Rokohold ®

Rokohold ®

Multifunkčné gélové hnojivo nového milénia.
GÉLOVÉ ORGANOMINERÁLNE HNOJIVO
obsahujúce mikroživiny na báze proteínového organického produktu, viazané v pôdnom kondicionéri, s arómou plodov, kvetov a rastlín.

ROKOHOLD je unikátne gélové hnojivo univerzálneho použitia, obsahujúce keratín s obsahom dusíka v organickej forme, ďalších výživových látok a pôdny kondicionér. Tento gélový produkt, patrí do
novej generácie multifunkčných hnojív.

Keratín (látka, ktorá obsahuje veľké množstvá síru obsahujúcich aminokyselín, hlavne cisteín) priaznivo pôsobí nielen na rastlinu, ale aj na pôdny substrát. Pôdny kondiconér - superabsorbent zároveň zabezpečuje dostatočnú prítomnosť vody, zabraňuje luxusnému úniku živín a napomáha pozvoľnému uvoľňovaniu hnojiva.
Pri aplikácii Rokohold-u sa optimalizuje spotreba hnojiva a vody až o cca 50%!!!
Rozsah a spôsob použitia ROKOHOLD-u:

Rokohold – je unikátnym druhom hnojiva v gélovej forme, určeným na výživu koreňov rastlín a úpravu pôdnej matrice. Je vyrobené na báze keratínu a hydropolymérov, obohatené draslíkom fosforom, vápnikom, horčíkom, železom a taktiež stopovými prvkami, molybdénom, meďou, bórom, mangánom a zinkom. Unikátnosť spočíva v spojení výživových prvkov do napučaného pôdneho kondicionéra. (Pozn. Podľa požiadaviek odberateľa je možné pridávať ďalšie stopové prvky, respektíve meniť koncentráciu makrobiotických alebo mikrobiotickýh prvkov.) Rokohold má schopnosť zlepšovať výmenu iónov v pôde a tak zabrániť úniku hnojiva do spodných vôd. Dochádza tak k postupnému uvoľňovaniu a rovnomernému prísunu potrebných živín pre rastlinu. Je aj pôdnym kondicionérom zabezpečujúcim optimálne fyzikálne vlastnosti pôdy, do ktorej bol zapracovaný. Hydratovaný Rokohold obsahujúci nutrienty tvorí polopriepustnú bariéru v pôde, čím čiastočne utesňuje prázdny priestor medzi pôdnymi časticami. Toto výrazne zvyšuje schopnosť pôdy zadržiavať vodu a výživové prvky v zóne koreňov a podstatne tak zvyšovať ich využitie v procese asimilačného procesu rastliny. Cyklus zadržiavania vody a jej uvoľňovania pre rastliny pomocou polyméru sa môže mnohonásobne opakovať a tak sa stáva táto kombinácia vysoko ekonomicky výhodná.
Následné opakované prihnojovanie po výsadbe je nutné cca po 20-tich dňoch, tekutým alebo sypkým originálnym hnojivom ROKOSAN.

Doporučené dávkovanie a využitie ROKOHOLD-u:

Vzhľadom na variabilitu aplikácie Rokohold-u, jeho využiteľnosť pri vplyve na faunu a flóru prakticky neobmedzená.

1. Aplikácia a využiteľnosť pri pestovaní: 

priesad plodovej zeleniny (paprika, paradajky, uhorky, melóny, dyne, baklažány), cibuľovín, zeleniny, kvetov, trvaliek, stálezelených rastlín, kvitnúcich rastlín, kyslomilných druhoch (rododendrony, azalky, hortenzie,...), interiérových a exteriérových kvitnúcich kvetov, jahôd a drobného ovocia (ríbezle, čučoriedky, černice,...), viniča, črepníkových rastlín, sa aplikuje ROKOHOLD nasledovne: 

Aplikácia Rokohold-u pri už vysadených priesadách a zakorenených črepníkových rastlinách je nasledovná: pomocou vhodnej tyčinky (môže byť napríklad ceruzka, vareška a pod.) sa utvorí okolo koreňového systému v črepníku niekoľko hlbších dier. Do diery hlbokej 2/3 výšky črepníka sa vtlačí 10 g Rokohold-u) a zasype sa zeminou. Následne je rastlinu potrebné dostatočne zaliať. Po 20-tich dňoch je doporučené prihnojíť rastlinu tekutým alebo sypkým ROKOSAN-om.


2. Rokohold pri príprave na prepravu a skladovanie koreňov ovocných a okrasných stromov a kríkov: Korene sa opatrne očistia a dobre namočia do vody. Následne sa ponoria do vopred pripraveného roztoku Rokohold-u (pomer ½ kg ROKOHOLD-u ku 19,5l vody) a nechajú sa chvíľu odstáť. Na koreňoch sa uchytia gélové pevne prichytené častice. Koreňový systém je tak chránený pred vyschnutím a stresom. Po 20-tich dňoch je doporučené prihnojíť rastlinu tekutým alebo sypkým ROKOSANom.


3. Rokohold pri výsadbe a presádzaní ovocných a okrasných stromov a kríkov: Ovocné a okrasné stromčeky a kríky sa odporúča presádzať vtedy, ak nie je pôda príliš vlhká alebo zamrznutá. Do vykopanej jamy sa na jej dno nahrnie ornica, alebo ornica s dobre uležaným kompostom, na ktorý umiestnime stromček alebo krík. Okolo koreňov rozsypeme 50g ROKOHOLD-u. Nakoniec navŕšime čistú ornicu bez Rokohold-u do potrebnej výšky (cca 25-30cm). Podľa potreby sa presádzané stromy a kríky zalejú dostatočným množstvom vody. Po 20-tich dňoch je doporučené prihnojiť rastlinu tekutým alebo sypkým ROKOSANom.

4. Rokohold pri umelej obnove lesa:

Rokohold používaný pri umelej obnove lesa predovšetkým na ťažko zalesniteľných stanovištiach zvyšuje pravdepodobnosť ujateľnosti vysádzaných sadeníc všetkých lesných drevín. Znižuje riziko stresu z presádzania a udržiava sadenice v optimálnom vlhkostnom a výživovom režime. Zabezpečuje rýchle odrastanie sadenice z mrazovej prízemnej zóny a zvyšuje konkurencieschopnosť sadenice voči burine.
Dávkovanie v tomto prípade je doporučované v množstve 50g na jednu sadenicu (do jednej jamky) a to bez ohľadu na druh dreviny. Následné hnojenie sa doporučuje tekutým alebo sypkým hnojivom ROKOSAN.

5. Rokohold pri zakoreňovaní odrezkov a výpestkov rastlín:

Čerstvo odrezané konce odrezkov rastlín a výpestkov pripravených na zakorenenie sa namočia do vopred pripraveného roztoku Rokohold-u (1kg (liter) Rokohold-u ku 19,5l vody a následne vložia do vopred pripravenej jamky a výdatne zalejú vodou. Následne sa doporučuje po cca 20-tich dňoch hnojenie tekutým alebo sypkým hnojivom ROKOSAN.

6. Rokohold pri príprave a vysádzaní hotových trávnikových kobercov:
Pred uložením trávnikových kobercov sa pripravený roztok Rokohold-u aplikuje do pôdy, pod trávnikový koberec, následne sa tam uloží a výdatne zaleje. Na druhý deň trávnik prihnojíme tekutým ROKOSAN-om . Aplikáciu hnojiva v prípade potreby realizujeme cca každých 25 dní

♣ROKOHOLD ♣ – multifunkčné gélové hnojivo nového milénia !!!Použitá literatúra: propagačné materiály firmy Rokosan.