Stromkové ruže

Obľúbené odrody naštepené v korunkovom tvare na kmieniku.