Maliny

Všetky odrôd malín dodávame v kontajnerovanej forme, čo garantuje 100%-nú ujateľnosť sadeníc. sadenice vysádzajte v radoch na 30 cm od seba, čiže na bežný meter úzkeho riadku potrebujete 4 sadenice. Všetky ponúkané odrody sú kontajnerované a preto vhodné na celoročný predaj, zasielanie i výsadbu.