Staré odrody

Staré odrody jabloní si nesmierne vážime, preto nesmú nikdy chýbať v našom sortimente. Ponúkame ich všetky na klasických silne rastúcich podpníkoch, zväčša v korunkovom tvare štvrťkmeňa (označenie ŠK).