Ošetrenie stredníkov štíhlych vretien

Ošetrenie stredníkov štíhlych vretien

Pri pestovateľskom tvare štíhle vreteno sa robí mnoho chýb a to nie len vo veľkovýrobe, ale aj v našich záhradkách. Veľmi častým sú chyby pri reze a tvarovaní. Veľmi málo sa venuje práve tvarovaní, ktoré by sme pri štíhlych vretenách preferovať pred rezom. Zanedbáva sa aj letný rez. Pri komplexnom pohľade na strom by mal mať pyramidálny tvar, zakončený stredníkom. Ten podľa uváženia môžeme ošetriť niekoľkými spôsobmi.

Už pri výchovnom reze v prvých dvoch - troch rokoch po výsadbe treba rešpektovať niekoľko zásad. Najhlavnejšou je tá, že stredník musí byť vždy vyššie položený ako bočné konáre. Pri nerešpektovaní tejto zásady nastane nežiadúca dominancia – nadvláda niektorého z bočných konárov nad stredníkom a nastane nežiadúca nerovnováha v raste. Dbáme teda na to, aby bol stredník vyššie minimálne o 20-30 cm od ako posledný bočný konára. Aby bol stredník rovný, postupujeme pri samotnom zapestovaní konára striedavým rezom. To znamená, že ak sme v jednom roku rezali na púčik smerujúci dovnútra koruny, na budúci rok režeme na púčik smerujúci von z koruny. Takýmto rezom dostaneme rovný stredník.

Po ukončení výchovného rezu musíme ale ošetrovať stredník aj ďalej. Celková výška stromov pestovaných v tvare štíhleho vretena má byť pri jabloniach 2,2-2,4 m. Táto výhodná výška nám umožní vykonať až 80% všetkých prác zo zeme. Týka sa rezu, tvarovania, postrekovania a samozrejme aj zberu. Práca s takýmito stromami nás teší viac, ako práca s obrami vysokými 8-10 metrov. Ak stromy nedokážeme udržať v požadovanej výške, ich rast sa nám vymkne z rúk a nebudú prinášať želaný efekt. Aby sme celkovú výšku 2,2-2,4 m udržali treba správnym spôsobom prikročiť k ošetrovaniu stredníka. Pre zjednodušenie uvedieme dva najčastejšie spôsoby ošetrenia stredníka.

1.      Ošetrenie stredníka rezom

Tento rez vykonávame v zimnom, resp. v predjarnom období, vtedy, keď režeme aj ostatné stromy. Samotný rez je veľmi jednoduchý a musíme dodržať iba jenu zásadu a tou je striedavý rez. Je to podobné ako pri výchovnom reze, keď sme stredník zapestovali striedavým rezom. Treba dbať len na to, aby sme rezali vždy na opačne rastúci púčik, ako v predchádzajúcom roku. Stredník skrátime v požadovanej výške 2,2-2,4 m rezom nad púčikom. Znova dbáme nato, aby posledné bočné konáre boli vždy pod úrovňou stredníka. Tento spôsob ošetrenia je jednoduchší, prichádzame ale o výberové plody, ktoré môžeme dosiahnuť druhým spôsobom ošetrenia, aj keď je pracnejší.

2.      Ošetrenie stredníka vyviazaním

Pri tomto spôsobe stredník ohneme do oblúka a jednoducho ho priviažeme k drôtenke, (posledné poschodie by malo byť vo výške 1,8m) alebo na niektorý z bočných konárov. Týmto zásahom zabránime prúdeniu živín do najvrchnejších častí, ktoré nám „posúvajú“ stredník do výšky a umožníme väčší prísun živín aj do spodnejších partií stredníka, kde sa po takomto zásahu začnú živiny kumulovať, prebehne diferenciácia kvetov v letnom období a na druhý rok budú na týchto miestach kvety a plody. Keďže sa jedná o exponované a najvyššie miesta stromu, bude počas celého dňa dopadať na dozrievajúce plody slnko, ktoré spôsobí, že dostaneme plody výberovej triedy. nádherne a rovnomerne vyfarbené s dostatkom cukrov. Tento spôsob sa zdá byť lepší, aj keď je pracnejší, ale platí to pre veľkovýrobu. V našich záhradkách, kde čas nie je limitujúcim faktorom, sa môžeme s vyväzovaním a vôbec tvarovaním trocha viac „pohrať“, prinesie nám to radosť a v konečnom dôsledku aj úžitok.

Ing. Ján Mezey, PhD., KOVaV-FZKI-SPU Nitra