Odrody svetového sortimentu prichádzajú do ČR

Odrody svetového sortimentu prichádzajú do ČR

Po vstupe do EÚ nastal dlho očakávaný príliv nových, právne chránených odrôd a klonov z najnovšieho svetového sortimentu do ČR. Ovocnej škôlke Fytos Plzeň sa podarilo získať práva na rozmnožovanie niektorých nových odrôd a klonov v ČR, ktoré v súčasnej dobe patria k najvysádzanejším v EÚ - Gala Schnitzer® Schinga(S) a Fuji Kiku® 8. Budeme sa s nimi stretávať v najbližšej dobe stále častejšie, nielen v európskom a svetovom meradle, ale i na domácom trhu.

Schinga(S) i Kiku 8 sú zamerané predovšetkým na kvalitu a rentabilitu produkcie, vychádzajú zo stability výsadbového materiálu, výbornej kvality plodov, homogénnej produkcie, marketingovej stratégie a značky. Výsledkom je vyššia realizačná cena plodov. 

Gala Schnitzer® Schniga(S) je púčiková mutácia odrody Gala nájdená v Južnom Tirolsku pánom Franzom Schnitzerom v Darf Tirol. Majiteľom odrody je KSB, GmBH. a Schniga S.r. Odroda je stredne silného vzrastu so stredne neskorým kvitnutím. Plody sú stredne veľké, s intenzívnym tmavočerveným zafarbením a žíhaním pokrývajúcim takmer celú plochu plodu. K vyfarbeniu plodu dochádza veľmi skoro - asi 3 týždne pred zberom. Vďaka včasnému vyfarbeniu sú plody pri zbere pravidelne uniformne vyfarbené a zbierajú sa jednorázovo. Dužina je svetlo žltá, krehká, veľmi šťavnatá, sladká, pevnejšia než u odrody Gala, či jej ďalších mutácií. Doba zberu je v rovnakom období ako pôvodná odroda Gala. Charakteristickými znakmi odrody Schinga(S) sú: červené vyfarbenie- možno zberať v dobe zrelosti jednorázovo, typicky žíhané a takmer celočerveno zafarbené plody, lepšia skladovateľnosť a menej otlačených plodov vďaka pevnejšej dužine ako u iných klonov odrody Gala. 
 


Gala Schniga

Mutácia Fuji Kiku® 8 bol nájdená v sade pána Miura v Japonsku Aloisom Braunom v roku 1980. Majiteľom odrody je Kiku, GmBH. Odroda má stredne silný až silnejší vzrast, veľmi vysokú úrodnosť a výrazné lenticely na dreve. Kvitnutie je stredne neskoré, plodnosť je nutné regulovať prebierkou. Plody sú strednej až väčšej veľkosti, guľovité, s výraznými lenticelami. Rubínovo červené výrazne sfarbenie pokrýva celú plochu plodu i na neoslnenej strane. Šupka je veľmi lesklá a hladká. Dužina je pevná, chrumkavá, aromatická, veľmi sladká. Odroda je veľmi dobre skladovateľná v ULO až 9 mesiacov.

V porovnaní s ostatnými klonmi odrody Fuji nedochádza tak často k vnútorným poruchám plodu a ,,spáleniu povrchu plodu“. Dozrieva týždeň po odrodách Granny Smith a Braeburn. Vďaka pravidelnému vyfarbeniu je možný i jednorazový zber, ale zberá sa prevažne prebierkou. Kiku 8 je v súčasnej dobe najvysádzanejším klonom odrody Fuji v Európe vďaka výbornej chuti a lepšiemu vzhľadu (vyfarbenie a žíhanie).

Výhodou je možnosť využitia niektorých výhod ,,klubového“ konceptu odrody. Cieľom je vybudovanie značky na predaj prvej akosti plodu – stabilná vysoká kvalita produkcie s pomocou celoeurópskeho marketingu a medzinárodného know- how. To znamená, že Kiku systém nie je tak reštriktívny ako filozofia iných klubových odrôd a umožňuje i predaj plodu.1. a 2. akosti ako plody normálnej odrody Fuji, bez využitia značky Kiku.

Tento systém umožňuje výrobcovi rozhodnúť, ktorá cesta ,,speňaženia“ produkcie je pre neho najvhodnejšia. Plody z obchodované s vybranými partnermi pod značkou Kiki® majú ,,prémiovú cenu“. Prémiová cena je daná vďaka zapojeniu ovocných škôlok, pestovateľov, skladovateľov, obchodníkov a predajcov. V súčasnej dobe je už slogan pre Kiku ,,Fresh Apple Emotion“ používaný napr. v Nemecku, Rakúsku, Taliansku, Slovinsku, Švajčiarsku, USA, a i., dá sa povedať celosvetovo. Viac informácii o tomto klone je možné sa dozvedieť na www.kiku-apple.com
 


Fuji Kiku 8

Patrilo by sa doplniť pár informácii o odlišnosti klonov, zaisteniu homogenity produkcie a kvalitatívnych nárokoch, ale o tom až inokedy.

Ing. Pavel Voráček, Fytos Plzeň