Perspektívne a nové odrody jahôd zo svetového šľachtenia

Perspektívne a nové odrody jahôd zo svetového šľachtenia

Drobné ovocie a najmä jahody sú veľmi žiadaným ovocným druhom nielen na slovenskom, ale aj na zahraničnom trhu. Sú atraktívne svojou skorosťou, chuťovými i nutričnými vlastnosťami. Aj tejto požiadavke sú prispôsobené šľachtiteľské ciele u nás aj vo svete.

Pri šľachtení sa okrem spomínaných vlastností preferuje aj pevnosť dužiny, čo umožní dlhšiu skladovateľnosť a lepší transport. Odolnosť, resp. rezistencia proti najvýznamnejším chorobám a škodcom patria medzi priority v šľachtení. Hľadajú sa odrody tolerantné až rezistentné proti plesni sivej, múčnatke, škvrnitosti plodov a na Slovensku ešte našťastie nie až tak rozšírenej červenej škvrnitosti koreňov (Phytophtora fragariae), ktorú veľmi často sprevádza aj rizomové vädnutie (P. cactorum) a verticiliové vädnutie listov (Verticilium dahliae, resp. V. albo-atrum).

Väčšina novošľachtencov zahŕňa v sebe niektorú z týchto vlastností, ale zatiaľ nebola vyšľachtená ani jediná odroda, ktorá by nebola náchylná na niektorú z týchto chorôb.

ELSANTA

Už mnohé roky (v Nemecku od r. 1982) je v zahraničných výsadbách najviac zastúpená holandská odroda Elsanta, ktorá sa svojimi vlastnosťami najviac blíži ideálu a ešte sa nenašla žiadna iná, ktorú by ju z tejto pozície vytlačila, hoci bolo vyšľachtených niekoľko desiatok nových odrôd. Zaujme svojim vzhľadom, chuťou, skorosťou, pevnosťou dužiny, vysokými výnosmi a nerobí problémy ani pri zbere. Rodivosť je vysoká a priemerne dostaneme cca 370 g plodov z jednej rastliny, z čoho je vyše 90% takých plodov, ktoré je možno predávať, hmotnosť jedného plodu je 15 g a sú homogénne. Na jednej rastline sa nachádza okolo 50-60 kvetov. Plody zberáme od začiatku do konca júna (v závislosti od systému pestovania, lokality a samotného roku). Jej najväčším nedostatkom je však náchylnosť na červenú hnilobu koreňov a verticiliové vädnutie listov. Správnymi agrotechnickými postupmi, výsadbovým materiálom a postrekmi však tento nedostatok môžeme eliminovať. Považuje sa za základnú odrodu a štandard v pestovaní a vlastnostiach. V slovenskej LRO už mala byť dávno zapísaná a mala nahradiť už neperspektívnu starú a svojimi vlastnosťami absolútne nevyhovujúcu (aspoň pre veľkovýrobu) odrodu Senga-Sengana.

DARSELECT (Francúzsko, pod právnou ochranou EU)

Svojimi vlastnosťami veľmi podobná, ale odrode Elsante sa nevyrovná. Dozrieva 3-5 dní pred odrodou Elsanta, vhodná je na pestovanie pod fóliovými tunelmi ale aj vo voľnej pôde. Svojou veľkosťou predčila štandard a zanecháva veľmi silný a aromatický dojem v ústach. Za štandardom (odroda Elsanta) zaostáva v pevnosti dužiny a v celkovom vzhľade. Rodí stredne bohato, vysoké úrody sú hlavne kvôli veľkým plodom, počtom sa však nevyrovnajú štandardu. Priemerná hmotnosť plodov z jedného trsu je 130g a jedného plodu je 18g. Odrodu vysádzame skôr a je vhodná do najteplejších oblastí (pestuje sa vo Švajčiarsku a južnom Nemecku). Je menej náchylná na choroby koreňového systému a takisto na poškodenie plodov teplom. Je stredne náchylná na múčnatku a má zvýšenú citlivosť na roztočca jahodového. Keďže je náchylná na poškodenie mrazmi, je vhodné ak sa prikryje na zimu fóĺiou, slamou, alebo podobným materiálom (v Nemecku a Holandsku sa používa tzv. Vlies-fólia).

EROS (Veľká Británia, pod právnou ochranou EU)

Je to anglický novošľachtenec (Elsanta x Allstar). Dozrieva stredne až stredne neskoro. Úrody má vysoké, plody sú veľké až veľmi veľké, chuťovo o niečo lepšie ako štandard. Priemerná úroda z jedného trsu je 340g, km jeden plod váži 22,1g. Na niektorých plodoch sú patrné deformácie, zrejme po zlom opelení. Pevnosť dužiny je stredná až vysoká a na sklade vydrží relatívne dlho v porovnaní s ostatnými odrodami. Plody sú citlivé na prílišné teplo a slnečný úpal. Na červenú hnilobu koreňov je odolný, ale citlivý k ostatným chorobám koreňového systému.

SYMPHONY (selekcia z odrody Dandy)

Dozrieva stredne neskoro a v oblastiach, kde jahody dozrievajú stredne neskoro až neskoro je dobrou odrodou doprevádzajúcou hlavnú odrodu Elsanta. Plody sú stredne veľké až veľké, veľmi pevné s vynikajúcou trvanlivosťou a veľmi príjemnou chuťou, ktorá sa však nevyrovná odrode Elsanta. Šupka, resp. povrch plodu je pevný, dužina menej. Na začiatku zberového obdobia (4 dni po odrode Elsanta) sa môžu vyskytnúť plody so zelenou špičkou. Odroda je bohato rodiaca s robustnými plodmi a odolná proti chorobám koreňov. Na múčnatku je stredne náchylná. Je veľmi plastická čo sa týka prispôsobivosti na stanovište a je vhodná aj do vyšších a severnejších polôh.

LAMBADA

Táto holandská odroda dozrieva veľmi skoro, 4 dni pred odrodu Elsanta. Plody sú stredne veľké, svietivo červené s veľmi intenzívnou chuťou a vynikajúcou jahodovou arómou. Nedostatky tejto odrody sú v absencií pevnosti dužiny a tým obmedzeného transportu. Odnožuje slabo a preto je nutné skoré a husté vysádzanie. Mierne zvýšenie úrody dosiahneme ak nebudeme vysádzať príliš husto a vznikajúce poplazy zapravíme a vsadíme po pôdy v medziradí. Je veľmi dôležité aby sme porast včas ošetrili prípravkami proti múčnatke.

K perspektívnym odrodám zo súčasného európskeho šľachtenia patria ešte odrody Honeoye, vhodná na rýchlenie, odroda Korona, ktorá má tmavšie, mäkšie a chutnejšie plody ako štandard, odroda Selene, dozrievajúca skôr ako Elsanta, šupka je však príliš mäkká, samotná dužina je však pevná. Za zmienku stoja aj odrody Polka, Pegassus, Thuriga, Darline a Darstela, ktoré vykazujú dobré vlastnosti aj po dlhšom skladovaní a trasporte.

Kvalitných odrôd je teda vo svete viac než dosť. Kedy sa k nám dostanú je však otázkou času a chcenia. Potešiteľné je, že odroda Elsanta, ako aj ďalšie zo spomínaných odrôd, sa už nachádzajú vo viacerých výsadbách aj na Slovensku.

Ing. Ján Mezey, PhD., KOVaV-FZKI-SPU Nitra