Mojmír

Mojmír

2-3/VII, červenoplodý.
Rast je stredný až silný, tvorí guľovité kríky s tenšími, kratšími ostňami. Je samoopelivý.
Plody sú stredne veľké, vyrovnané, jemne chĺpkaté, transportabilné, s veľmi dobrou chuťou.
Rajonizácia – do všetkých oblastí, je pomerne odolná proti chorobám.
Rodivosť je vysoká. 

Zdroj: http://www.ovocinarstvo.ic.cz/