Na tomto webe používame súbory cookie, aby sme vám umožnili funkciu objednávania (funkčné cookies) a na analýzu návštěvnosti Google analytics (analytické cookies).

Ovocinárske dni v Papradne 2008

Ovocinárske dni v Papradne 2008

Program semináru bol zameraný na pestovanie, agrotechniku a ochranu ovocných drevín. Dôraz bol pri jeho tvorbe kladený na progresiu, pestrosť a inklináciu k integrovanému pestovaniu ovocia.

Prvý deň prednášok odštartovali Ing. Novosad a Ing. Paulen, ktorí prítomných poinformovali teoretickou i praktickou časťou o niekoľkoročných skúsenostiach s pestovateľským tvarom Solax u jabloní. Nasledovala jedna z najočakávanejších prednášok. Dr. Danek nás voviedol do problematiky súčasného šľachtenia drobného ovocia v Poľsku. Z množstva predstavených odrôd zaujali najmä nové odrody malín Polesie a Benefis. Na margo tejto prednášky treba uviesť, že napriek tomu že veľa z predstavených odrôd boli odrody vyšľachtené priamo Dr. Danekom, opísal ich priamo, aj so všetkými chybami a negatívami. Potešilo tiež množstvo poľskej literatúry, ktorú si prítomní mohli zakúpiť.

Poobedňajší program zahájila prednáška Ing. Michálka, kde pútavou formou porovnal úroveň slovenských sadov s vyspelými ovocinárskymi oblasťami Európy. Kritický podtón bol, žiaľ, len odrazom reálneho stavu. Nasledovala mnohými zúčastnenými očakávaná prednáška Ing. Tamašeka a Ing. Hluchého týkajúca sa tematiky obaľovačov a ich extrémneho premnoženia v ostatnom roku. Prednáška skončila zaujímavou konfrontáciou medzi prednášajúcimi a publikom, padalo množstvo otázok na ktoré sa ťažko hľadali odpovede. Aj o tom tieto akcie sú, o možnosti stretnúť zainteresovaných ľudí, o možnosti konfrontácie. Odbornú časť prvého dňa ukončila prednáška Ing. Šimalu, v ktorej zrozumiteľným praktickým spôsobom opísal prítomným efektivitu a rentabilitu pestovania čučoriedok a brusníc v našich podmienkach. Vysoká atraktivita plodov a rýchla návratnosť investícií snáď napomôžu väčšiemu rozširovaniu týchto rastlín. Deň uzavreli prezentačné bloky zúčastnených firiem týkajúce sa prevažne ochrany a výživy ovocných drevín, ako i predstaveniu nových výrobkov.

Relaxačné možnosti hotela spolu s pripraveným spoločenským večerom boli pre zúčastnených príjemným odľahčením po náročnom dni. Veľký ohlas mala najmä degustácia vína v štýlovej vinárničke hotela. Degustácia páleniek mala skôr komornejší, ale o to srdečnejší a kontaktnejší charakter. Mimochodom, z donesených vzoriek jednoznačne vyhrala oskoruša a experiment Ing. Mezeya "velhrusliblko" (veltlín zelený x hruška x slivka x jablko).

Druhý deň otvoril odbornú časť seminára Ing. Martin Ludvík, ktorý perfektne spracovanou prednáškou oboznámil prítomných a trendoch produkcie jabĺk vo svete. Kopec grafov, štatistík, máp, všetko v pútavom prevedení. Nasledovala prednáška Ing. Lánského z VŠÚO Holovousy venujúca sa problematike ochrane proti hubovým chorobám v integrovanej produkcii. Bohaté skúsenosti našich českých susedov s integrovanou ochranou umocňuje tiež fakt, že organizácia SISPO (Svaz pro integrované systémy pěstování ovoce), v ktorej vykonáva Ing. Lánský funkciu tajomníka, funguje naplno už takmer 20 rokov. U nás obdobná organizácia vznikla iba vlani (ZIPO), o jej aktivitách a cieľoch porozprával prítomným Ing. Mezey.

Silný blok prednášok nasledoval aj v poobedňajších hodinách. Najskôr Ing. Paulen predniesol tému Moderné postupy v reze kôstkovín, v ktorej poinformoval o najnovších poznatkoch v tejto problematike. Kôstkovín sa týkala aj následná prednáška. Tomáš Letocha, konateľ jednej z najprogresívnejších českých ovocinárskych firiem, oboznámil prítomných o najnovších technológiách pestovania marhúľ. Predstavil tiež množstvo nových perspektívnych odrôd spĺňajúcich náročné súčasné kritéria. Program uzavrel predseda Ovocinárskej únie Ing. Varga pútavou prednáškou v ktorej upozornil na silnú potrebu združovať sa a spoločne sa podieľať na dosiahnutí spoločného cieľa – rozvoju a skvalitneniu ovocinárstva na Slovensku.