Zinok vo výžive jadrovín

Zinok vo výžive jadrovín

Zinok je súčasťou mnohých enzýmov a biochemických procesov, vrátane funkcie prekurzora kyseliny indolyloctovej, ktorá je zapojená do procesu predlžovania letorastov.

Tento stopový prvok hrá hlavnú úlohu vo vývoji pukov a kvitnutí. Zlá zásoba zinku obmedzuje rast a vývoj listov a pukov.

Pôdna aplikácia musí byť vykonávaná v blízkosti koreňového systému, je však treba povedať, že príjem Zn je v prípade malej listovej plochy veľmi obmedzený.

Aplikácia zinku pred kvitnutím môže pomôcť v zotavení stromov poškodených zimnými mrazmi a tiež zaisťuje, aby zásobovanie nebolo obmedzované v priebehu kvitnutia a tvorby nových plodov. 

Pozornosť musí byť venovaná výberu správnej formy zinku aplikovaného na list, aby sa minimalizovalo poškodenie mladých listov a plodov. 

Doporučuje sa aplikácia na jeseň po zbere, pre vytvorenie dostatočnej zásoby v stromoch pre zodpovedajúcu výživu zinkom v jarnom období a ešte pred vytvorením listovej plochy.

Zinok rovnako pomáha prísunu vápnika do mladých listov. V pokusoch zvýšili časté postreky zinkom obsah vápnika v strednej lamele a bunkovej stene.

PRÍZNAKY NEDOSTATKU:

Príznaky sa prejavujú na jar vo forme chloróz na najmladších listoch, ktoré sú menšie a užšie ako normálne mladé listy.

Žltnutie nastáva medzi žilkami listu a je menej symetrické než napríklad v prípade deficitu mangánu. Listy môžu mať zvlnený okraj. Prejav symptómov nedostatku Zn na listoch jadrového ovocia nie je tak silný ako u ostatných ovocných druhov. 

Extrémny deficit má za následok defoliáciu výhonov a dopestovanie znetvorených a špatne sfarbených jabĺk.

Použitá literatúra: Výživa jadrovín (spracovaná firmou Yara Agri Czech Republic s.r.o.) 
DOPORUČENÉ HNOJIVÁ S OBSAHOM ZINKU: 

Väčšinou sa zinok pridáva do univerzálnych hnojív a špeciálnych hnojív s vyšších obsahom mikroelementov. Špeciálnych Zn hnojív je málo a používajú sa najmä vo veľkovýrobe. Patrí medzi ne napríklad YaraVita Zintrac 700, s obsahom zinku 700g/l.

Z ostatných hnojív možno doporučiť Yara Kristalon, Yara Mila Complex, Wuxal Microplant, Wuxal Aminocal, Wuxal SUS Kombi Mg, Wuxal SUS Kalcium, Floralon Koreň-Kvet, Harmavit špeciál a pod.