Monilíniová hniloba a spála

Monilíniová hniloba a spála

          Tieto choroby spôsobujú huby z rodu Monilinia, konkrétne M.laxaM.fructigena. Monilíniová spála napáda najmä marhule a višne (dokáže však spôsobiť škody aj na iných druhoch kôstkovín či jadrovín), monilíniová hniloba napáda všetky druhy kôstkovín a jadrovín. 

          Najlepšou ochranou proti týmto chorobám je prevencia - pestovanie odolných odrôd, likvidácia zdrojov napadnutia a zabránenie fyzickému poraneniu stromov a plodov. 

          V prípade chemickej ochrany volíme termín pred začiatkom kvitnutia a pri dokvitaní, prípadne i po odkvete. Vhodnými účinnými látkami sú tebuconazol (Horizon 250 EW, Ornament 250 EW, Lynx), prochloraz Mn (Sporgon 50 WP), boscalid + pyraclostrobin (Signum) a v prípade marhúľ aj bitertanol (Baycor 25 WP). 

          Proti monilíniovej hnilobe plodov je potrebné vykonať ochranné zásahy aj pri ohrození (daždivé počasie), po poranení (krúpy) a dva až štyri týždne pred zberom (pozor na ochranné lehoty používaných prípravkov!!!). Vhodné prípravky na kôstkoviny sú Rovral, Horizon, Ornament a Teldor, ktorý možno použiť i na jahody. 

          Ošetrenie v dobe kvetu a pred zberom účinkuje súčasne aj na hubu Monilinia fructicola, ktorá spôsobuje hnilobu aj spálu a to u jadrovín i kôstkovín.