Jahody

Zasielame kvalitné zakorenené sadenice v multiplatoch. 100%-ná ujateľnosť rastlín. Potreba rastlín na 1 meter štvorcový je 9 ks, čiže na bežnú hriadku o rozmere 2x4 metre potrebujete 8 multiplát sadeníc. Na spestrenie sortimentu si môžete vysadiť niekoľko rôznych odrôd s odlišnou dobou dozrievania. SADENICE JAHôD ZAČÍNAME ODOSIELAŤ OD POLOVICE AUGUSTA.