Na tomto webe používame súbory cookie, aby sme vám umožnili funkciu objednávania (funkčné cookies) a na analýzu návštěvnosti Google analytics (analytické cookies).

Záhradka pre oddych

Záhradka pre oddych

Po roku 1989 sa diametrálne zmenili pomery a podmienky v SR. Táto zmena sa dotkla všetkých oblastí života a svoj dopad si našla samozrejme aj u záhradkárov. Zmena nastala najmä v dĺžke ich pracovnej doby, voľného času majú preto čoraz menej. Doba, kedy bol bežný človek o pol tretej doma zo zamestnania a mohol sa plne venovať svojim záľubám a záhrade je nenávratne preč a rebríček priorít zaznamenal značný posun. Ľudia majú pre záhrady menej času, dopyt po záhumienkách a roličkách, kde si každý kedysi svojpomocne dopestoval všetku zeleninu, klesá. Tejto situácii dopomáha tiež cenové prostredie, keď na jednej strane je ďaleko vyššia cena pozemkov, na strane druhej ponuka zeleniny a ovocia silne stúpla. Konkurencia je už dnes natoľko silná, že po prerátaní nákladov na pestovanie a zvážení pestovateľských rizík záhradkár zistí, že je pre neho cenovo výhodnejšie zakúpiť si tovar v hypermarkete alebo od pestovateľa, ako by ho mal pracne dorábať doma.

zahrada-pre-oddych-02 zahrada-pre-oddych-06


Napriek tomu ostávajú záhradky stále populárne. Ich plocha sa znižuje, časť úžitkovej časti nahrádzajú okrasné výsadby. Väčšina záhradkárov si však stále ponecháva kúsok pôdy, kde si v menšej miere dopestúva čerstvú zeleninu, ovocie a bylinky. Tieto záhrady však už neslúžia na úplné samozásobenie, ale majú skôr relaxačný význam. Človek, ktorý príde vyčerpaný domov zo zamestnania, tu v príjemnom zelenom prostredí spojí príjemné s užitočným. Takého záhrady možno nájsť v mestách, v záhradkových osadách, čoraz viac však už aj na vidieku. Tvorí ich zväčša pár ovocných stromov a malá plocha zeleninových a bylinkových hriadok. Pri výbere ovocných stromov sa zohľadňuje najmä postupné dozrievanie, aby mal majiteľ možnosť odtrhnúť si počas celého leta zo stromu čerstvé ovocie. Z ovocných druhov sú tu najviac zastúpené jablone, broskyne, slivky a široký sortiment drobného ovocia /jahody, ríbezle, egreše, maliny, černice a p./. Zámerom je, aby ovocné rastliny zaberali čo najmenej priestoru a aby bolo možné ich oberanie priamo zo zeme.

zahrada-pre-oddych-07

Zo zeleniny sa dopestúvajú najmä druhy určené na priamu spotrebu – hrach, skorá mrkva, petržlenová vňať, šalát, cibuľa, reďkovka, rajčiny, bylinky /majoránka, saturejka, bazalka, ligurček, tymián, oregáno, kôpor/. Výhodou takýchto oddychových záhrad je tiež skutočnosť, že menšiemu počtu rastlín vie poskytnúť ich majiteľ lepšiu a dôkladnejšiu starostlivosť ako keby ich pestoval na veľkej ploche a súčasne nemal na ne primeraný dostatok času. Takto dopestované produkty sú preto zväčša krajšie, väčšie, zdravšie a kvalitnejšie. Ďalšou výhodou je vyššia estetická úroveň výsadby. Takéto malé výsadby sa pre dosiahnutia lepšieho efektu zväčša kombinujú s rozmanitými okrasnými rastlinami, ktoré dotvárajú prirodzený ráz výsadby a veľa z nich má tiež odpudzujúci účinok proti rôznym škodcom. Najbežnejšie využívané okrasné rastliny sú cibuľoviny, skalničky, letničky, zakrpatené dreviny, nezriedka sa však stretávame aj s malými skalkami na okraji záhonov. Ovocné, zeleninové a bylinkové hriadky sa často kombinujú tiež s najrozličnejšími typmi chodníkov a múrikov, ktoré dotvárajú celkový efekt výsadby. Vhodnými materiálmi sú andezitové kocky /tzv. „mačacie hlavy“/, štiepané kamene, drevo, ale tiež modernejšie materiály akým je napríklad zámková dlažba.

zahrada-pre-oddych-03  zahrada-pre-oddych-01

Pri tvorbe takejto relaxačnej záhradky by si jej majiteľ mal najskôr určiť priority a zvážiť, čo od záhradky očakáva a čo by v nej rád dopestoval.

Doporučujem držať sa týchto bodov:
- vybudovať si sieť chodníkov a technických doplnkov /závlaha, lavička a p./ pred samotnou výsadbou,

- určiť si počet a druhové zloženie ovocných stromov a krov, ich umiestnenie s ohľadom na slnečnú expozíciu a ich veľkosť v dospelosti vo zvolenom pestovateľskom tvare,

- zvážiť si, aké druhy zeleniny a byliniek majú byť zastúpené vo výsadbe, určiť si ich plochy a polohy. Pri tomto bode je vhodné vychádzať z predpokladaných úrod z jednotky plochy.

- zohľadniť vzájomné alelopatické pôsobenie jednotlivých zeleninových druhov a kombinovať na hriadke druhy navzájom pozitívne na seba pôsobiace /napr. mrkva s cibuľou/. Docielime tým súčasne zaujímavý estetický efekt.

- zohľadniť nároky rastlín ako aj osevné postupy, po zbere predplodiny hneď voľnú plochu racionálne využiť následnou plodinou,

- ponechať vo výsadbe miesto na bylinky a na okrasné rastliny.

zahrada-pre-oddych-04 zahrada-pre-oddych-05


Vhodnou kombináciou druhov a odrôd spojenou s ich intenzívnym pestovaním a nezanedbaním agrotechnických opatrení dokážeme i na malej ploche pri pomerne malom úsilí docieliť zaujímavé výsledky, vytvoriť pekný kútik a spojiť príjemné s užitočným.

Ing. Marián Komžík