Na tomto webe používame súbory cookie, aby sme vám umožnili funkciu objednávania (funkčné cookies) a na analýzu návštěvnosti Google analytics (analytické cookies).

Tematický seminár v Kobylí

Tematický seminár v Kobylí

          Dňa 18. marca 2008 sa vo firme Patria v Kobylí na Morave konal tematický jednodňový seminár zameraný na pestovanie broskýň a marhúľ. Zúčastnila sa ho asi stovka ovocinárov z Moravy, Čiech a Slovenska.
          Program otvorili predseda OÚMS Ing. Josef Viktorin a riaditeľ hostiteľského podniku Ing. Josef Čačík. Nasledovný pútavý blok prednášok odštartoval Ing. Zdeněk Bažant, ktorý prítomných uviedol do ekonomiky a fyziológie pestovania broskýň a marhúľ v podmienkach južnej Moravy. Veľmi pútavú prednášku následne odprezentovali Tomáš Letocha a Doc. Boris Krška. Predstavili celý rad nových perspektívnych odrôd, podpníkov a tvarov marhúľ, ktorých zavedením sa pomerne radikálne mení doterajší spôsob pestovania. Mimo iných predstavili aj odrodu Betinka – novú perspektívnu odrodu z lednického šľachtenia. Zaujali tiež málo využívané tvary (Douhanova stena, palmety, V-tvar), mnohých prekvapili možnosti využitia kontúrového rezu v stenových výsadbách a vo výsadbách dutých korún. Výborným krokom tejto prednášky bolo spojenie výskumu, teórie a praxe do jedného celistvého bloku.       
          Ing. Ivan Oukropec a Josef Buzrla predstavili výsledky zo skúšania nových odrôd a podpníkov broskýň a nektáriniek. Zaujímavé boli porovnania so starými, už nepestovanými odrodami. Problematike ochrany sa vo svojich prednáškach venovali Ing. Petr Ackermann a Ing. Marian Havlíček. Upozornili na bežné, ale i nové hubové choroby a na možnosti ochrany proti nim. Tieto informácie boli pre pestovateľov veľmi cenné, nakoľko prípravky sa menia každý rok a rovnako často dochádza k strate účinnosti niektorých z nich. Pravidelné sledovanie týchto zmien a aktuálnych trendov je preto pre každého z nich nevyhnutnosťou.
          Popoludňajší program tvorili praktické ukážky rezu štíhleho vretena marhúľ. Tomáš Letocha predviedol rez priamo v porastoch rozličného veku – od čerstvo vysadených výpestkov až po 5-ročné stromy v plnej rodivosti. Jeho známa teória 3-4 zásadných rezov ročne nabrala priamo v poraste úplne iný rozmer. Prítomných zaujali tiež ukážky možností nápravy zle tvarovaných vretien. Tomáš Letocha upozornil tiež na silné odrodové rozdiely v nárokoch na spôsob a prístup k rezu. 

          Ing. Marián Komžík