Pestovanie ríbezlí v tvare štíhleho vretena

Pestovanie ríbezlí v tvare štíhleho vretena

Našim pestovateľom je známych viacero pestovateľských tvarov ríbezlí. Ešte stále sú najrozšírenejšími tvarmi stromček a ker. Mnohí záhradkári využívajú bojnický systém pestovania, pri ktorom pestujeme na jednom mieste 2-3 rastliny s rozličnou výškou kmienika. Skúsenejším pestovateľom nie je neznámy ani bormínsky a rýnsky systém. Veľmi málo, až skoro vôbec, sa však uplatňuje pestovanie ríbezlí v tvare štíhleho vretena.

stihle-vreteno-ribezle-03


Medzi jeho hlavné prednosti patrí:
- vysoká úrodnosť,
- lepšie vyfarbenie a vyzretie plodov,
- vyšší stupeň arómy a nutričnej hodnoty plodov,
- čistota plodov,
- jednoduchšia údržba a ošetrovanie /rez, zber, ochrana,.../.
 
Pre tento tvar potrebujeme vybudovať nevyhnutne opornú drôtenku, ktorá je obdobná ako u jabloní. Drôty napíname vo výške 0,6, 1,2 a 1,8 m, prípadne 0,5, 1,0, 1,5 (2,0) m. Ako výsadbový materiál používame mladé kry alebo stromčeky s nízkou výškou štepenia (max. 0,5 m) štepené do ríbezle zlatej (meruzalky). Pôda by mala byť pred výsadbou riadne vyhnojená, aby bol zabezpečený silný a bezproblémový štart rastu sadeníc. Sadenice vysádzame do vopred pripravených jám na vzdialenosť 0,5 – 1,0 m, v závislosti od sily rastu odrody. Ak použijeme na výsadbu ker, vyberieme najsilnejšie rastúci výhonok a ostatné odstránime na konárový krúžok. Takto upravenú sadenicu sadíme cca 10 cm hlbšie ako rástla v škôlke, aby v následných mesiacoch pekne zakotvila v pôde. V prípade výsadby stromčekov ponecháme z existujúcej korunky takisto len jeden silný terminál a krátke rodivé konáriky. Silné konáre konkurujúce terminálu odstraňujeme na konárový krúžok. Pokiaľ sa vám nepodarí zakúpiť výpestky s nižšie položeným miestom štepenia, môžete tieto vysadiť hlbšie, až do vám vyhovujúcej potrebnej hĺbky. Zaistíte tým naviac rastlinám lepšiu stabilitu, koreňový systém a možnosť čerpania vody aj z väčších hĺbok.

stihle-vreteno-ribezle-01 stihle-vreteno-ribezle-02


V nasledujúcich rokoch zapestujeme základný tvar. Spočíva v zapestovaní stredníka, na ktorom vyrastajú rodivé konáriky nesúce úrodu. Tieto zvyčajne vyrastajú pod správnym uhlom, alebo sa do neho dostávajú pod váhou úrody. Pravidelne odstraňujeme silné prírastky konkurujúce vrcholu. Vrchol v žiadnom prípade neskracujeme. Nezabúdame na pravidelnú výživu a ochranu, ktorá je rovnaká ako pri iných tvaroch. Dôležitá je najmä ochrana proti voškám, ktoré pri premnožení spôsobujú degeneráciu vrcholov, čo najmä v období výchovného rezu môže ovplyvniť celý proces tvarovania. Nakoľko je tento tvar vyšší ako bežné konvenčné tvary, je v priebehu celého vegetačného obdobia v prípade nedostatku prirodzených zrážok potrebná aj doplnková závlaha. Túto môžeme jednoducho a pomerne lacno využívať súčasne aj na prihnojovanie. Pre zabezpečenie stability uplatňujeme vyväzovanie hlavnej osi k drôtenke.

stihle-vreteno-ribezle-05 stihle-vreteno-ribezle-06


Udržiavanie tvaru spočíva v každoročnej pravidelnej cyklickej výmene bočných konárikov, na ktorých sa nachádza úroda. Odstraňujeme ich ihneď po zbere úrody rezom na konárový krúžok alebo na vhodný prevod. V prípade ich ponechania sa zmenšuje veľkosť bobúľ a strapcov, čím sa významne znižujú úrody. Je preto výhodnejšie ich rýchle odstránenie. Podporí sa tým rast a vyzrievanie nových mladých konárikov, ktoré sú nositeľmi budúcej úrody v následnom roku. Tieto sú potom dlhšie, pevnejšie a je na nich väčší počet kvetných pukov. Potreba zimného rezu takmer úplne odpadá. V predjarnom období odstraňujeme iba mechanicky poškodené, namrznuté, nevhodne rastúce, prípadne choré konáre. Konáre vyrastajúce z bázy kra (stromčeka) odstraňujeme počas vegetácie v čo najskoršom štádiu, aby zbytočne neodčerpávali vodu a živiny. Keďže niektoré odrody sú veľmi bujne rastúce, doporučuje sa z praktických dôvodov udržanie celkovej výšky vretien do 2,2 m.

stihle-vreteno-ribezle-07

V kombinácii s kvapkovou závlahou sa dosahujú na tomto tvare veľmi vysoké úrody. Kritické obdobia pre závlahu sú pred kvitnutím, počas intenzívneho rastu bobúľ a po zbere plodov a vyrezaní vyrodených konárikov. Životnosť ríbezlí v tomto tvare sa udáva približne 10-12 rokov.

stihle-vreteno-ribezle-04


U nás nemáme ešte s pestovaním ríbezlí v tvare štíhleho vretena veľké skúsenosti. Vo vyspelých krajinách však prebieha v tomto smere intenzívny výskum. Výsledky dokazujú vysoké a pravidelné úrody, značne prevyšujúce úrody dosahované pri konvenčnom systéme pestovania. Oplatí sa preto trochu si zaexperimentovať a vyskúšať si tento tvar vo vlastnej záhradke.

Ing. Marián Komžík