rheingold

Rheingold®

Rheingold® vznikla krížením odrôd President x Severn Gross. Táto žltá veľká slivka s pevnou dužinou je slabo rastúca, samoopelivá, s cukornatosťou 15,7% Brix. Je vhodná na spracovanie na kompóty a tiež k priamej konzumácii. Neopadáva, je tolerantná voči šarke sliviek.