Maliny

Všetky odrôd malín dodávame v kontajnerovanej forme (s výnimkou odrody Golden Queen, ktorá je v balenej forme), čo garantuje 100%-nú ujateľnosť sadeníc. sadenice vysádzajte v radoch na 30 cm od seba, čiže na bežný meter úzkeho riadku potrebujete 4 sadenice.