PRP®SOL

PRP®SOL

"Úrodná pôda prispieva k ziskovému hospodáreniu každého pestovateľa."
Pomocná pôdna látka PRP SOL svojím zložením vychádza z dolomitického vápenca, vápenca a vápenatých sedimentov ťažených z morského dna. Obsahuje vápnik, morskú soľ, malé množstvo horčíku a stopové prvky ako prirodzený obsah z matečných materiálov. PRP SOL napomáha zvyšovať pôdnu úrodnosť tým, že priaznivo ovplyvňuje pôdnu štruktúru a biologickú aktivitu v pôde. Porasty po aplikácii PRP SOL rýchlejšie zakoreňujú, majú bohatší koreňový systém, porast je vyrovnanejší. Ovocie a zelenina z plôch ošetrených PRP SOL vykazujú lepšie parametre skladovateľnosti.
PRP SOL sa používa k urýchleniu rozkladu pozberových zbytkov s prídavkom dusíkatého hnojiva, tiež k regenerácii pôdy, na zlepšenie pôdnej štruktúry a zvýšeniu využiteľnosti disponibilných zásob živín v pôde.

prp3

Klimatické zmeny v minulosti priniesli európskym poľnohospodárom približne 15%-né zníženie úrod. Podpora prirodzenej úrodnosti pôdy môže krátkodobý nedostatok vody prekonať, pretože väčší a výkonnejší koreňový systém rastlín dokáže lepšie čerpať vlahu z hlbších vrstiev pôdy.

Pomocné pôdne prípravky neodstraňujú následky, ale vytvárajú priaznivé podmienky pre biologický život v pôde, čo sa prejavuje mimo iného nižším tlakom na používanie agrochémie. Preto je PRP SOL vhodný do minimalizácie, ktorá podporuje biologický život v hornej vrstve pôdneho horizontu.

PRP SOL využívajú zákazníci uprednostňujúci kvalitu produkcie a dlhodobú dobrú kondíciu pôdneho substrátu.


Prípravok sa aplikuje rozmetadlom minerálnych hnojív najlepšie pred siatím alebo po zbere plodov priamo do rastlinných zbytkov. Štartovacia látka by sa mala pohybovať okolo 250 kg na hektár v závislosti na plodine.
Aplikácia PRP SOL neznamená priamu dotáciu živín. Ide však o podporu efektívnejšieho využitia prvkov, ktoré sú v pôde po rokoch hnojenia nazhromaždené. Nesmie sa však zabudnúť na zachovanie minimálne rovnakého množstva dusíka ako pri konvenčnom hnojení. Po rokoch používania pomocného pôdneho prípravku by však jeho potreba mala klesnúť.

Odporúčané dávkovanie v sadoch, viniciach a ovocných škôlkach je 300 - 600 kg na hektár.

Efekty používania PRP SOL a PRP EBV:


Príprava pôdy:
- úspora času a mzdových nákladov
- zvýšený efekt minimalizačných postupov v agrotechnike
- úspora pohonných hmôt
- zníženie opotrebovania mechanizácie

Rastliny:
- lepšie zakorenenie a vzchádzanie rastlín
- dobrý zdravorný stav rastlín, zvýšená odolnosť voči chorobám
- dobrá vyrovnanosť porastu
- zvýšený obsah sušiny, cukru a škrobu v rastlinách a plodoch, lepšie parametre chuti a skladovateľnosti produkcie
- zlepšenie druhovej skladby a výživnej hodnoty lúk a pastvín

Úspora nákladov:

- zníženie spotreby fosforečných, draselných a dusíkatých hnojív
- zníženie spotreby prípravkov na ochranu rastlín

Kvalita pôdy:
- zníženie pôdnej erózie
- obmedzenie vyplavovania živín
- odstránenie tvorby prísušku
- zvýšenie obsahu humusu v pôde
- zlepšené hospodárenie s pôdnou vlahou
- výrazný rozvoj pôdneho edafónu
- zvýšenie objemu využiteľnej ornice

Príklad zlepšenie pri použití PRP SOL v ovocných výsadbách:

prp

Príklad zlepšenie pri použití PRP SOL v ovocných škôlkach:
prp2


Príklady zlepšenia jednotlivých ukazovateľov:

prp4