Hubové choroby broskýň

Hubové choroby broskýň

          Okrem najznámejšej choroby broskýň - kučeravitosti listov sa v našich polohách bežne vyskytujú aj ďalšie hubové choroby. Jednu z nich spôsobuje huba Stigmina carpophyla. Spôsobuje odumieranie pupeňov, škvrnitosť plodov a suchú škvrnitosť listov broskyne. O jej rozsiahlej škodlivosti svedčí aj fakt, že napáda puky, listy, plody i mladé vetvičky. Jednotlivé odrody vykazujú rozdielny stupeň citlivosti, zvlášť náchylné sú odrody Fairhaven, Dixired, B.J.Elberta a Sunhaven. Jednoduchou ochranou je prevencia - odstraňovanie napadnutých vetví, pestovanie odolnejších odrôd a udržovanie plnej vitality stromov. Chemická ochrana sa vykonáva v jarnom alebo jesennom období meďnatými prípravkami (Talent, Delan, Dithane). Ideálnym termín ochrany proti škvrnitosti listov a plodov je obdobie po odkvete, postrek je vhodné opakovať 2 až 3 krát.

          Ďalšou chorobou je múčnatka broskyne, ktorú spôsobuje huba Podosphaera pannosa. Napáda listy, letorasty a plody broskýň, mandlí, broskyňomandlí, ruží, dokonca aj marhúľ. Podobne ako u predchádzajúcej choroby sa prejavuje rozdielna náchylnosť odrôd. Sekundárne šírenie choroby nastáva približne 2 až 3 týždne po odkvete, pričom maximálna vnímavosť plodov je do ich veľkosti 2,5 až 3 cm (pozor, vnímavosť však pretrváva i naďalej!!!). Rozvoj choroby podporuje teplé počasie (21-27 oC) a vyššia vzdušná vlhkosť. Naopak, rozvoju neprospievajú výdatné dažde a vysoké alebo nízke teploty. Z preventívnych opatrení sa doporučuje udržiavanie vzdušného porastu a harmonickej výživy. Chemická ochrana sa vykonáva 2 až 3 týždne po odkvete (najneskôr po zistení prvého výskytu napadnutia) a je ju potrebné opakovať po 7 až 10 dňoch. Z dostupných prípravkov možno doporučiť Sulikol K, Kumulus WG, Rubigan 12 EC a Talent.