Vápnik vo výžive jadrovín

Vápnik vo výžive jadrovín

Vápnik (Ca) patrí medzi aktivátory enzýmov (napr. ATP), hrá dôležitú úlohu pri delení a predlžovaní buniek a raste plodov. Stabilizuje a zaisťuje priepustnosť bunkovej steny a tým ju chráni pred enzymatickým rozkladom. Následkom toho sú plody s vysokou hladinou vápnika pevnejšie a menej náchylné na poruchy spojené so skladovaním. Preto dostatočné doplňovanie Ca zaisťuje normálne dozrievanie a vysokú skladovateľnosť.

POTREBY:
Stromy prijímajú vápnik koreňovými špičkami a transportujú ho k listom a k malýmn plodom xylémom(transport živín z koreňov k nadzemným orgánom). V tomto počiatočnom štádiu vývoja je príjem Ca vcelku rýchly a úroveň pôdnej zásoby je veľmi dôležitá. 

Kým plod dosiahne veľkosť 50g (priemer plodu 25-30mm), vyše 50% potrebného vápnika je už v ňom obsiahnutého. Preto je dôležité, aby pôdna aplikácia vápnika bola vykonaná pred týmto štádiom. V neskorších fázach vývoja je Ca premiestňovaný k transpiračným orgánom - listom. Nakoľko je imobilný a nedochádza k spätnému transportu k plodom, obsah Ca sa znižuje so zvyšovaním veľkosti plodov.

Jediným spôsobom doplňovania Ca v tomto období je listová aplikácia. Hlavným cieľom by malo byť zabezpečenie obsahu Ca pri zbere plodov na úrovni 5mg/ 100g čerstvej hmotnosti. Táto hodnota zaručuje vysoký skladový potenciál a minimálne straty v priebehu skladovania.

Náchylnosť na choroby je odrodová vlastnosť. Niektoré odrody jabloní, napr. Jonagold a Šampion asimilujú vápnik horšie ako iné - napr. Gala. 
Stromy s veľkou násadou plodov mávajú nižší obsah Ca v plodoch, pretože dochádza ku konkurenčnému boju o dostupný vápnik. Rovnako by však mohli stromy s malou násadou trpieť problémami kvôli zriedeniu obsahu vápnika, pretože plody sú veľké. Preto rovnováha medzi počtom plodov na strome a ich veľkosťou je veľmi dôležitá. 

Pôdna aplikácia dusičnanu vápenatého na jar zvyšuje výnos (viac ako v prípade dusičnanu amónneho) a zároveň dodáva vápnik rastúcim plodom. 

KVALITA:
Nedostatok vápnika v plodoch zvyšuje výskyt horkej pehovitosti a vnútorných porúch. Často sú spojené s nerovnováhou medzi dostupnosťou draslíka a vápnika. Všeobecne platí, že vyšší pomer K:Ca (>30) pri zbere vedie k zvýšeniu výskytu horkej pehovitosti. 

Dodanie Ca do pôdy je dôležité, ale nemalo by sa zabúdať na doplnkovú listovú výživu, aby sa dosielilo dodanie potrebného množstva do plodov pri zbere.  Postreky Ca môže byť aplikované až do zberu a všeobecne možno povedať, že čím viac postrekov sa vykoná, tým je lepšia kvalita plodov a skladový potenciál. Pre príklad uvediem poľské pokusy s odrodou Gloster - pri troch aplikáciach opakovaných po 8 týždňoch bol výskyt horkej pehovitosti na 10% plodov, pri 6 aplikáciach opakovaných po 4 týždňoch to boli už iba 4% a pri 9 aplikáciach opakovaných 2-týždenných intervaloch bolo napadnutých už iba cca 3% plodov. Okrem toho, každoročné používanie vápnika vedie ku kumulatívnemu medziročnému zvýšeniu tejto živiny v plode a dlhodobej regulácii fyziologických chorôb. 

Koncentračné spády nastávajú tiež vo vnútri plodu. Minimálne hladiny vápnika sa nachádzajú v okolí kališnej jamky, ktorá je najvzdialenejšia od stopky. Preto je dôležité, aby foliárnou (listovou) aplikáciou bola pokrytá celá plocha plodov. 

