CHLPÁČIKY

CHLPÁČIKY

Chlpáčik obyčajný (Tropinota hirta) patrí medzi menej známych, ale o to nepríjemnejších, škodcov. Nakoľko ide o druh chránený zákonom, ochrana proti nemu je obtiažna. Škodí na zavretých kvetoch, na ktorých sa snaží prehrýzť cez korunné lupienky k peľovým tyčinkám, nakoľko peľ je jeho hlavnou potravou. Najúčinnejším spôsobom boja proti nemu je prevencia. Tou je napríklad nekosenie trávnika pod stromami pred kvitnutím stromov či nepoužitie herbicídov na púpavu a iné kvitnúce druhy v tomto období. Chlpáčiky týmto "divým" kvetom mileradi dajú prednosť pred bielymi kvetmi ovocných druhov. Podobne to funguje aj po odkvitnutí - pokiaľ nemá v okolí dostatok modrých alebo žltých kvetov tak napáda aj mladé rozvíjajúce sa plody a to najmä hrušiek. Chlpáčiky žijú až do júna, čo opäť sťažuje ochranu proti nim. Pomerne jednoduchou cestou je tiež ich striasanie či sklepávanie do dáždnika a následné vypustenie mimo záhrady. ideálne na zakvitnutej lúke.