Moderné odrody malín z poľského šľachtenia

Moderné odrody malín z poľského šľachtenia

Pestovanie drobného ovocia má u nás dlhoročnú tradíciu. V druhej polovici dvadsiateho storočia bola u nás silná snaha o ich čo najväčšie rozšírenie. Prispieval k tomu aj intenzívny výskum v danej oblasti, dostupnosť výsadbového materiálu a prirodzené pôdno-klimatické podmienky na pestovanie. V tomto období sa založili  mnohé nové plantáže. Vďaka  nesporným výhodám /nenáročnosť na pestovanie a priestor, nutričná hodnota, vhodnosť aj do okrajových lokalít a pod./ a silnej propagácii sa pestovanie drobného ovocia rozšírilo aj medzi záhradkársku verejnosť. Najviac rozširované boli ríbezle, egreše, maliny a jahody. Jeden z najobľúbenejších druhov boli a dodnes zostali jednoznačne maliny.

Kedysi hojne rozširované odrody malín (Bulharský rubín, Granát, Zeva II, Ljulin, Canby a pod.) sú dnes už minulosťou. Vďaka ich pozitívnym vlastnostiam sú síce stále rozširované medzi záhradkárskou verejnosťou a využívané v šľachtení nových odrôd, ich využitie vo veľkovýrobe je už však obmedzené. Prekonané boli novými, modernými odrodami.

Jedným zo svetových lídrov v pestovaní a šľachtení malín je Poľsko. Silný výskum malín v Poľsku je prirodzený, nakoľko Poľsko dlhé roky patrí medzi svetové malinové „veľmoci“. V roku 1990 sa na svetovej produkcii malín podieľalo 8,1%-ami, v roku 1998 to bolo už 13%. Predstavuje to produkciu cca 50 000 ton malín ročne. Prevažná väčšina tejto produkcie sa exportuje v mrazenom stave do západnej Európy. Najväčšími importérmi z Poľska sú Nemecko, Veľká Británia, Holandsko, Belgicko a Dánsko.  Šľachteniu malín sa v Poľsku venuje jeden z najvýznamnejších poľských výskumných ústavov - Instytut sadownictwa i kwiaciarstwa v Brzezne. Od roku 1967 sa v tomto výskumnom ústave venuje šľachteniu malín Dr. Jan Danek. Podľa mnohých je považovaný za súčasného najlepšieho šľachtiteľa malín na svete. Počas svojej dlhoročnej práce precestoval množstvo krajín, odprezentoval stovky prednášok a vyšľachtil celý rad odrôd, z ktorých niektoré by som rád predstavil. Všetky predstavované odrody patria medzi moderné, silne rozširované novošľachtence, vykazujú vynikajúce výsledky a predpokladá sa ich perspektívna budúcnosť.

Polana

Bola vyselektovaná z výberu 42 rastlín z kríženia odrôd Heritage a Zeva Herbsternte. Je vydarenou optimálnou kombináciou včasnosti dozrievania, vysokej akosti plodov a ideálneho rastu voľne stojacich vzpriamených výhonov. Vhodná je dokonca aj na pestovanie v nádobách. Odroda rodí na jednoročných výhonoch /remontantná odroda/. Vďaka jej rastu je možné jej pestovanie formou voľne stojacich radov bez vybudovania oporných konštrukcií a možnosť využitia systému kosenia výhonov po zbere plodov. Vzrast rastlín je stredne silný, výhony dosahujú výšku vyše 1,5 m. Na výhonoch sa nachádzajú malé nevýrazné tŕne. Zber začína v druhom týždni augusta a trvá až do začiatku mrazov. Odroda je vysoko úrodná, úrody sa pohybujú až do 12 – 15 ton z hektára. Plody sú stredné až veľké, atraktívnej tmavo červenej farby. Odroda vykazuje strednú odolnosť voči hnitiu plodov a je pomerne odolná voči odumieraniu výhonov. Na trhu je veľmi cenená najmä ako stolové ovocie, vhodná je tiež na výrobu štiav, džúsov a džemov. Je právne chránená.

