Chrastavitosť plodov a dierkovitosť listov broskýň

Chrastavitosť plodov a dierkovitosť listov broskýň

Obidve choroby spôsobuje huba Stigmia carpophila. Z jej synonymného názvu Clasterosporium carpophilum je odvodený aj sumárny názov pre obe choroby - klasterosporióza. Vyskytuje sa najmä vo vlhších rokoch a napáda prevažne neskoršie odrody broskýň a marhúľ. Prejavuje sa okrúhlymi škvrnami veľkosti cca 5 mm na listoch. Tieto neskôr nekrotizujú a vypadávajú. Silne napadnuté listy vďaka tomuto napadnutiu predčasne opadávajú. Na plodoch sa choroba prejavuje hnedo-čiernymi škvrnami s korkovitou dužinou.

OCHRANA:
Vykonáva sa ihneď po zistení príznakov choroby organickými fungicídmi. Najmä v prípade marhúľ treba klásť pri výbere vhodného prípravku dôraz na ochrannú dobu. Vhodnými prípravkami sú napríklad Dithane DG Neo-Tec, Novozir MN 80, Delan 700 WDG (iba broskyne) a Syllit 65 WP.

ALTERNATÍVA:
Preventívne opatrenia nie sú síce plnohodnotnou alternatívou v priamej ochrane, môžete však nimi významne eliminovať rozsah napadnutia. Nakoľko huba prezimuje v opadanom lístí, napadnutých konároch a múmiových plodoch, najjednoduchším preventívnym opatrením je odstraňovanie týchto zdrojov nákazy. Čiastočný účinok na túto chorobu má aj jarný postrek meďnatými prípravkami, vďaka čomu je korelácia odstraňovania zdrojov nákazy a pravidelnej ochrany proti kučeravosti listov veľmi účinná.

Ing. Marián Komžík