Stromkové ruže

Obľúbené odrody miniruží naštepené v korunkovom tvare na 40 cm kmieniku.