Staré odrody

Staré odrody jabloní si nesmierne vážime, preto nesmú nikdy chýbať v našom sortimente. Ponúkame ich všetky na klasických stredne silno a silne rastúcich podpníkoch, niektoré dokonca v korunkovom tvare štvrťkmeňa. Kontajnerovaný materiál (označený ako "kont.") je k dispozícii na predaj i zasielanie okamžite. Voľnokorenný výsadbový materiál bude k dispozícii od októbra.