne. Je to spôsobené inhibítormi tvorby kvetných pukov, ktoré sa nachádzajú v semenách plodov. Veľká násada preto znamená aj veľký počet semien ako inhibítorov, čoho dôsledkom sa nevytvoria kvetné puky. V následnom roku plody nie sú a nastane opačný jav - vytvorí sa veľké množstvo kvetných pukov a proces sa opakuje.

prebierka_03

Týmto negatívnym dôsledkom nadúrody sa dá predísť práve prebierkou plodov. Pristupujeme k nej koncom júna, po známom júnovom opade plodov. Vtedy strom prirodzenou cestou zhodí nadbytočné plody. Plody, ktoré na strome zostali preberáme s ohľadom na vek, vitalitu a zdravotný stav stromu, tiež na pestovateľský tvar a množstvo ponechaných plodov. V prvom rade odstraňujeme plody malé, deformované a napadnuté obaľovačom alebo inými škodcami. Vo veľkom počte prípadov zostane na strome po tomto zásahu primerané množstvo plodov a ďalší zásah nie je potrebné vykonať. Pri veľkej násade, dobrej výžive a ochrane však ostáva na strome plodov prebytok, preto treba pristúpiť k ich ďalšiemu „preriedeniu“. Záhradkárom je často ľúto odstrániť tieto pekné, dobre vyvinuté plody, pokladajú to za škodu. Treba preto myslieť pri tom na fakt, že strom má určitý potenciál úrody, ktorý my ponechaním väčšieho množstva plodov nedokážeme ovplyvniť. Zjednodušene povedané - lepšie je obrať zo stromu 100 krásnych plodov ako 200 - 300 malých, ktoré v globále prinesú úrodu tej istej hmotnosti. Držíme sa pri tom pravidla, že na cca 10 – 15 cm dĺžky konára ponecháme 1 plod. V strapci by nemalo zostať viac ako 2 /pri slabej násade plodov 3/ plody. Takto docielime úrodu veľkých, kvalitných, dobre vyfarbených a zdravých plodov.

prebierka_02 prebierka_01


Pri ponechávaní plodov treba postupovať s ohľadom najmä na odrodu a vitalitu stromu. U odrôd so sklonom k tvorbe menších alebo stredných plodov /Gala, Fuji/ ponechávame v strapci zásadne iba jeden plod. U odrôd tvoriacich veľké plody /Jonagold, Jonagored, Rubín, Idared, a pod./ a u stromov s nízkou násadou úrody môžeme v strapci ponechať pokojne aj 2 plody. Vo veľkovýrobe sa na určenie sily prebierky používa aj tzv. plánovanie úrod. Týmto systémom si viete podľa vzorcov prerátať, koľko kusov jabĺk danej odrody má zostať na strome keď chcete dosiahnuť nejakú konkrétnu výšku úrody pri súčasnom dodržaní optimálnej veľkosti plodov. Nakoľko každá odroda má pri ideálnej veľkosti 65 – 85 mm rozdielnu hmotnosť plodu, je ponechané množstvo plodov pre každú odrodu špecifické. Vek, kondícia stromov a množstvo ďalších faktorov rovnako silne ovplyvňujú tieto výpočty. Preto je plánovanie úrody veľmi náročné a použiteľné iba v podmienkach s možnosťou zabezpečenia stabilného dokonalého ošetrovania.

prebierka_05 prebierka_06

Napriek nespornému faktu že prebierka plodov má množstvo výhod a veľkovýrobu si už bez nej ani nevieme predstaviť, v záhradách je, žiaľ, stále málo využívaná. Jej pravidelným vykonávaním dosiahneme úrodu kvalitných, rovnomerne veľkých, zdravých, dobre vyfarbených a vyzretých plodov, obmedzíme alternáciu rodivosti, strom udržíme v dobrej kondícii. Odstránením plodov napadnutých obaľovačom predídeme tiež šíreniu tohoto škodcu a ochránime nenapadnuté plody.

Ing. Marián Komžík