Staronové odrody jabloní

Staronové odrody jabloní

Vzhľadom ku skvalitňovaniu produkcie sa ovocinári stále častejšie obracajú ku staronovým odrodám jabloní – Golden Delicious, Jonagold, Gala, a i. V tomto prípade však neide o staré odrody, ale o nové klonové selekcie, ktoré prinášajú v produkcii ,,nový štandard“. Ide hlavne o Golden Delicious Reinders®, Jonagold Marnika® či Novajo®, Gala Mitchgla (Mondial Gala®), Galaxy®, ktoré v konečnom dôsledku prinášajú lepšie vyfarbenie plodov, nehrdzavý a hladký povrch plodov, vyššie percento obratých plodov prvou prebierkou, vyššiu produktívnosť stromov a i. V nových výsadbách sa postupne zhusťujú spony, stále častejšie sa uplatňujú i modernejšie tvary. Tieto faktory v kombinácii s použitím kvalitného výsadbového materiálu majú významný vplyv na zvyšovanie výnosov a rentability ovocinárskych podnikov. 

Golden Delicious Reinders® je najčastejšie vysadzovaný klon odrody Golden Delicious v Európe. Má veľmi hladké plody a je jedným z najproduktívnejších klonov odrody. V ČR je chránený Úradom priemyselného vlastníctva pod číslom 596792. Výhradné zastúpenie a hlavnú licenciu v ČR získala ovocná škôlka Fytos Plzeň priamo z Holandska. Založila i vrúbľovú matečnicu z ,,basic“ materiálu. Má možnosť sublicencovať ďalšie ovocné škôlky v ČR. Podľa oznámenia šľachtiteľa žiadna škôlka v ČR nemôže a nemá právo použitie ochrannej známky Golden Delicious Reinders®, okrem ovocnej škôlky Fytos a niektorých škôlok so zahraničnou účasťou. Skutočnosť, aký východzí materiál (pôvod) sa u nás v republike u odrody Golden Delicious používa, je určite alarmujúca. Pritom cena za použitie originálneho materiálu a licenčný poplatok je suma, ktorá sa vyrovná 1kg výberových jabĺk, ktorú určite prinesie strom už v prvom či druhom roku po výsadbe! 
 


Golden Delicious Reinders

Jonagold Marnika® je belgická mutácia odrody Jonagold, má plody celočervené zafarbené a vyfarbujúce sa skôr než ostatné klony odrody Jonagold. Vďaka tomu má i veľmi vysoké percento obratých plodov prvou prebierkou. Červeň plodu je žiarivá a rozmytá, oproti napr. Morren Jonagored, ktorý je panašovaný temno červenou farbou. Pre porovnanie uvádzam tabuľku klonových selekcií odrôd Jonagold, ktorá je zostavená zo zahraničných podkladov. 
 


Jonagold Marnika

Mitchgla je stabilná, najznámejšia a v Európe najrozšírenejšia červená mutácia odrody Gala. Plody sú intenzívne červené zafarbené, sladké. V posledných rokoch získala táto odroda veľmi významnú pozíciu vo svetovej odrodovej skladbe. Ľahko tvarovateľný strom, sladké plody, dobrá skladovateľnosť, vysoké úrody a nízka citlivosť k mrazu v dobe kvitnutia, to sú hlavné prednosti. V súčasnej dobe prichádzajú ešte novšie mutácie odrody, z ktorých najznámejšie sú Galaxy® a Brookfield® Gala, ale výška licenčného poplatku u nových mutácií určite odradí nejedného ovocinára či škôlkára.
 


Gala Mitchgla

Vďaka selekcie a pôvodu sú v Holandsku a Belgicku vyššie uvedené odrody dodávané certifikované ako vírus free a majú ustálené vlastnosti – vyfarbenie, hladkosť plodu a i. Tieto vlastnosti sa každým premnožením strácajú (použitím neoriginálneho množiteľského materiálu – vrúbľov z výsadbového materiálu alebo podpníkov necertifikovaných ako virus free).Výsledkom premnoženia môže byť rizikový Golden Delicious, Jonagold či Gala bez vyfarbenia, či výrazne znížená produktivita stromu. Je na zváženie každého ovocinára, či je pre neho prijateľnejší drahší stromček s istým pôvodom, či dôsledky rizika po premnožení.

Ing. Pavel Voráček, Fytos Plzeň