Slimáky a slizniaky

Slimáky a slizniaky

Vlhké počasie podporuje mimo iného aj výskyt rôznych druhov slimákov a slizniakov. V záhradách sa najčastejšie vyskytuje slizniak veľký a slizniačik poľný. Týmto druhom sa darí vo vlhkých podmienkach, preto sa s nimi častejšie stretávame v rokoch bohatých na zrážky. Ukrývajú sa na vlhkých a trvale zatienených miestach, ktoré im slúžia aj na prezimovanie. Z týchto úkrytov potom na jar putujú za potravou. Najradšej konzumujú listy kapustovej zeleniny a šalátu, korene mrkvy, hľuzy zemiakov, plody jahôd a často sa zavŕtajú aj do opadaného ovocia. Poškodzujú tiež najrozličnejšie časti ovocných rastlín (semená, korienky, klíčne listy, kvety, listy), čo otvára bránu pre vstup mnohým infekčným chorobám. Slizký výlučok naviac vedie k stratám na kvalite a vzhľade. 

Z mechanických spôsobov ochrany sa najviac osvedčilo rozkladanie dosák a navlhčených starých textílií po záhrade, pretože sa pod nimi slizniaky cez deň ukrývajú. Denne ich kontrolujeme a zhromaždené jedince zničíme. Pomerne úspešne možno slizniaky nalákať do zaváraninových pohárov sčasti naplnených pivom a zapustených až po okraj do pôdy. 

Na chemické ničenie slizniakov sa osvedčili návnadové prípravky, ktoré ukladáme medzi rastliny alebo okolo záhonov ohrozených zelenín a kvetín. Veľmi dobré účinky v tomto smere dosahuje prípravok Mesurol Alimax, ktorý účinkuje spoľahlivo a okamžite.

ALTERNATÍVA!!! 
Vhodnou alternatívou pre tých, ktorí uprednostňujú BIO preparáty pred klasickou konvenčnou chémiou je biologický prípravok Nemaslug, obsahujúci mikroskopické parazitické hlístice Phasmarhabditis hermaphrodita, ktoré aktívne vyhľadávajú slimáky a množia sa v ich tele, čím ich vlastne rozložia. Keď sa telo slimáka začne rozkladať, nová generácia hlístic opustí napadnutého slimáka a vyhľadá ďalšieho. Slimák po napadnutí prestane do 3 až 5 dní žrať, behom dvoch týždňov po aplikácii uhynie. Prípravok pôsobí dlhodobo až 6 týždňov! 

(V texte boli použité úryvky z textu Ing. Matláka) 

Ing. Marián Komžík, Kohaplant