Vápnik hrá hlavnú úlohu vo zvyšovaní skladového potenciálu. Lepšia integrita bunkovej steny a súdržnosť buniek má za následok pevnejšiu dužinu, ktorá je menej náchylná k otlačeniam alebo porušeniam pletiva.

Pôdna aplikácia dusičnanu vápenatého je účinná pri zlepšovaní pevnosti plodov. Pri foliárnej aplikácii Ca je dôležité udržiavať rovnováhu živín, v opačnom prípade môže dochádzať k strate kvality plodov. 
Pokusy ukazujú, že pre pevnosť plodov je rozhodujúca hodnota vápnika v plodoch pri zbere, ktorá by mala byť vyššia ako 5mg/ 100g čerstvej hmotnosti z dôvodu minimalizácie výskytu horkej pehovitosti. Tiež sa oplatí použiť toľko aplikácií, koľko je ekonomicky realizovateľné, pričom kvalita je najdôležitejší moment.

Skládkové hniloby vrátane gloeospóriovej hniloby a rodu Penicillium môžu byť rovnako minimalizované použitím vápnika. Opakované aplikácie na list sú pre zmiernenie tohto poškodenia najúčinnejšie, pričom rovnako platí pravidlo, že čím viac postrekov, tým väčšia ochrana a nižší výskyt uvedených chorôb. 

Vápnik má tiež vplyv na poškodenie slnečným úpalom. Zvýšením obsahu vápnika v šupke a dužine sú bunky menej náchylné k poškodeniu a následným poruchám. Ako príklad uvediem pokus s odrodou McIntosh v USA, kde stromy neošetrované Ca mali 18%-né poškodenie plodov slnečným úpalom, pričom ošetrované stromy boli poškodené iba na 4%. U odrody Golden Delicious bolo poškodenie až 48%, v prípade ošetrovaných plodov kleslo na úroveň 33%.

Forma aplikovaného Ca je veľmi dôležitá. Chlorid vápenatý môže spôsobiť popálenie listov, zhoršujúci sa zdravotný stav stromu a jeho produktivitu. 

VÁPNIK A KVALITA HRUŠIEK:

Vápnik má tiež rozhodujúcu úlohu v zaistení kvalitatívnych parametrov hrušiek. Jeho koncentrácia v plodoch však musí byť dvojnásobne vyššia ako je doporučená hodnota pre jablká. Prijatý európsky štandard je 10mg/ 100g čerstvej hmotnosti plodu hrušky pri zbere. Zodpovedajúca výživa vápnikom vedie k minimalizácii korkovej škvrnitosti a zelenej škvrnitosti hrušiek.

Vápnik aplikovaný na list, ako aj do pôdy má vplyv na korkovú škvrnitosť a zelenú škvrnitosť a je všeobecne uznávané, že pomer N:Ca musí byť udržovaný maximálne na hodnote 6 kvôli minimalizácii zelenej škvrnitosti v hruškách. 

Vápnik tiež zlepšuje kvalitu šupky plodov hrušiek a dusičnan vápenatý (Calcinit) zlepšuje mrazuodolnosť. Pestovatelia by mali zabrániť nadmernému používaniu dusíka, nakoľko sa tým oslabuje pletivo pupeňov a zvyšuje riziko poškodenia.

PRÍZNAKY NEDOSTATKU:

Vápnik je imobilný vo floéme (transport živín smerom dole) a nemôže byť transportovaný späť zo starších pletív stromov, preto sa symptómy prejavujú ako chlorózy na najmladších listoch. Rast sa spomaľuje a úroda môže byť zredukovaná.
Kvalita plodov sa zhoršuje, znižuje sa pevnosť a zvyšuje  sa výskyt fyziologických chorôb, ako sú napríklad slnečný úpal a horká škvrnitosť jabĺk a zelená škvrnitosť a sklovitosť hrušiek.

Použitá literatúra: Výživa jadrovín (spracovaná firmou Yara Agri Czech Republic s.r.o.)
DOPORUČENÉ VÁPENATÉ HNOJIVÁ:

- pre kvapkové závlahy - YaraLiva Calcinit
- na listovú aplikáciu - YaraLiva Calcinit, YaraVita Caltrac 560, YaraVita Seniphos, Florasin Calcium Plus, Wuxal Calcium
- granulová forma - dusičnan vápenatý, síran vápenatý