Fyziologická škvrnitosť jabloní

Fyziologická škvrnitosť jabloní

          Fyziologická škvrnitosť spôsobená nedostatkom vápnika /syn. Pehovitosť jabloní/ patrí medzi najbežnejšie, každoročne sa vyskytujúce fyziologické choroby jabloní. Popri iných faktoroch je jedným z najdôležitejších odrodová citlivosť. Medzi najnáchylnejšie odrody patria aj odrody patriace medzi najviac rozšírené - Jonagold a jeho klony, Šampion, Braeburn a Rubín. Najvýraznejšie poškodenia sa v suchých rokoch, rokoch so slabou úrodou a v porastoch silne hnojených hnojivami pochádzajúcimi zo živočíšnej výroby. Choroba sa prejavuje tmavozelenými prepadnutými jamkami na plodoch /preliačeninami/ pod ktorými sa nachádzajú hnedé ostrovčeky odumretého pletiva dužiny. Zákernosť choroby je tiež v tom, že sa dokáže prejaviť i neskôr - počas uskladnenia, čiže i na zdanlivo zdravých plodoch. 

          Zvýšené hnojenie vápnikom do pôdy či postrek na list tesne pred zberom sú už dnes predsudkami. Ochranu treba začať vykonávať už v tomto období /veľkovýroba začína s ochranou už v júni/. Vhodné sú prípravky so zvýšeným obsahom vápnika /Vuxalcalcium, Florasyncalcium, .../. Postrek sa vykonáva na list a opakovať ho treba v dvojtýždenných intervaloch až do zberu, pričom posledný postrek sa vykonáva približne dva týždne pred zberom. Dobrým opatrením je tiež prednostná konzumácia plodov citlivých odrôd.