Staré odrody

Staré odrody jabloní si nesmierne vážime, preto nesmú nikdy chýbať v našom sortimente. Ponúkame ich všetky na klasických stredne silno a silne rastúcich podpníkoch, niektoré dokonca v korunkovom tvare štvrťkmeňa.