Polka

V krížení tejto odrody boli použité odrody Autumn Bliss, Lloyd George a druhy R. crataegifolius a R. idaeus. Odroda rodí na jednoročných výhonoch /remontantná odroda/, plody dozrievajú asi o 10 dní skôr ako u odrody Polana. Je úrodná. Vzrast je stredne silný, výhony dosahujú výšku až vyše 1,8 m. V kre sa ich tvorí pomerne veľa. Výhony sú stredne vyrovnané a pokryté stredne veľkými tŕňmi. Rastlina je pomerne odolná proti plesni sivej a odumieraniu výhonov. Plody sú krásnej červenej farby, lesklé, stredne veľké až veľké, dlho vydržia na kre. Pozornosť si zaslúži výborná chuť a trvanlivosť plodov. Je to klasická dezertná odroda. Atraktívna je najmä skorým dozrievaním, ale tiež veľkosťou a chuťou atraktívnych plodov. Vhodná je tiež na spracovanie a mrazenie, nakoľko si veľmi dobre zachováva kvalitu a cukornatosť a aj po rozmrazení obsahuje vysoký obsah nutričných látok. Niektorí pestovatelia a škôlkári ju považujú za v súčasnosti najlepšiu odrodu malín na svete! Svoje uplatnenie nachádza vo veľkovýrobe aj v záhradách, v najbližšej dobe by sa malo začať jej rozširovanie v jednej z malinových veľmocí – Chille. Odroda je právne chránená.

Pokusa

Odroda pochádza z kríženia odrôd Autumn Bliss, Heritage a druhov R. idaeus vulgatus, R. idaeus strigosus, R. odoratus a R. occidentalis. Odroda rodí na jednoročných výhonoch /remontantná odroda/. Dozrieva približne v rovnakom termíne ako odroda Polana, začiatok dozrievania plodov však môže začať už v tradičnom termíne dozrievania malín, nakoľko dokáže rodiť aj na vlaňajších výhonoch. Táto technológia pestovania remontantných odrôd malín sa však vo veľkovýrobe veľmi neodporúča. Podporuje sa vďaka nej šírenie chorôb a škodcov a zvyšuje sa riziko napadnutia rastlín, starostlivosť o porast je náročnejšia a nákladnejšia a u väčšiny odrôd dochádza k zníženiu úrod. Úrodnosť odrody Pokusa je stredná. Vzrast výhonov je veľmi silný, ale výhony sú nevyrovnané. Na výhonoch sa nachádzajú malé nevýrazné tŕne. Plody sú veľmi veľké (3-3,5 g), tmavo červené, niekedy jemne matné. Majú vyrovnaný srdcovitý tvar. Odroda je vhodná do záhrad i do veľkovýsadieb. Úrodnosť je stredná. Nakoľko sú plody veľmi veľké a obdobie dozrievania je veľmi dlhé je táto odroda cenená najmä ako dezertná odroda. Rastliny sú silne odolné proti vymrznutiu a napadnutiu voškami, plody sú málo náchylné na hnitie. Odolnosť voči odumieraniu výhonov je stredná. Je právne chránená.

Poranna Rosa

V krížení tejto odrody boli použité odroda Polana a druhy R. occidentalis a R. coreanus. Odroda rodí na jednoročných výhonoch /remontantná odroda/. Zber začína začiatkom septembra a končí príchodom mrazov. Dozrievanie sa však dá podobne ako u odrody Pokusa „načasovať“ do tradičného termínu dozrievania malín. Vytvára menšie množstvo pevných, vztýčených výhonov výšky približne 1,3 až 1,5 /-1,7/ m. Pokryté sú pomerne silnými tŕňmi. Plody sú veľké, veľmi chutné, dozrievajúce v hustých strapcoch, úrodnosť je vďaka pomerne neskorému termínu dozrievania stredná. . Zaujímavé sú najmä svojou zlatisto žltou, niekedy až jemne oranžovou farbou. Vďaka svojej atraktívnej farbe, veľkosti a výbornej chuti plodov, ako aj dobe dozrievania je táto odroda veľmi cenená najmä v záhradách, atraktívny vzhľad plodov ju však predurčuje aj k použitiu ako doplnkovej odrody vo veľkovýsadbách. Využíva sa výhradne ako stolové dezertné ovocie. Jej kombinácia s červenoplodými odrodami v malospotrebiteľskom balení pôsobí z marketingového hľadiska veľmi atraktívne. Vďaka využitiu druhu R. coreanus v jej šľachtení vykazuje odroda Poranna Rosa tiež vysokú odolnosť proti hnitiu plodov a odumieraniu výhonov. Je právne chránená.

 

Úroda v kg/ 10 m2

Hmotnosť 100 plodov v gr.

Polana

13,4

262

Polka

10,9

324

Pokusa

7,1

448

Poranna Rosa

6,8

394

Úroda a veľkosť plodov.
 

 

Antokyány (mg/100g)

    Vitamín C (mg/100g)

Polana

55,4

19,3

Polka

52,4

18,9

Pokusa

60,1

16,7

Poranna Rosa

Nesledované

12,5

Množstvo farbív a vitamínu C v plodoch.

Ing. Marián Komžík