Čerešne

Úrodné a chutné čerešne do všetkých pestovateľských oblastí. Kontajnerovaný materiál (označený ako "kont.") je k dispozícii na predaj i zasielanie okamžite. Voľnokorenný výsadbový materiál je k dispozícii sezónne - od októbra do mája.