Výsadba moruše

Výsadba moruše

Po výsadbe je potrebné skrátiť rastlinu odstránením nevyzretého dreva.  Dôležitá je dôkladná závlaha. Po výsadbe minimálne 15 l/rastlinu, následne pravidelná závlaha každý týždeň až do vyrašenia. Vhodné je tiež mulčovanie okolia rastliny vhodným materiálom (lístie, slama, kompost, kôra,...). V prípade suchej zimy bez snehovej pokrývky rastliny tiež pravidelne zavlažujeme, aby nedošlo k ich vyschnutiu.

Na jar po vyrašení silno skrátime rastlinu po silný rastový puk. Skrátenia sa netreba báť, väčšia chyba sa urobí ak sa stromček skráti menej /resp. vôbec/ ako viac. Treba si uvedomiť, že pri presádzaní sa poškodí viac ako ¾ koreňov, čím sa mení pomer medzi nadzemnou a podzemnou časťou. V prvom roku necháme vyrásť iba silný špičiak, ktorý je základom kmeňa aj budúcej koruny. Mladé konáre hneď za listom vyštipujeme.

V druhom roku zapestujeme riedku korunu zloženú z 3 – 4 kostrových konárov. Tieto sú dobrým základom pre budúci perspektívny rast.