Na tomto webe používame súbory cookie, aby sme vám umožnili funkciu objednávania (funkčné cookies) a na analýzu návštěvnosti Google analytics (analytické cookies).

Perla

Perla

Lieska Perla bola vyšľachtená v Slovenskej republike na pracovisku Výskumného ústavu ovocných a okrasných drevín (ďalej len VÚOOD a.s.) v Bojniciach krížením odrôd Webbova x Lombardská biela.
Odrodová skúška bola vykonaná v rokoch 2003 – 2004 pracovníkmi ÚKSÚP priamo v pokusoch u prihlasovateľa odrody v Bojniciach. Odroda sa skúšala pod označením BO 3001.
Kry liesky Perla súsilného rastu. Dospelé kríky majú vzpriamený habitus a silný vzrast. Celkový habitus je kompaktný, vysoký a stredne hustý. Jednoročné výhony sú stredne hrubé a silne plstnaté. Na výhonoch sú zjavne viditeľné lenticely. Odroda začína pučať stredne neskoro pri fenologickom štádiu objavenia dvoch lístkov. Samčie kvetenstvo je tvorené dlhými a zelenými jahňadami.
Plod je veľký, krátky a valcovitý. Tvar priečneho prierezu je okrúhly. Farba plodu je svetlohnedá až sivohnedá. Na škrupinke sa vyskytuje veľa prúžkov s tmavohnedým odtieňom. Tvar špičky plodu je široko špicatý. Vrchol plodu je stredne výrazný a veľmi silne plstnatý. Na vrchole plodu sa vyskytuje veľká piestiková jazva. Plody sa vyskytujú v zhlukoch, maximálne po tri kusy. V plode sa nevyskytujú dvojité jadrá, ale len jedno. Jadro je stredne veľké, krátko valcovité, ale má širšiu základňu ako východzia odroda Webbova. Jadro má nepravidelný tvar, najčastejšie z priečneho prierezu je trojuholníkový. Plody dozrievajú stredne až neskoro, po odrode Webova, súčasne s odrodou Hallská obrovská, t.j. v poslednej dekáde mesiaca september. Percentuálny podiel hmotnosti jadra k hmotnosti celého plodu je nízky. Odroda Perla patrí do skupiny zellských hybridov, nakoľko vznikla krížením zellských a lombardských odrôd s prevládajúcimi znakmi odrôd zellských.

Zdroj: Pomológia III