j-gala

Gala a jej klony

Novšia jesenná odroda, veľmi rýchlo sa rozširujúca po celom svete. Plody má stredne veľké, pri silnej nadúrode a zanedbaní prebierky plodov malé, červenej farby a veľmi dobrej chuti. Zberá sa začiatkom septembra, skladuje sa do januára až februára. Atraktívna je najmä svojou veľmi dobrou chuťou a atraktívnym tvarom a sfarbením.Gala "Mitchgla"

Obľúbený klon jednej z najkvalitnejších jesenných odrôd. Klon Mitchgla sa vyznačuje intenzívnejším sfarbením a väčšími plodmi.

Gala "Galaxy"


Gala "Imperial"


Gala "Mondial"


Gala "Must"


Gala "Royal"


Gala "Schniga"